30. Avortament Flashcards Preview

Obstetra > 30. Avortament > Flashcards

Flashcards in 30. Avortament Deck (17):
1

Causes ppals d'hemorràgia 1r trimestre?

Avortament, mola hidatiforme i embaràs ectòpic

2

Quins criteris ha de tenir un embrió per definir avortament?

3

Com es diferencien l'avortament tardà i precoç? quin és més freq?

12 setmanes. Precoç

4

ppal factor de risc en avortament?

Edat mare i Hª avortament anterior

5

Ppal causa avortament? i avortament de repetició?

Desconeguda

6

Cert o Fals:
l'estrès és un dels ppals risc d'avortament

Fals: no influeix en avortament però sí en preterme

7

Quina és la única infecció que dóna avortaments de repetició?

Lues

8

ppal mètode Dx per avortament?

Eco

9

Quina mesura ecogràfica diferencia un avortament imminent d'un complet?

Línia endometrial 15 o >15mm en imminent.

10

Avortament
a) a partir de 2 setmanes contem en TPAL
b) com més IMC matern, més risc
c) Incompetència cervical n'és freq pel 1r trim
d) hiposecreció LH en pot ser la causa
e) Hipotiroidisme en pot ser la causa

e) Hipotiroidisme en pot ser la causa
[a) si és avortament bioquímic no es conta. b) baix pes també té risc (IMC

11

Avortament bioquímic? què és?

avortament abans de ECO o Dx histològic

12

Els ppals gèrmens en avortament sèptic, quins són?
a) S. aureus
b) S. agalactiae
c) Cocs G+
d) BGN
e) BGP

a+c+d (aureus, CGP, BGN)

13

Quin d'aquests està relacionat amb avortaments de repetició?
a) toxoplasma
b) rubeola
c) sífilis
d) S.agalactiae
e) Totes

c) sífilis = lues

14

Dels següents avortaments, quinS tenen el cèrvix tancat?
a) amenaça
b) incomplet
c) retingut
d) complet
e) en curs
f) sèptic

a+c+d (amenaça, retingut i complet)

15

Quin és el límit d'edat gestacional per avortament legal?

Segons comitè quan anomalies siguin incomptibles o amb malalties greus incurables;

16

Per a l'avortament, la PGE és més útil en el 1r o 2n trim?

2n trim

17

En ttm avortament
a) Abans de la IQ es dóna PGE
b) ttm farmacològic en IMC

e) Ig anti RhD A posteriori de la IQ
[a) no sistèmàtic, recomanat en >10set i 30. c) ATB dependrà del procediment però no consta als apunts. d) evitar en