147 - Literature and Poetry Flashcards Preview

Serbian > 147 - Literature and Poetry > Flashcards

Flashcards in 147 - Literature and Poetry Deck (24):
1

Literature

Књижевност

2

Author

Аутор

3

Pseudonym

Псуедоним

4

Book

Књига

5

Volume

Свеска, том

6

Table of contents

Садржај

7

Page

Страна

8

Main character

Главни јунак

9

Autograph

Аутограф

10

Short story

Прича

11

Story (novella)

Приповетка

12

Novel

Роман

13

Work (writing)

Дело

14

Fable

Басна

15

Detective novel

Деректив

16

Poem (verse)

Песма

17

Poetry

Песништво

18

Poem (epic, ballad)

Поема

19

Poet

Песник

20

Fiction

Белетристика

21

Science fiction

Научна фантастика

22

Adventures

Доживаљаји

23

Educational literature

Школска књижевност

24

Children's literature

Књижевност за децу

Decks in Serbian Class (214):