A: Studená vojna (1945-1985) Flashcards Preview

Všeobecné dejiny 4 > A: Studená vojna (1945-1985) > Flashcards

Flashcards in A: Studená vojna (1945-1985) Deck (42):
1

Medzi ktorými štátmi prebiehal konflikt označovaný ako Studená vojna?

medzi Západom (USA a i.) a komunistickým blokom (ZSSR a i.),

2

V akých rovinách sa odohrával konflikt studenej vojny?

- ideologickej rovine (Trumanova doktrína)
- politickej rovine
- propagandistickej rovine
- hospodárskej rovine (Marshallov plán)
- vedecko-technickej rovine

3

V čom sa prejavilo súperenie v Studenej vojne?

v boji o sféry vplyvu a o prevahu v zbrojení

- sféry vplyvu sa rozširovali vedením tzv. zástupných vojen, teda ozbrojených konfliktov v rozvojových krajinách
- preteky v zbrojení prebiehali predovšetkým jadrovým zastrašovaním

4

Kto použil pojem "Studená vojna"?

novinár Swape

5

Vymenujte chronológiu studenej vojny?

- začiatky 1945-1946
- od Trumanovej doktríny 1947-1949 po vznik NATO
- vrchol studenej vojny 1950-1953 vojna v Kórei
- od konferencie v Ženeve 1954-1962 po Karibskú krízu
- ústup od Studenej vojny 1962-1963 začiatky vyjednávania
- druhá studená vojna od 1979-1985

6

Aké sú interpretácie Studenej vojny?

- agresivita ZSSR
- snaha veľmocí o rozdelenie sveta
- americký imperializmus.

7

Kedy bol podpísaný pakt Ribbentrop-Molotov? O čo sa jednalo?

23. aug. 1939
V zmluve sa obe strany zaviazali, že nepoužijú vojenskú silu proti druhej strane a nespoja sa proti sebe s nepriateľmi.
Fakticky si medzi sebou rozdelili sféry vplyvu v Poľsku.
Pakt Hitler-Stalin bol len taktickým plánom preto, aby sa Nemecko nedostalo do vojny na dvoch frontoch.

8

Kedy začal ZSSR obsadzovať východné Poľsko?

17. sept. 1939

9

Čo bol Katynský masaker?

Do ruského zajatia sa dostalo cca 250 000 Poliakov, ktorý boli deportovaní na územie ZSSR. Väčšina zajatcov bola neskôr prepustená. Väznení zostali prominentní príslušníci. Tieto osoby boli pre ZSSR potenciálne nebezpečné. V októbri vypočúvala zajatcov NKVD – väčšina prejavila odpor voči komunizmu – Ústavný výbor komunistickej strany ZSSR rozhodol o ich poprave zastrelením. Zajatci boli prevezení a popravení v Katynskom lese → Ktynský masaker (pomenovanie masových vrážd poľských vojakov a civilistov). Od tejto chvíle vzniká napätie medzi Poľskom a ZSSR.

10

Kedy sa uskutočnila Teheránska konferencia?
Čo bolo predmetom rokovaní?

28. nov.-1.dec. 1943
otvorenie západného frontu
poľská otázka
rozhodnuté o poľských východných hraniciach na tzv. Curzonovej línií

11

Kto bol prvým premiérom Poľskej exilovej vlády?

Jej prvým premiérom bol Sikorski, a od roku 1943 Mikolajczyk z Ľudovej strany

12

Kedy sa vytvoril v ZSSR Lublinský výbor?

22. júl. 1944

13

Kedy bola z Lublinského výboru vyhlásená Dočasná vláda?
Kto bol na jej čele?

31. dec. 1944
na čele so socialistom Osóbkou-Morawskim.

14

Aká komisia mala riešiť problém Poľska?

Komisia Harriman, Molotov – Clark Kerr

15

Kedy uzavrel zmluvu s Dočasnou vládou ZSSR?

21. apr. 1945

16

Kedy sa uskutočnila dohoda Stalin-Hopkins?

1945

17

Kedy sa konala porada v Moskve o zostavení vlády?

17. jún. 1945

18

Kedy vyšlo vo Varšave oznámenie o novej vláde?
Kto bol jej novým premiérom a vicepremiérom?

28. jún. 1945
- premiér E. Osóbka-Morawski
- vicepremiéri: W. Gomulka a S. Mikolajczyk.

19

Kedy bola Vláda národnej jednoty uznaná USA?

5. júl. 1945

20

Kedy sa konala Postupimská konferencia?

17. júl.-2. aug. 1945

21

Aké bolo rozdelenie Rumunska na základe %dohody?

- na 90% pod vplyvom ZSSR
- na 10% pod vplyvom Spojencov

22

Kedy prešlo Rumunsko zo strany nacistického Nemecka na stranu antihitlerovskej koalície?

23. aug. 1944

23

Aké politické strany poznáme v Rumunsku?

historické strany:
o národná roľníka strana
o národní liberáli
o palácová skupina kráľa Michala;

národne demokratická fronta (vytvorená zväzom vlastencov) NDF– 1944
o komunisti
o sociálni demokrati
o odbory
o ľavicová Roľnícka fronta

24

Kto bol v Rumunsku predsedom vlády NDF?

generál Sanatesc

25

Kedy došlo v v Bukurešti k stretom medzi armádou, políciou a komunistickými demonštrantami?

24. feb. 1945

26

Kedy kráľ Michal menoval v Rumunsku predsedom vlády Dr. P. Grozu?
Čo Groza urobil?

6. mar. 1945
Zostavil novú vládu

27

V novembri 1946 boli v Rumunsku vyhlásené voľby. Kto vyhral?
Ako na to reagovali Historické strany?

boli zmanipulované v prospech NDF na čele s komunistami
Historické strany odišli z parlamentu, čo bola chyba, lebo umožnili NDF a komunistom izolovať a likvidovať demokratickú opozíciu.

28

Ako sa volal predstaviteľ Demokratickej opozície v Rumunsku, ktorý organizoval protikomunistickú frontu v celej východnej Európe?

Juliu Maniu

29

Kedy sa z Rumunska stala Ľudovo-demokratická republika?
Následkom čoho sa to stalo?

30. dec. 1947 podal kráľ Michal demisiu

30

Kedy sa komunisti v Rumunsko zlúčili so sociálnymi demokratmi?
Kto sa postavil na čelo Rumunskje robotníckej strany?

Vo februári 1948
Gheorge Georghiu-Dej.

31

Kedy vypukol štátny prevrat v Bulharsku?
Kto realizoval prevrat?

v septembri 1944
Prevrat realizovali komunisti a ich spojenci, keď bola vyhlásená vláda Vlasteneckej fronty

32

Kedy sa USA a VB angažovali v prospech Dr. Dimitrova-Gemeta?
Prečo?
Kto ho nahradil?

Máj-jún 1945
Vystúpil proti bulharskej účasti vo vojne po boku Červenej armády
Nikola Petkov

33

Kto bol oporou antikomunizmu v Bularsku?

Bulharský roľnícky zväz.

34

Kedy sa Bulharsko stalo republikou?

15. sept. 1946

35

V ktorých voľbách v Bulharsku získala Vlastenecká fronta 70% hlasov?
Kto zostavil novú vládu?

27. nov. 1946
J. Dimitrov

36

Kedy bol Petkov popravený?

V júni 1947

37

Kto skonštatoval víťazstvo socialistickej revolúcie v Bulharsku?

II. Zjazd Vlasteneckej fronty

38

Aké boli príčiny začiatku Studenej vojny?

Rozpory v Poľsku, Rumunsku, Bulharsku
Rozpory pre Turecko, Irán, problémy v Stredomorí

39

Kedy Kennan napísal svôj dlhý telegram?
Čo v ňom stálo?

22. feb. 1946
Tvrdil, že trvalým cieľom svetového komunistického hnutia je naďalej konečná porážka kapitalistického systému. Zahraničná politika ZSSR je zmesou komunistickej ideológie a tradičného cárskeho imperializmu.

40

Kedy a ako publikoval Kennan článok "Príčiny sovietskeho chovania"?

Kennan pod značkou X publikoval v roku 1947

41

Čo sa stalo základom "teórie zadržiavania"?

Kenannove vystúpenia

42

Kritika teórie zadržiavania. Kto?

Walter Lipmann
W. Churchill
Henry Walace