34. Part preterme Flashcards Preview

Obstetra > 34. Part preterme > Flashcards

Flashcards in 34. Part preterme Deck (10):
1

Què defineix l'amenaça part preterme?

Contraccions i modificacions cervicals
a) contraccions regulars / 5-8 min
b) Dilatació 2 ó >2cm / Esborrament >80% / canvis cèrvix

2

Cert o Fals:
Preterme és quan

Fals: 22-37

3

Cert o Fals:
TOt fetus de 24-34.6 setmanes hauria de dur cordis en APP (preterme)

Cert, durant 48h per maduració pulmonar

4

Cert o Fals:
sempre que APP

Cert

5

Quin dels següents NO fa referència als criteris de Herron?
a) Dilatació 2 ó >2cm
b) Esborrament >50%
c) contraccions regulars / 5-8 min
d) Amenaça part
e) tot està relacionat

e) tot relacionat

6

Cert o Fals:
el pes fetal NO és un criteri de part preterme

Cert

7

Cert o Fals:
el ppal factor de risc en preterme çes l'estrès

Fals: és antecedent de part preterme, tot i que l'estrès també és factor d risc

8

Cert o Fals:
trobar fibronectina fetal indica infecció

Fals: indica alteració de membranes. PCR seria per infecció

9

Quin fàrmac s'utilitza ppalment en APP?

Atosiban (tocolótic) + Betametasona (corti) + Sulfat magnesi (neuroprotector)

10

Quina de les següents no ha mostrat efectivitat provada en evitar APP?
a) retirar el tabac
b) Tractar infecció genitourinària
c) tocolítics
d) temps intergestacional major a 6 mesos
e) b+c

e) b+c