K: Sionizmus a vznik štátu Izrael Flashcards Preview

Všeobecné dejiny 4 > K: Sionizmus a vznik štátu Izrael > Flashcards

Flashcards in K: Sionizmus a vznik štátu Izrael Deck (27):
1

Kto a v akom diele prezentoval koncepciu vytvorenia štátu pre židovské obyvateľstvo?

Teodor Herzl v knihe Židovský štát

2

Kedy sa konal 1. sionistický kongres a kde?

V auguste 1897 v Bazileji

3

Pred 1. svetovou vojnou sa objavovali rôzne návrhy na určenie lokality štátu pre Židov. Aké miesta sa navrhovali?

Latinská Amerika, Palestína, Afrika (Uganda - preferovaná Herzlom)

4

Komu podliehala Palestína pred 1. svetovou vojnou?

Osmanskému sultánovi

5

Kto bol 1. prezidentom Štátu Izrael a odkedy?

Chaim Weizmann od r. 1948

6

Prečo a za akých podmienok sľúbila Veľká Británia vytvorenie samostatného arabského územia po 1. svetovej vojny Arabom?

Pre potrebu podpory Arabov po boku VB v 1. svetovej vojne proti Osmanskej ríši. Neskôr prišlo k povstaniu Arabov proti OSmanskej ríši

7

Čo boli Konštantínopolské dohody a kedy boli realizované, kto boli ich účastníci?

Konštantínopolské dohody a následné jednania r. 1916 medzi Ruskom a Francúzskom na jednej strane o vymedzení sfér vplyvu v Osmanskej ríši po 1. svetovej vojne. Výsledkom bola rusko – francúzska dohoda z apríla 1916. Na strane druhej francúzsko – britské jednanie vyústilo do Sykes – Picotovej dohody.

8

Čo bola Sykes - Picotova dohoda, medzi kým a kedy bola uzavretá, čo predstavovala?

Dohoda bola uzavretá 16. 5. 1916. Sykes – Picotova dohoda bola tajný plán VB a FR, kt. podpísali so súhlasom Ruska. Šlo o klasickú imperiálnu dohodu medzi VB, FR a Ruskom.
1. Francúzsko získalo priamo sýrske a libanonské pobrežie, sféry vplyvu vo vnútrozemí Sýrie, severnej Mezopotámie a juž. časti anatólskych oblastí.
2. VB získala územie južnej a strednej Mezopotámie s Basrou, Bagdádom a ústím riek Eufrat a Tigris. Sféru vplyvu malo aj v Palestíne.
Následne bola ešte v apríli 1917 S. – P. dohoda rozšírená o Taliansko.

9

Kedy bola vyhlásená Balfourová deklarácia a čo znamenala?

Britský minister ZV, Arthur Balfour vydal 2. novembra 1917 vyhlásenie, v kt. prisľúbil Židom Palestínu za okolností, že práva nežidovských občanov tam budú ponechané. Deklaráciou uprostred vojny si chcel získať sympatie vplyvných amerických a britských Židov.

10

Odkedy existoval britský mandát Palestína?

Bol dohodnutý na mierovej konferencii vo Versailles ako „Britský mandát Palestína“, následne potvrdený Spoločnosťou národov r. 1923. Obyvateľstvo protektorátu bolo prevažne arabské, no Jeruzalem bol židovský.

11

Kedy bola prijatá tzv. Churchillova Biela kniha? Čo bolo predmetom jej obsahu?

V r. 1922 bola prijatá tzv. Churchillova Biela kniha, podľa ktorej mala židovská emigrácia pokračovať („v závislosti na ekonomickej kapacity krajiny “) až do dosiahnutia židovskej väčšiny. Obmedzovala príchod politicky radikálnych Židov (Briti sa obávali ruských židovských boľševikov). Kniha potvrdila nárok Židov na zriadenie národného štátu v Palestíne. Odmietala sionistickú predstavu o čisto židovskom štáte a obmedzila židovské prisťahovalectvo na „ekonomickú kapacitu zeme“.

12

Aký pojem sa používa na židovské prisťahovalectvo?

Allíjah

13

Kedy nastali prvé nepokoje medzi Arabmi a Židmi, čo bolo príčinou?

V roku 1929, v dôsledku nespokojnosti Arabov s rozsiahlym prisťahovalectvom Židov.

14

Aké organizácie vznikli pri zakladaní židovskej "domoobrany" v dôsledku arabsko - židovských nepokojoch?

Haganah, Irgun, Sternovský „gang“

15

V 30. rokoch sa v dôsledku vzostupu nacizmu prisťahovalectvo zväčšilo. Výsledkom boli ďalšie rozpory medzi britskou mandátnou správou a Arabmi, následne došlo k povstaniu proti mandátnej správe. Kedy toto povstanie prebiehalo?

V rokoch 1936-1939, ktoré Briti potlačili až v roku 1939.

16

Charakterizujte tzv. Bielu knihu MacDonaldovu

1939 bola prijatá, obmedzovala židovskú emigráciu. V nasledujúcich 5 rokoch malo byť povolené emigrovať len 75 000. Židia, ktorí utekali pred nacizmom sa tým nemohli v podstate z Európy dostať do Palestíny. Po piatich rokoch (1944) mala byť emigrácia závislá od vôle arabskej väčšiny. Táto biela kniha hovorila „židovský štát nebude vytvorený proti vôli arabskej väčšiny“.

17

Odkedy hovoríme o Židoch v národnom kontexte?

Od 19. storočia v dôsledku európskeho nacionalizmu

18

Kedy bol vytvorený tzv. Bilmorský program a čo deklaroval?

Chamberlainová vláda sa postupne orientovala na arabských nacionalistov a opúšťala líniu Bafourovej deklarácie, čo sa odrazilo v sionistickom hnutí a Biltmorskom programe z mája 1942, kt. deklaroval vytvorenie Židovského štátu cestou ozbrojeného zápasu ako aj s VB, tak aj Arabmi.

19

Aké požiadavky predložila londýnska sionistická konferencia v roku 1945 vo vzťahu k vytvoreniu štátu?

1. okamžité prehlásenie Palestíny za čisto židovský štát

2. úplnú voľnosť v prisťahovalectve a zvlášť tým, kt. prežili holocaust

3. poskytnutie fin. pomoci na usadenie prvého milióna Židov v Palestíne a na ich ekonomické zaistenie

20

Čo rozumieme pod pojmom tzv. Čierna sobota?

Židovské organizácie Haganah, Irgun, Lechi začali znovu útočiť na Britov v Palestíne. Židovské útoky mali za následok 26. 6. 1946 tzv. čierna sobota – britské zatýkanie členov Haganah a Židovskej agentúry – operácia Aghata. Organizácia Irgun zaútočila na hotel King David, kt. bol sídlom britskej mandátnej správy, čo si vyžiadalo 91 obetí – Britov, Arabov, Židov.

21

Kto bol premiérom Izraelského štátu?

M. Begin

22

Kedy a kde došlo v dôsledku incidentov k rozdeleniu zeme na židovskú a arabskú časť?

V auguste 1946 v Paríži

23

Čo bol tzv. Grady-Morrisonov plán?

Truman podporil rozdelenie zeme, čo znamenalo pre Londýn studenú sprchu. Do Londýna boli pozvaní zástupcovia Židov a Arabov, ktorým bol predložený tzv. Grady-Morrisonov plán na rozdelenie Palestíny na židovské a arabské kantóny, podľa Henryho Grada (USA) a Herberta Morrisona (VB) prezentovaný v júli 1946pri ponechaní zverenia Britom na ďalších 5 rokov.

24

Kedy boli odhlasované rozdelenie Palestíny a vznik židovského štátu?

29. novembra 1947 Valné zhromaždenie OSN odhlasovalo rezolúciu,

25

Aký status podľa rezolúcie mal mať Jeruzalem?

Mal byť pod medzinárodným dohľadom

26

Kedy bola vyhlásená nezávislosť Palestíny

14. mája 1948, potom čo Palestínu opustil vysoký britský komisár sir Alan Cunningham.

27

Aké štáty diplomaticky uznali Palestínu

USA okamžite, neskôr ČSR a ZSSR