41. Embaràs perllongat Flashcards Preview

Obstetra > 41. Embaràs perllongat > Flashcards

Flashcards in 41. Embaràs perllongat Deck (13):
1

Quina d'aquestes NO és contraindicació d'inducció al part?
a) Cesàrea o miomectomia prèvia
b) situació transversa-obliqua fetal
c) Infecció VHS fa 2 setmanes
d) càncer cèrvix
e) Prolapse del cordó amb membranes intactes

c) Infecció VHS fa dos setmanes. És l'herpes genital actiu el que contraindica

2

Cert o Fals:
La gestació perllongada NO augmenta el nº de cesàrees

Cert: però sí augmenta el nº d'induccions

3

Quina és la setmana límit per permetre embaràs sense induir?

42

4

En la Inducció del part:
a) CGT cada 3 hores
b) Oxcitocina només quan el coll està madur
c) Dinoprostona quan el test de Bishop és >6
d) Misoprostol permet maduració
e) Tot cert

b) OXT només quan el coll està madur (si no ho està, PGE2 o Hamilton)
[CGT contínua. PGE2 - dinoprostona quan bishop

5

Quina és la contraindicació ppal del Misoprostol?

és una PGE1, contraindicació én CESÀREA PRÈVIA per risc de ruptura uterina.

6

Què es fa per madurar el coll del cèrvix?

Maniobra Hamilton, dilatadors osmòtics/mecànics o PGE2 (dinoprostona)

7

Quan es considera fracàs en inducció? què fem?

Dilatació CESÀREA.

8

Cert o Fals:
La mortalitat perinatal ampliada va des dels 500g fins als 28 dies post-part, mentre que la precoç és fins al part

Fals: l'ampliada està bé (22setm o 500g - 28 dies) però ampliada és 28setm o 1000g - 7 dies

9

Cert o Fals:
És essencial fer estudis de coagulació, estudis de trombofília, tòxics en orina i coombs indirecte al ingrés d'òbit fetal

Fals: estudi trombofília es fa als 12 dies.

10

Ppal causa de mortalitat materna?

HEMORRÀGIA POSTPART (4T: to, teixit, trauma i trombina

11

Davant d'òbit fetal, quina conducta fem?
a) cesàrea
b) conservadora vaginal
c) inducció + cesàrea
d) inducció + vaginal
e) b o d

d) inducció + vaginal.
Si està hemodinàmicament inestable, primer s'estabilitza a la gestant

12

Cert o Fals:
Després de mort fetal, en el següent embaràs hi haurà obligatoriament control hospitalari

Cert

13

Cert o Fals:
PGE2 no és útil en cèrvix madur

Cert: és el que s'utilitza per a madurar