K: Karibská kríza Flashcards Preview

Všeobecné dejiny 4 > K: Karibská kríza > Flashcards

Flashcards in K: Karibská kríza Deck (11):
1

Kedy došlo k vystúpeniu proti Batistovi a útoku na kasárne na Kube?

26. júla 1953

2

Ako sa volala a kde sa nachádzala kasáreň, na ktorú bolo zaútočené počas revolúcie na Kube?

Moncada v Satiago de Cuba

3

Ako sa nazývalo hnutie organizované Fidelom Castrom?

Hnutie 26. júla

4

Kedy bola vyhlásená pozemková reforma na Kube?

17. mája 1959

5

Prečo pozemková reforma predstavovala problém pre USA?

Reforma obmedzovala veľkosť pozemkového majetku na 400 ha, Zrušenie latifundií (zahraničných, domácich). Roľníci mohli získať zadarmo cca. 27 ha, ďalších 67 si mohli prikúpiť na splátky. Z latifundii vznikali aj štátne majetky a družstvá (pestovanie cukrovej trstiny).

Pozemková reforma sa dotkla najmä USA a spoločností, kt na území prevádzkovali svoje podniky.

6

Kedy sa rozhodli USA odmietnuť pomoc Kube a aké to malo následky?

V apríli 1960. 8. mája 1960 obnovili diplomatické styky ZSSR a Kuba (mimoriadna dodávka sovietskej ropy). USA odmietli kupovať kubánsky cukor, Kuba znárodnila všetky cukrovary, ktoré boli v amerických rukách.
V júli 1960 Kremeľ naznačil USA, že v prípade americkej ozbrojenej akcie voči Kube zasahuje aj ZSSR.

7

Kedy došlo k zasadaniu Organizácie amerických štátov a kde? Čo bolo jeho výsledkom?

Júl 1960, v San José – prijali deklaráciu medziamerickej solidarity, zodpovednosť kubánskej vlády na zvyšovaní medzinárodného napätia. Castro začal viesť protiamerickú rétoriku

8

Kedy bola vyhlásená Havanská deklarácia a o čo v nej išlo?

September 1960, Havanská deklarácia: voči dokumentu zo San José - šlo o oživenie rozporu bohatej a chudobnej Ameriky, to sa stalo trvalým nástrojom kubánskej propagandy. Castro sa chcel prezentovať ako hovorca poníženej a vykorisťovanej Latinskej Ameriky. Oživovanie rozporov bohatý Sever (USA) – chudobný Juh (Stredná a Latinská Amerika).

9

Kedy boli znárodnené banky a podniky na Kube? Aké to malo následky?

V októbri 1960 kubánska vláda dekrétmi znárodnila banky a veľké priemyselné podniky (proti severoamerickému kapitálu) 19. októbra USA odvolali z Havany svojho veľvyslanca a zablokovali vývoz amerického tovaru do Kuby a zastavili aj import cukru z Kuby. Potom kubánska vláda obrátila na ZSSR – obchodné zmluvy (ČSSR kúpilo od Kuby cukor – nepotrebovalo to, ale muselo, Moskva - pravidelná dodávka ropy pre Kubu, …)

10

Aká udalosť predchádzala Kubánskej kríze?

Tzv. Invázia v zátoke/zálive svíň

11

Čo bolo cieľom tzv. Invázie v zátoke svíň?

Neúspešná invázia na Kubu v Zálive svíň uskutočnená v apríli 1961 vojakmi kubánskeho pôvodu vyslanými a vycvičenými USA, ktorá mala zvrhnúť vládu Fidela Castra