A: Testíček 3:-) Flashcards Preview

Všeobecné dejiny 4 > A: Testíček 3:-) > Flashcards

Flashcards in A: Testíček 3:-) Deck (72):
1

Čo znamenala Balfourova deklarácia (resp. list)?

Jedná sa o formálne stanovisko britskej vlády k vzniku národnej domoviny pre židovský ľud na území Palestíny.

2

V ktorom roku bola Balfourova deklarácia?

Bol to neoficiálny list, ktorý Balfour poslal 2. nov. 1917 Rothschildovi.

3

V ktorom roku Valné zhromaždenie OSN odhlasovalo rezolúciu o rozdelení Palestíny a vytvorení židovského štátu?

29. nov. 1947
Valné zhromaždenie OSN prijalo rezolúciu č. 181 o rozdelení Palestíny na dva štáty – židovský a arabský

4

V ktorom roku vznikol Izrael?

14. máj. 1948

5

Kedy bola prvá arabsko-izraelská vojna?

15. máj 1948-20. júl. 1949

6

Ktoré štáty bojovali proti Izraeli v prvej arabsko-izraelskej vojne?

Jordánsko
Egypt
Libanon
Sýria
Irak
Saudská Arábia
Jemen

7

Kto stál na čele Egypta v období Suezskej krízy?

Násir

8

Aký krok Egypta v roku 1956 vyvolal bezprostrednú vojenskú reakciu?

26. júl. 1956 Násir znárodnil Suezský kanál

9

Kedy vznikol Bagdadský pakt?

1955

10

Ktoré štáty boli členmi Bagdadského paktu?

Irak, Irán, VB, Pakistan, Turecko

11

Bagdadský pakt sa zmenil v roku 1959 na aké zoskupenie?

CENTO

12

Ktoré štáty sa dohodli na vojenskej spolupráci proti Egyptu v roku 1956?

VB, F, Izrael

13

Ako sa nazývala vojenská operácia proti Egyptu v roku 1956?

operácia Mušketier
(??? - nie som si istá ???)

14

Kto zahájil v roku 1956 vojenské operácie proti Egyptu?

Izrael

15

Ako reagovali USA na francúzsko-britskú intervenciu?

USA nepovažovali znárodnenie kanála za casus belli, VB a Francúzsko presadzovali vojenskú operáciu proti Egyptu. Nezískali však podporu USA.

16

Kto bol britským ministerským predsedom v období suezskej krízy?

Eden

17

Čím sa vyznačuje hlasovanie USA a ZSSR vo Valnom zhromaždení OSN v období suezskej krízy?

USA na Valnom zhromaždení OSN iniciovali prijatie rezolúcie, ktorá vyzývala k ukončeniu bojov a odchod VB, Francúzska a Izraela z obsadených území.

ZSSR sa vyhrážalo VB a Francúzsku , že budú bombardovať Londýn a Paríž.

18

Ktoré arabské štáty boli porazené počas 6-dňovej vojny roku 1967?

Sýria, Jordánsko, Egypt

19

Kedy Izrael získal územie východného Jeruzalema?

Po 6-dennej vojne 1967

20

Ktoré egyptské územia získal Izrael vo vojne v roku 1967?

Sinajský polostrov a pásmo Gazu

21

Ktoré Sýrske územie získal Izrael vo vojne v roku 1967?

Golanské výšiny

22

Kto bol ministerským predsedom Izraela v čase Jomkipurskej vojny?

Begin

(??? nie som si istá ???)

23

Kto bol na čele Egypta v období Jomkipurskej vojny?

Sadat

(??? nie som si istá ???)

24

Akou dohodou a v ktorom roku bol vrátený Egyptu Sinajský polostrov?

1979
Izraelsko-egyptská mierová dohoda

25

Ako môžeme nazvať snahu o mier medzi Izraelom a jeho arabskými susedmi?

"Studeným mierom"

(??? nie som si istá ???)

26

Ako sa nazývala vietnamská organizácia počas II. sv. vojny, ktorá sa snažila o vytvorenie samostatného Vietnamu?

Liga za nezávislosť Vietnamu

27

Z ktorých častí sa skladal Vietnam v ob. francúzskeho panstva?

- Tonkin (Hanoj)
- Annam (Hue)
- Kočinčín (Saigon – v súčasnosti Ho Či Minove mesto)

28

Aké rozličné konflikty môžeme nájsť v indočínskych vojnách po II. sv. vojne?

koloniálna a antikoloniálna vojna
vojna Francúzov proti šíreniu komunizmu
partizánska vojna

29

Aký štátny celok bol vyhlásený v septembri 1945 na území Vietnamu?

Vietnamská demokratická republika (VDR)

30

Určite roky prvej indočínskej vojny?

19. dec. 1946-1. aug. 1954

31

Kedy Francúzsko uznalo nezávislosť Kambodže a Laosu?

1953

32

V roku 1954 boli francúzske jednotky porazené vo Vietname. Uveďte miesto?

Dien-Bien-Phu

33

Ktoré veľmoci a kým boli zastúpené sa zúčastnili na Ženevskej konferencií, ktorá ukončila konflikt v Indočíne?

USA, VB, Francúzsko, ZSSR, Čína, India.
Na realizáciu mali dohliadať zástupcovia Poľska, Kanady a Indie.
Rokovaní sa zúčastnili aj krajiny OSN, ktoré sa zúčastnili Kórejskej vojny a vojny v Indočíne. Koniec francúzskeho koloniálneho panstva v Indočíne.

34

Ktorá rovnobežka rozdelila Vietnam po Ženevskej konferencií?

17. rovnobežka

35

Kedy a akým spôsobom malo byť podľa záverov Ženevskej konferencie ukončené dočasné rozdelenie Vietnamu?

Krajiny sa mali v priebehu dvoch rokov zjednotiť po demokratických voľbách v oboch krajinách

36

Koho vládu podporovala USA v južnom Vietname po Ženevskej konferencií?

Ngo Dinh Diem

(??? nie som si istá ???)

37

Charakterizujete "teóriu domina"?

hovorila: ak by došlo k víťazstvu severovietnamskej vlády, značne podporovanej Sovietskym zväzom a Čínou, územie by sa stalo ďalším satelitom komunistických štátov a rovnováha súperov studenej vojny by sa značne vychýlila. Naviac snahy o komunistický puč by mohli zachvátiť celú oblasť Tichomoria, čo by znamenalo úplný prevrat v studenej vojne

38

Aký incident a kde dal podnet k eskalovaniu II. indočínskej vojny?

Incident v Tonkinskom zálive
1964

39

Čo bola vietnamizácia vojna vo Vietname?

Nixonova doktrína, alebo Doktrína z Guamu.
Nixon vyhlásil, že USA očakávajú, že spojenci sa sami postarajú o svoju vojenskú obranu → vietnamizácia konfliktu.
Doktrína smerovala predovšetkým k zamedzeniu neefektívnej vojenskej angažovanosti USA vo svetle vtedy prebiehajúcej vojny vo Vietname. USA dospeli k záveru, že nie sú schopné tento konflikt vyhrať, napriek svojej obrovskej technickej prevahe.
Vyviaznutie USA z vojny znamenalo pre Washington obrovskú krízu dôvery u spojencov, navyše celá spoločnosť bola zasiahnutá tzv. vietnamským syndrómom.
Vojna vo Vietname znamenala pre americkú spoločnosť ukončenie ilúzie o všemocnosti na spravodlivom základe americkej politiky.

40

Ktorý americký prezidenti boli pri moci v období II. indočínskej vojny?

Johnson
Nixon
Ford

41

V ktorom roku bola podpísaná dohoda o ukončení konfliktu v Indočíne a kde?

1973
Parížske mierové dohody

42

Kedy vojská Vietnamskej demokratickej republiky obsadili južný Vietnam a došlo k zjednoteniu krajiny?

1975

43

Ktoré štáty a kedy založili organizáciu ANZUS?

1951
Austrália
Nový Zéland
USA

44

Ktoré štáty a kedy založili organizáciu SEATO?

1954
USA, VB, Austrália, NZ, Filipíny, Thajsko, Pakistan, Francúzsko

45

Žil v období podpísania prímeria, ktoré ukončilo kórejskú vojnu J. V. Stalin?

nie

46

Ktorá rovnobežka bola určená ako demarkačná línia na Kórejskom polostrove v roku 1945?

38. rovnobežka

47

Ako vymedzil D. Acheson obranný perimeter v januári 1953? Určil jeho súradnice a vzťah ku Kórejskému polostrovu?

od Aleuských ostrovov cez Jap až k Filipínam
nezahŕňa Kóreu, Tcaj-wan a juhovýchodnú Áziu

48

Kedy (rok, mesiac) a akým aktom začala kórejská vojna?

jún 1950
severókorejské vojská prekročili 38. rovnobežku a zaútočili na Južnú kóreu

49

Prečo mohli vojská USA bojovať v kórejskej vojne pod zástavou OSN?

V roku 1950 ZSSR bojkotoval zasadanie Rady bezpečnosti OSN, kt. mala riešiť eskalovanie konfliktu v Kórei na protest proti vlády Čínskej republiky na Tchaj-wane miesto ČĽR. Vďaka neprítomnosti ZSSR v Rade bezpečnosti umožnila USA vydať rezolúciu Rady bezpečnosti OSN schvaľujúcu vojenskou intervenciu.

50

Kto bol menovaný v júli 1950 veliteľom vojsk OSN?

generál MacArthur

51

Ako sa vyvíjala taktika USA v roku 1950 v kórejskej vojne?

Taktika za menila od „odrazenia agresie“ – k „zjednoteniu“. Po čínskom útoku a ústupe armády OSN bol cieľ formulovaný ako „zastavenie agresie“.

52

V ofenzíve na konci roku 1950 sa vojská USA stretli s akými vojskami?

s vojskami ČĽR

53

Kedy (mesiac, rok) bola podpísaná dohoda o prímerí v kórejskej vojne?

júl. 1953 dohoda o prímerí
Doteraz nie je podpísaný mier

54

Nasadenie akého druhu zbraní presadzoval veliaci generál USA na konci roku 1950?

požadoval bombardovanie atómovými zbraňami

55

Kedy vzniklo NATO (deň, mesiac, rok) a kto boli jeho zakladajúci členovia?

založené Severoatlantickou zmluvou podpísanou vo Washingtone 4. Apríla 1949.

Zakladajúci členovia boli Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Island, Taliansko, Kanada, Luxembursko, Holandsko, Nórsko, Portugalsko, Spojené štáty, Veľká Británia a Írsko.

56

Kedy vzniklo Európske spoločenstvo uhlia a ocele (ECSC), ktoré štáty boli jeho členmi. Charakterizujte toto spoločenstvo?

Európske spoločenstvo pre uhlie a oceľ (ESUO / ECSC) alebo Montánna únia
Bolo založené Parížskou zmluvou, ktorú podpísalo 18. apr. 1951 Francúzsko, SRN, Taliansko, Benelux.
Zmluva bola uzavretá na 50 rokov a vstúpila do platnosti po ratifikáciách 25.júl.1952.
Cieľom bolo v zmysle tzv. Schumanovho plánu vytvoriť spoločný trh s oceľou, uhlím, koksom, železnou rudou a šrotom pričom hospodárska spolupráca mala zabrániť ďalšej európskej vojne. Spoločný trh sa podarilo vybudovať asi do roku 1957.

57

Charakterizujte tzv. Schumannov plán. Čo na jeho základe vzniklo?

Schumanov plán bol plán na zjednotenie Európy, ktorý 9. máj. 1950 vo vládnom prehlásení predstavil francúzsky minister zahraničných vecí R. Schumman.
Cieľom deklarácie francúzskej vlády bolo zaistenie mieru. Plán obsahoval výpočet presných a rýchlo uskutočniteľných krokov k integrácií Európy. Základ integračného procesu mala byť spolupráca v oblasti:
- uhlia a ocele
- strategických surovín pre zbrojársky priemysel a výrobu zbraní
Bol podnetom na vznik Európskeho spoločenstva pre uhlie a oceľ, a ďalších organizácií, ktoré boli predchodcami EÚ.

Na jeho základe vzniklo Európske spoločenstvo pre uhlie a oceľ (ESUO) alebo Montánna únia

58

Charakterizujte plán Európskeho obranného spoločenstva a kedy sa mal realizovať?

Európske obranné spoločenstvo (EOS) bol návrh vojenského paktu, ktorý v roku 1950 inicioval francúzsky predseda vlády René Pleven v reakcii na americké výzvy na znovuvyzbrojenie SRN. Tie sa vystupňovali po vypuknutí Kórejskej vojny, ktorá bola vnímaná ako možný predobraz sovietskej agresie v Európe.
Zmluva o Európskom obrannom spoločenstve bola podpísaná 27. máj. 1952, ale nikdy nevstúpila do platnosti pre jej zablokovanie vo francúzskom Národnom zhromaždení v auguste 1954.

59

Kedy vznikla Západoeurópska únia a aký mala význam? Ktoré štáty sa stali jej členmi?

1954
Spojené kráľovstvo
Francúzsko
Nemecko
Taliansko
Belgicko
Holandsko
Luxembursko
Portugalsko
Španielsko
Grécko

60

Kedy vzniklo Európske hospodárske spoločenstvo (EHS)? Uveďte jeho základné orgány.

roku 1957 v Ríme
Rada Komisia
Európsky parlament

61

Ktoré štáty mali byť členmi Európskeho obranného spoločenstva?

Európske obranné spoločenstvo malo zahŕňať tzv. Šestku - SRN, Francúzsko, Taliansko a krajiny Beneluxu.

62

Ktoré štáty boli zakladajúcimi členmi EHS?

Belgicko, Francúzsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, NSR

63

Charakterizujte Bruselský pakt - ktoré štáty boli jeho členmi?

17. mar. 1948 bola v Bruseli podpísaná Zmluva o hospodárskej, sociálnej a kultúrnej spolupráci a kolektívnej sebaobrane – tzv. Bruselský pakt medzi VB, Francúzskom, Beneluxom. Zmluva zaväzovala v prípade agresie proti jednému zo štátov poskytnúť tomuto štátu vojenskú pomoc. Bruselskou dohodou bola vytvorená Západná únia.
- Vrchným veliteľom sa stal B. L. Montgomery.
- Štátny sekretár USA Marshall navrhol prijať aj Taliansko, Dánsko, Island a Portugalsko.

64

Kedy vstúpila VB do EHS?

1973

(??? nie som si istá ???)

65

Kedy vzniklo Európske spoločenstvo?

1. nov. 1993 bolo EHS premenované Maastrichtskou zmluvou na Európske spoločenstvo a stalo sa súčasťou Európskej únie.

66

Čo to bol Plevenov plán?

26. okt. 1950 - Požadoval spoločnú obranu 6 členských štátov Montánnej únie, vrátane znovuvyzbrojenie Nemecka. Za podpory USA bol Plevenov plán realizovaný založením Európskeho obranného spoločenstva.

67

Kedy vznikol a aký význam mal EUROATOM?

25. mar. 1957 v Ríme
Hlavnou úlohou Euratomu je: „prispieť k zvýšeniu životnej úrovne v členských štátoch a k rozvoju vzťahov s ostatnými krajinami vytvorením podmienok potrebných pre rýchle vybudovanie a rast jadrového priemyslu“. Ďalšie úlohy:
investície do jadrového priemyslu
spolupráca vo výskume a vývoji
ochrana zdravia
spoločný jadrový trh
spolupráca pri nakladaní s jadrovým palivom

68

Spojením akých orgánov vzniklo Európske spoločenstvo?

ESUO + EHS + EUROATOM

69

Uveďte a charakterizujte hl. orgány Európskeho spoločenstva?

založené roku 1957 v Ríme
- Komisia
- Rada
- Parlament
- Európsky súdny dvor v Haagu

70

V ktorých rokoch existovalo integračné zoskupenie Európske spoločenstvo?

1967-2009

71

Kedy a kto vytvoril Európske združenie voľného obchodu?

1960
Dánsko, Nórsko, Portugalsko, Rakúsko, Spojené kráľovstvo, Švajčiarsko, Švédsko

72

Aký význam mala Organizácia pre európsku hospodársku spoluprácu, kedy vznikla, ako dôsledok akého plánu, koľko štátov ju tvorilo?

Cieľom OECD je napomáhať k ďalšiemu ekonomickému rozvoju, potlačovaniu nezamestnanosti, stabilizácii a rozvoju medzinárodných finančných trhov.
1961
ako dôsledok Marshallovho plánu
organizácia 34 ekonomicky najrozvinutejších štátov sveta