39. Alteracions líquid amniòtoc Flashcards Preview

Obstetra > 39. Alteracions líquid amniòtoc > Flashcards

Flashcards in 39. Alteracions líquid amniòtoc Deck (11):
1

Què és el més important en la producció del líquid amniòtic?

Orina fetal

2

El volum màxim del líquid amniòotic és a:
a) 1r trimestre
b) Setmanes 22-24
c) Cap de les anteriors
d) Just abans del part
e) 3r trimestre

e) 3r trimestre (34-37 setm)

3

Cert o Fals:
El líquid amniòtic descendeix fins al mínim en setmanes 41-42

Fals: descendeix a aprox400ml, però NO mínim (ppi embaràs)

4

Quina és Falsa?
a) Índex de Phelan mesura quatre bosses
b) Manning 10mm indica oligoamnios
c) ILA normal és de 5-24cm
d) Índex Manning és el mes indicat en polihidramnis
e) Volum amniòtic de 670ml és normal

d) Índex Manning és el mes indicat en polihidramnis. Fals: es Phelan

5

Cert o Fals:
es freq oligoamnis en 34 setm que en 41 setm

Fals: a la inversa (2,3% vs 12%)

6

Cert o Fals:
Només hi ha un gèrmen que produeix Polihidramnis, els altres oligo

Fals: només un produeix OLIGOamnis, és el CMV. Els altres poli

7

En el polihidramnis
a) Dx ecogràfic
b) Risc fàscia de Potter
c) RCIU nés factor de risc
d) Indometacina sempre que >32 setm
e) A diferència d'oligo, té repercusió materna

e) a diferència d'oligo, té repercusió materna (dolor, edema, vulva, etc.)
[Dx clínic i confirmatori eco. fàscia de potter i RCIU en oligo. Indometacina en MENYS de 32 setmanes, >32 contraindicat]

8

Quina alteració del cordó és típica de trisomia 13 i 18?

Quist

9

Cert o Fals:
Les trombosis del cordó umbilical són típiques de la vena

Cert, en mares diabètiques.

10

Quin és el tumor primari més freq de les M1 a placenta?

Melanoma

11

En el prolapse del cordó, què és fals?
a) procúbit té bossa trencada
b) cesàrea immediata
c) el Dx és ecogràfic
d) els betamimètics estan indicats
e) a+c
f) tot

e) a+c
[ procúbit bossa íntegra i prolapse del cordó trencada. Dx clínic]