31. Malaltia trofoblàstica Flashcards Preview

Obstetra > 31. Malaltia trofoblàstica > Flashcards

Flashcards in 31. Malaltia trofoblàstica Deck (19):
1

Origen del trofoblast?

cèl externes blastocist, en contacte amb endometri

2

De quin prové el lactogen placentari?
a) citotrofoblast
b) trofoblast intermedi
c) sincitotrofoblast
d) decídua

b) trofoblast intermedi (per això està elevat en

3

Cert o Fals:
HCG elevada es relaciona amb mida mola

Cert

4

Quina és la única mola que degenera a coriocarcinoma?

Mola completa, tot i que la parcial i ella poden degenerar a MTP (malaltia trofoblastica persistent)

5

Quin és el ttm de la mola?

Legrat aspiratiu (+/- histerectomia) i a posteriori QT i seguiment amb beta-HCG sobretot

6

Cert o Fals:
les malalties benignes del trofoblast són més freq a àsia i a àfrica

Cert

7

Tècniques Dx mola?

Exploració, Eco, Beta-HCG i Histologia

8

Què indica remissió completa de la mola?

No hemorràgia, no beta-HCG, úter i annexes normals

9

Cert o Fals:
les moles acostumen a fer metàstasi

Fals: el 80% fan regressió espontània. 27% mola invasiva pot fer-ne

10

Cert o Fals:
la mola és més freq entre 20-40 anys

Fals: en edats extrems 40

11

Quan es treu la mola complerta?

Quan es diagnostica (o s'expulsa als 4mesos aprox)

12

Quin estadiu té la metàstasi de pulmó en malaltia trofoblàstica persistent? i la cerebral?

Estadi III. Estadi IV

13

Cert o Fals:
la mola completa NO té component fetal

Cert

14

Quan té metrorràgies la dona amb mola hidatiforme?

1r trimestre

15

Com es veu la Mola a la eco?

Com bresca d'abella o flocs de neu

16

Què direm a una dona que es vol tonar a embarassar després d'un tumor trofoblàstic gestacional?

Que Sí, té les mateixes possibilitats de teratogènia que qualsevol dona, però més risc a recidiva

17

Quin d'aquests té vellositats coriòniques?
a) Mòrula
b) mola invasiva
c) coriocarcinoma
d) tumor llit placentari
e) tots

b) mola invasiva

18

Quines alteracions cromosòmiques acostumen a tenir les moles parcials?

Triploidies 69XXY

19

Quin és el ttm ppal de tumor trofoblàstica gestacional?

QT (Mono en baix risc, poli en alt) +/- IQ coadjuvant +/- RT coadjuvant