K: Príprava na test 2. Flashcards Preview

Všeobecné dejiny 4 > K: Príprava na test 2. > Flashcards

Flashcards in K: Príprava na test 2. Deck (21):
1

Aký incident a kedy dal podnet k eskalácii 2. indočínskej vojny?

Dňa 30./31. júla v roku 1964. Tzv. Tonkinský incident alebo incident v Tonkinskom zálive

2

Čo bola vietnamizácia vojny vo Vietname?

Dochádza k postupnému sťahovaniu vojsk USA a väčšiemu angažovaniu sa vietnamských vojsk na ochranu Južného Vietnamu.

3

Ktorý prezidenti boli pri moci v USA v období 2. indočínskej vojny?

1. Lyndon Baines Johnson
2. Richard Milhous Nixon
3. Gerald R. Ford

4

V ktorom roku bola podpísaná dohoda o ukončení vojny vo Vietname a kde?

27. januára 1973 v Paríži

5

Kedy vojská Vietnamskej demokratickej republiky obsadili južný Vietnam a došlo k zjednoteniu krajiny?

V roku 1975. K zjednoteniu krajiny došlo 2. júla 1976

6

Ktoré štáty a kedy založili organizáciu ANZUS?

Austrália, Nový Zéland a USA. Zmluva podpísaná 1. septembra 1951, do platnosti vstúpila 29. apríla 1952

7

Ktoré štáty a kedy založili organizáciu SEATO?

USA, Francúzsko, Veľká Británia, Nový Zéland, Austrália, Filipíny, Thajsko a Pakistan. Vytvorili ju podpisom v Manile, 8. septembra 1954, do platnosti vošla 19. februára 1955.

8

Žil v čase podpísania prímeria, kt. ukončovalo kórejskú vojnu J. V. Stalin?

Nie

9

Ktorá rovnobežka bola určená ako demarkačná línia na Kórejskom polostrove v roku 1945?

38. rovnobežka

10

Ako vymedzil D. Acheson v januári 1953 obranný perimeter vo vzťahu ku Kórejskému polostrovu?

1. Aleutské ostrovy
2. Japonský ostrov Rjúkjú
3. Filipíny.

Postavil Kóreu mimo sféry najvyšších štátnych záujmov USA.

11

V ofenzíve na konci roku 1950 sa vojská USA/OSN stretli s akými vojskami?

ČĽR

12

Nasadenie akého druhu zbraní navrhoval veliaci generál OSN/USA na konci roku 1950?

Jadrových zbraní

13

Kedy vzniklo NATO a kto boli jeho zakladajúci členovia?

NATO (North Atlantic Treaty Organisation) bolo napokon založené Severoatlantickou zmluvou podpísanou vo Washingtone 4. Apríla 1949. Zakladajúci členovia boli Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Island, Taliansko, Kanada, Luxembursko, Holandsko, Nórsko, Portugalsko, Spojené štáty, Veľká Británia a Írsko.

14

Kedy a akým aktom sa začala kórejská vojna?

25. júna 1950 vpádom severokórejských vojsk do Južnej Kórey.

15

Prečo mohli vojská USA bojovať v Kórei pod vlajkou OSN?

V roku 1950 ZSSR bojkotoval zasadanie Rady bezpečnosti OSN, kt. mala riešiť eskalovanie konfliktu v Kórei na protest proti vlády Čínskej republiky na Tchaj-wane miesto ČĽR. Vďaka neprítomnosti ZSSR v Rade bezpečnosti umožnila USA vydať rezolúciu Rady bezpečnosti OSN schvaľujúcu vojenskou intervenciu.

16

Kto bol menovaný v júli 1950 veliteľom vojsk OSN?

generál MacArthur

17

V ofenzíve na konci roku 1950 sa vojská USA stretli s akými vojskami?

Čínskej ľudovej republiky

18

Nasadenie akého druhu zbraní presadzoval veliaci generál USA na konci roku 1950?

Boli to jadrové zbrane

19

Kedy bola podpísaná dohoda o prímerí v kórejskej vojne?

27. júla 1953

20

Charakterizujte Európske spoločenstvo uhlia a ocele. (ESUO)

Alebo Montánna únia - vzniklo 18. 4. 1951.
Je to medzivládna/medzinárodná hospodárska organizácia pôsobiaca v rokoch 1952-2002, neskôr jedna z troch častí Európskeho spoločenstva, resp. od r. 1993 Európskej únie. Bolo založené na základe Schumannovho plánu – Parížskou zmluvou, kt. podpísalo: Francúzsko, SNR, Taliansko, Benelux.
Cieľom bolo vytvoriť spolčný trh s oceľou, uhlím, koksom, železnou rudou a šrotom, prostredníctvom hosp. spolupráce zabrániť ďalšej európskej vojne, snaha FR o kontrolu Nemeckého priestoru. 1. júla 1967 bola zlúčená exekutíva ESUO a EHS a EURATOMu (Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu) Orgány:
1. Komisia (nadnárodný princíp)
2. Rada (zástupcovia jednotlivých členských štátov - národný princíp)
3. Parlament - Európsky parlament - (najprv zo zástupcov parlamentov jednotlivých štátov), od roku 1978 priamo volení poslanci. Podľa Maastrichtskej zmluvy získali viacej právomocí
4. Európsky súdny dvor v Haagu (súdny dvor riešiaci konflikty medzi štátmi, resp. medzi štátmi a právnymi subjektmi (napr. firmami).

21

Charakterizujte Schummanov plán

9. mája 1950. Autorom plánu bol francúzsky minister zahraničných vecí Robert Schumman. Cieľom deklarácie bolo zaistenie mieru. Plán obsahoval zoznam presných a rýchlo uskutočniteľných krokov k integrácii Európy. Základ integračného procesu mala byť spolupráca v oblasti uhlia a ocele, strategických surovín pre zbrojársky priemysel a výrobu zbraní. Bol napokon podnetom na vznik Európskeho spoločenstva pre uhlie a oceľ a ďalších organizácií, ktoré boli predchodcami Európskej únie a Európskeho hospodárskeho spoločenstva
- Podľa Schummanovej predstavy by bola „vojna medzi Nemeckom a Francúzskom nielen nemysliteľná, ale tiež materiálovo nemožná“
- Pôvodná koncepcia Jeanna Monneta bola zameraná aj na VB, kt. sa však projektu odmietla zúčastniť.
- Konrád Adenauer privítal v ten istý deň projekt, označil ho za uskutočnenie starého sna „nemecko – francúzskeho porozumenia“