32. Hemorràgies 1r trimestre i gestació ectòpica Flashcards Preview

Obstetra > 32. Hemorràgies 1r trimestre i gestació ectòpica > Flashcards

Flashcards in 32. Hemorràgies 1r trimestre i gestació ectòpica Deck (43):
1

Localització ppal GEU?

Trombes (z.apul·lar)

2

Localització ppal GEU?

Trombes (z.apul·lar)

3

Qui pateix més GEU no tubàric?

dones amb tècniques assistència gestació -FIV

4

Quins són els 3 factors de risc alt ppals de GEU? i Els 4 més freq?

cirurgia tubàrica, esterilització, embaràs ectòpic.
+freq: MIP, DIU, FIV, cirurgia

5

Clínica ppal embaràs ectòpic?

Dolor abdominal, amenorrea, metrorràgia

6

Ppals proves Dx GEU?

Clínica (anamnesi), ECO, beta-HCG

7

Cert o Fals:
50% GEU tenen MIP

Cert

8

Cert o Fals:
beta-HCG permet distingir GEU de normal d'avortment

Cert

9

Cert o Fals:
dolor GEU és intens

Fals: poc intens

10

Cert o Fals:
els ACOs amb més risc de GEU són els de només Es

Fals; només Pg

11

Cert o Fals:
DIU afavoreix GEU

Fals: no en protegeix però tampoc l'afavoreix (excepte si porta Pg). La seva funció és evitar implantació eutòpica, no ectòpica.

12

Què diferencia el sal del pseudosac?

Sac té 2 corones (decidua parietal i capsular) i pseudosac 1 (és la caviat endometrial plena i prou)

13

Quin nivell de bet-HCG és òptim per fer conducta expectant en GEU?

14

Quin és el ppal fàrmac utilitzat en les GEU?

Metrotrexat sistèmic o local (o KCl)

15

Beta-HCG de 800 i eco transvaginal veu úter buit. Què fem?

Repetir HCG a les 48h per sospita de GEU. Si és embaràs normal, HCG es duplicarà.

16

Cert o Fals:
endometriosi protegeix de GEU

Fals

17

Cert o Fals:
úter en GEU és més gros que en m. trofoblàstica

Fals: però és més tou.

18

Cert o Fals:
la quantitat d'hemoperitoni no es correlaciona amb el dolot quan GEU complicat

Cert

19

Cert o Fals:
Pg permet distingir entre GEU, normal o avortament

Fals: no diferencia GEU d'avortament

20

Què indica una imatge en rellotge de sorra en ECO?

embaràs ectòpic cèrvix

21

Què indica una imatge en rellotge de sorra en ECO?

embaràs ectòpic cèrvix

22

Qui pateix més GEU no tubàric?

dones amb tècniques assistència gestació -FIV

23

Quins són els 3 factors de risc alt ppals de GEU? i Els 4 més freq?

cirurgia tubàrica, esterilització, embaràs ectòpic.
+freq: MIP, DIU, FIV, cirurgia

24

Clínica ppal embaràs ectòpic?

Dolor abdominal, amenorrea, metrorràgia

25

Ppals proves Dx GEU?

Clínica (anamnesi), ECO, beta-HCG

26

Cert o Fals:
50% GEU tenen MIP

Cert

27

Cert o Fals:
beta-HCG permet distingir GEU de normal d'avortment

Cert

28

Cert o Fals:
dolor GEU és intens

Fals: poc intens

29

Cert o Fals:
els ACOs amb més risc de GEU són els de només Es

Fals; només Pg

30

Cert o Fals:
DIU afavoreix GEU

Fals: no en protegeix però tampoc l'afavoreix (excepte si porta Pg). La seva funció és evitar implantació eutòpica, no ectòpica.

31

Què diferencia el sal del pseudosac?

Sac té 2 corones (decidua parietal i capsular) i pseudosac 1 (és la caviat endometrial plena i prou)

32

Quin nivell de bet-HCG és òptim per fer conducta expectant en GEU?

HCG

33

Quin és el ppal fàrmac utilitzat en les GEU?

Metrotrexat sistèmic o local (o KCl)

34

Beta-HCG de 800 i eco transvaginal veu úter buit. Què fem?

Repetir HCG a les 48h per sospita de GEU. Si és embaràs normal, HCG es duplicarà.

35

Cert o Fals:
endometriosi protegeix de GEU

Fals

36

Cert o Fals:
úter en GEU és més gros que en m. trofoblàstica

Fals: però és més tou.

37

Cert o Fals:
la quantitat d'hemoperitoni no es correlaciona amb el dolot quan GEU complicat

Cert

38

Cert o Fals:
Pg permet distingir entre GEU, normal o avortament

Fals: no diferencia GEU d'avortament

39

Quins són els GEU indolors?

Cèrvix o cicatriu cesàrea

40

Què indica una imatge en rellotge de sorra en ECO?

embaràs ectòpic cèrvix

41

En GEU, què fem primer, ECO o HCG?

HCG orina -> ECO -> HGC sang

42

Cert o Fals:
embaràs cervical és poc hemorràgic pero molt dolorós

Fals: a la inversa

43

Hi ha un GEU que és inviable. Quin?

Cèrvix (+/- abdominal)