35. Estats hipertensius de l'embaràs Flashcards Preview

Obstetra > 35. Estats hipertensius de l'embaràs > Flashcards

Flashcards in 35. Estats hipertensius de l'embaràs Deck (17):
1

Quins valors defineixen preeclàmpsia?

HTA embaràs (TA 140/90) i proteinúria (>300mg)

2

Dels següents NO és un criteri se preclampsia greu
a) Oligúria
b) Alteració hepàtica o visual
c) RCIU
d) Cretainina

e) Creatinina 1,2

3

Quan utilitzem hidralacina en preeclàmpsia?

Quan HTA greu (160/110)

4

Quan passa preclpampsia a eclàmpsia?
a) TA 160/110
b) convulsions
c) oligúria
d) a+b
e) tot

b) conulsions

5

Quina alteració de preeclampsia és més freq en postpart?

EAP i eclàmpsia

6

Quan ha de durar el ttm amb sulfat de magnesi en preeclàmpsia?

24-48h post part (més risc d'eclàmpsia)

7

Cert o Fals:
sd.HELLP es produeix ppalment avantpart i eclàmpsia postpart

Cert

8

Cert o Fals:
en les malalties HTA embaràs, es finalitzen sempre que >34setmanes, excepte en eclàmpsia que es fa independent d'edat gestacional

Cert

9

En preeclàmpsia
a) dieta amb restricció de sodi per baixar TA
b) finalitzar el part és el ttm definitiu, via vaginal
c) repòs absolut
d) Atenolol
e) Tot cert

b) finalitzar part és ttm definitiu, via vaginal
[dieta normal, repòs relatiu, atenolol contraindicat, labetalol si TA 160/110]

10

Cert o Fals:
PGE estan contraindicades en preeclàmpsia

Fals: ajuden a induir part

11

Cert o Fals:
HTA embar+as = dona que a consultes presenta en les dos mesures de TA: 147/95 i 154/100

Fals: els valors són els HTA però les mesures han d'estar separades 6h

12

Cert o Fals:
Nulípares son factor de risc en HELLP mentre multípares en preeclàmpsia

Fals: a la inversa

13

ppals fàrmacs en Sd.HELLP? utilitat?

a) cortis: maduració (betametasona) i +plaquetes (metilprednisona)
b) hipotensors

14

Què vol dir sd. HELLP?

Hemòlisi, +enxims hepàtics, plaquetopènia

15

Cert o Fals:
el preeclàmpsia, els vasos es tornen tortuosos i laxes

Fals: això és el normal. Es tornen rígids i sense tortuositats

16

Quina TA es busca en ttm preeclàmpsia greu?

140/90 (evitem hipotensió)

17

Cert o Fals:
Els corticoides són fàracs que travessen la placenta

Fals: no tots. Metilprednisona no, èr això s'utilitza per recuperar plaquetes