A: Karibská kríza / Kubánska kríza Flashcards Preview

Všeobecné dejiny 4 > A: Karibská kríza / Kubánska kríza > Flashcards

Flashcards in A: Karibská kríza / Kubánska kríza Deck (42):
1

Čo bola Karibská kríza / Kubánska kríza?

Bola to medzinárodná politická kríza, pri ktorej hrozilo, že prerastie v jadrový konflikt

2

Do akého roku siahajú začiatky Karibskej krízy?

Udalosti k tejto kríze sa začali odohrávať už v roku 1952, kedy sa moci na Kube za podpory americkej spravodajskej služby CIA zmocnil diktátor F. Batista.

3

Kto vytvoril opozíciu Batistovi?

Sformulovalo sa Hnutie mládeže storočia (neskôr Hnutie 26) na čelo ktorého sa postavil Fidel Castro

4

Kedy a kde vystúpil Castro proti Batistovi?
Ako sa akcia skončila?

26. júl. 1953
útok na kasárne Moncada v Santiagu de Cuba

Bola to neúspešná akcia po ktorej bol F. Castro zatknutý a odsúdený

5

V ktorom roku dosiahol Castro v víťazstvo v Partizánskom boji?

1. jan. 1959
k moci sa dostalo Hnutie 26

6

Kto mal moc v rukách po víťazstve Castra?

„barbudos“ – partizánski velitelia

7

Kedy Castrovi partizáni zaviedli pozemkovú reformu?
O čo sa jednalo?

17. máj. 1959
- najväčšie vlastníctvo pôdy – 400 ha
- zrušenie latifundií

8

Následkom čoho sa začala Castrove hnutie rozpadať?

Castro postupne transformoval na štát komunistického typu

9

Kto sa pokúsil spáchať atentát na F. Castra?

Trujilli

10

Kedy Castro nariadil zvýšenie daní pre firmy?
Akú reakciu to vyvolalo?

V novembri 1959
USA zaviedli silné obchodné embargo a pripravili ozbrojenú inváziu kubánskych exulantov v Zátoke svíň

11

Kto organizoval 1. bombardovanie Kuby?

Lanzo z USA

12

Kedy USA zastavili všetku pomoc Kube?

V apríli 1960

13

Kedy ZSSR nadviazal diplomatické styky s Kubou?

V máji 1960

14

Kedy znárodnila Kuba všetky cukrovary, ktoré patrili USA?

v júli a auguste 1960

15

Kedy sa konalo zasadnutie OAŠ (Organizácia amerických štátov) v San José?
K čomu viedlo?

V auguste 1960
Bola schválená Deklarácia medziamerickej solidarity (orientovaná proti Kube).

16

Kedy vznikla tzv. Havanská deklarácia?
O čo sa jednalo?

V septembri 1960
Castro sa chcel prezentovať ako hovorca poníženej a vykorisťovanej Latinskej Ameriky. Oživovanie rozporov: bohatý Sever vz. chudobný Juh

17

Kedy vznikli dekréty o znárodnení bánk a priemyselných podnikov?

V októbri 1960

18

Kedy USA prerušili diplomatické vzťahy s Kubou?

V januári 1961

19

O čo sa jednalo v Invázií v Zátoke svíň?

Bola to neúspešná invázia na Kubu, ktorá bola uskutočnená vojakmi kubánskeho pôvodu, ktorých vycvičili USA a ktorá mala zvrhnúť vládu Fidela Castra.

20

Kto schválil plán operácie Pluto?
O čo sa v nej jednalo?

V marci 1960 americký prezident Eisenhower schválil plán tajnej operácie, ktorej hl. podstatou bolo pripravenie akcií, ktoré by zvrhli Castrov režim pomocou nepriamej, utajene americkej intervencie. Hl. akcia vychádzajúca z tohto plánu dostala názov Operácia Pluto a CIA mala podľa nej pripraviť ozbrojenú inváziu.

21

Čo bola Operácia Pluto?

Invázia do Zátoky svíň

22

Kedy došlo k vylodenie ozbrojených síl kubánskeho exilu v Zátoke svíň?

17. apr. 1961

23

Čo bolo dôsledkom Castrovho víťazstva v Zátoke svíň?

Dôsledkom bolo odstúpenie šéfa CIA – A. Dullesa

24

Čo bola operácia Anadyr?

Išlo o umiestnenie sovietskych rakiet s jadrovými hlavicami na Kube.

25

Kedy začal ZSSR so súhlasom Havany montovať rakety stredného doletu na Kube?

V máji 1962

26

Kedy dostal Kennedy snímky sovietskych základní na Kube?
Aké typy rakiet sa tam nachádzali?

16. okt. 1962

R-12, dolet 2000km

R-14, dolet 4500 km

27

Kedy sa stretol Kennedy so sovietskym ministrom zahraničia Gromykom?
O čo sa jednalo?

18. okt. 1962
Na stretnutí Gromyko vzniesol požiadavku, aby Spojené štáty prestali ohrozovať Kubu a zároveň konštatoval, že Sovietsky zväz Kube iba pomáha s modernizáciou poľnohospodárstva a poskytuje jej len malé množstvo obranných zbraní.

28

Kedy a kým bola vyhlásená karanténa Kuby?

22. okt. 1962
J. F. Kennedym

29

Kedy bola Karibská kríza vyriešená?
Ako?

28. okt. 1962
ZSSR súhlasil so stiahnutím útočných zbraní z Kuby.

30

Ako sa volá prvá umelá družica?

Sputnik 1

31

Kedy bola prvá umelá družica vyslaná na obežnú dráhu okolo zeme?
Ktorá raketa ju vyniesla?

1957
raketa R-7

32

Ako sa volal prvý kozmonaut - prvý človek, ktorý vzlietol do vesmíru?

Gagarin

33

Kedy Gagarin vzlietol do vesmír?

1961

34

Kedy sa uskutočnila aféra U-2?
O čo išlo?

1. máj. 1960
Je to označenie pre udalosti spojené so zostrelením amerického prieskumného lietadla Locheed U-2, ktoré pilotoval Powers nad Sovietskym zväzom.

35

Čo bola operácia Northwoods?

Operacia Northwoods je názov tajného dokumentu, ktorý vytvoril americký generálny štáb v roku 1962. Dokument obsahoval návrh vojenskej operácie, iniciovanej armádou USA.

Operácia Northwoods nebola nikdy realizovaná. Plány tejto operácie boli odtajnené po 40 rokoch.

36

Medzi aké plány patrí operácia Northwoods?

medzi tzv. false flag psy-op, psychologické operácie, ktorých cieľom je manipulácia verejnej mienky vplyvom nejakého neočakávaného alebo traumatizujúceho podnetu.

37

čo bolo účelom akcií, ktoré plánovala operácia Northwoods?

Účelom akcií, bolo získať všeobecnú podporu americké verejnosti pre vojenskú inváziu na Kubu.

38

Aké operácia mela zahŕňať operácia Northwoods?

Operácia mala zahŕňať fingované teroristické akcie na území USA proti vlastnému obyvateľstvu, počítajúce až zo stovkami obetí, ktoré mali byť interpretované ako útoky Kuby na USA. Tým by bola získaná americká verejnosť, aby bolo možné podniknúť inváziu na Kubu.

39

Na akých miestach sa Kuba zúčastnila tzv. Vývozu revolúcie?

- Kubánske jednotky zasiahli v Angole
- Kuba podporila aj Sandinistickú revolúciu v Nikarague

40

Čo znamená "režim apartheidu"?

vláda bielej menšiny proti čiernej väčšine

41

Kto bol predstaviteľom FSLN v roku 1979 (Sandinistický front národného oslobodenia) v Nikarague?

Daniel Ortega

42

Čo bola tzv. Aféra Iran-Contras?

Bol to politický škandál v USA v roku 1987.

USA prostredníctvom Izraela dodávali náhradné vojenské diely Iránu, ktorý bojoval s Irakom.
Následne boli peniaze cez švajčiarske banky presunuté Contras do Nikaragui.

Odsúdený bol O. North, ktorý skartoval dokumenty o celej akcií.