A: Vojny v Indočíne a Európa Flashcards Preview

Všeobecné dejiny 4 > A: Vojny v Indočíne a Európa > Flashcards

Flashcards in A: Vojny v Indočíne a Európa Deck (39):
1

Kedy sa začalo formovanie francúzskej Indočíny?

v 19. stor. roku 1858

2

Kedy Vietnam stratil samostatnosť?

roku 1884

3

Kedy vznikla francúzska Indočína?

1887

4

Aké bolo Francúzske rozdelenie Vietnamu?

- Tonkin (Hanoj)
- Annam (Hue)
- Kočinčín (Saigon – v súčasnosti Ho Či Minove mesto)

5

Ako sa nazývala Komunistická strana Indočíny?

Ho Či Min

6

Kedy Ho Či Min založil Viet Minh?

Roku 1941

7

Čo to je "Viet Minh"?

Liga za nezávislosť Vietnamu
V podstate to bola jediná sila, ktorá bojovala proti Francúzku i Japonsku.

8

Kedy chceli Japonci povolenie na dodávanie zbraní a materiálu cez Vietnam? Kedy povolenie dostali?

Japonci chceli už od roku 1938 povolenie na dodávanie zbraní, materiálu cez Vietnam proti Čankajškovi.
Povolenie dostali až roku 1940, keď bolo Francúzsko v Európe porazené a Francúzska Indočína sa pridala k Vichy.

9

Kedy sa uskutočnilo dvojité Francúzsko-japonské ovládanie Vietnamu?

1940-1945

10

Kedy Japonci odzbrojili Francúzsku armádu, a koľko francúzskych úradníkov internovali?

na jar 1945
8 000 francúzskych úradníkov

11

Čo bola "Augustová revolúcia"?

Augustová revolúcia bola výsledkom snáh vietnamského odboja, ktorým si Vietnam vydobyl samostatnosť. Aj keď sa táto sloboda obhajovala v budúcnosti veľmi ťažko, bol to boj, ktorým sa zbavili Vietnamci japonských a Francúzskych okupantov a zároveň sa skončila éra Vietnamského cisárstva. Augustovou revolúciou sa Viet Minh zmocnil vlády a 2. sept. 1945 vyhlásil VDR, ktorú Francúzsko neuznalo.

12

Kedy Viet Minh vyhlásil VDR?

2. sept. 1945
Po skončení okupácie Vietnamu Japonskom

13

Od kedy do kedy trvala I. Indočínska vojna (francúzsko-vietnamská vojna)?

19. dec. 1946-1. aug. 1954

14

O čo sa jednalo v I. Indočínskej vojne?

Bol to ozbrojený konflikt medzi francúzskou koloniálnou správou a komunistickou Ligou za nezávislosť Vietnamu, ktorý skončil odchodom Francúzov z Indočíny. Vojna v Indočíne prebiehala istú dobu paralelne s kórejskou vojnou. Vietnamská ľudová armáda bola veľmi zle vyzbrojená a nemala dostatok síl, aby sa priamo postavila francúzskym oddielom – partizánsky boj.

15

V samotnom konflikte I. Indočínskej vojny nachádzame viacero vojen. Akých?

- koloniálna a antikoloniálna vojna. Vietnam sa snažil vyhnať Francúzov ako kolonizátorov
- v čase Studenej vojny bola však interpretovaná ako vojna Francúzov proti šíreniu komunizmu.
• USA mali podporovať svojho spojenca (Francúzsko)
• Viet Minh zase podporovala ČĽR od roku 1949
- po formálnej stránke zo strany Viet Minh to bola partizánska vojna
Neexistoval jeden rozsiahly front.

16

Ako sa volali francúzsky generáli počas I. Indočínskej vojny?

Salan
Navarre

17

O čo išlo v operácií Castor?

Koncom roka 1953 ak došlo k realizácii operácie Castor, ktorá zahŕňala výsadok francúzskych oddielov v laoskom pohraničí. 300 km severne od Hanoja pri hraniciach s Laosom sa opevnili v pevnosti Dien-Bien-Phu.

18

Ako dlho trvala operácia Castor?

od novembra 1953 do máj 1954, kedy pevnosť Dien-Bien-Phu kapitulovala

19

Kto viedol vojnové operácie na vietnamskej strane počas I. Indočínskej vojny?

Vo Nguyen Giap

20

Kedy kapitulovala pevnosť Dien-Bien-Phu?

máj 1954

21

Kedy sa konala Ženevská konferencia? Aké problémy riešila?

26. apr. 1954-21.júl. 1954
Riešila dva problémy:
- nájsť riešenie ako zjednotiť Kóreu (nevyriešená)
- možnosti nastavenia mieru v Indočíne
Demarkačná línia Vietnamu bola stanovená (dočasné rozdelenie) podľa 17. rovnobežky (Severný Vietnam a Južný Vietnam), do dvoch rokov voľby v obidvoch častiach Vietnamu. Znamenal:
- vytvorenie demilitarizovanej zóny
- zákaz pobytu cudzích vojsk vo Vietname
- zákaz vstupovania Vietnamu do vojenských medzinárodných organizácií
- deklarovala nezávislosť: Laos, Kambodža (v podstate ju mali od roku 1953)

22

Ktoré štáty sa zúčastnili rokovaní Ženevskej konferencie 26. apr. 1954-21.júl. 1954?

Rokovaní sa zúčastnili: USA, VB, Francúzsko, ZSSR, Čína, India.
Na realizáciu mali dohliadať zástupcovia Poľska, Kanady a Indie.
Rokovaní sa zúčastnili aj krajiny OSN, ktoré sa zúčastnili Kórejskej vojny a vojny v Indočíne. Koniec francúzskeho koloniálneho panstva v Indočíne.

23

V ktorom roku iniciovali USA založenie Obrannej organizácie pre juhovýchodnú Áziu (SEATO)?

roku 1954

24

Čo je to SEATO? Kto boli jej členmi?

Obranná organizácia pre juhovýchodnú Áziu. Bola to medzinárodná organizácia pre kolektívnu bezpečnosť, vytvorená Zmluvou o kolektívnej obrane v juhovýchodnej Ázií, alebo tzv. Manilským paktom. Jej primárnym cieľom bolo vytvorenie bloku k zadržanou ďalšieho komunistického postupu v juhovýchodnej Ázií v priebehu Kórejskej vojny. Sídlom organizácie sa stal Bangkok.
Členmi organizácie boli: USA, VB, Francúzsko, Austrália, NZ, Filipíny, Pakistan, Thajsko. Nevstúpili do nej: India, Indonézia

25

Kedy sa konala II. Indočínska vojna (vietnamská vojna / americko-vietnamská vojna)?

1964-1975

26

Aké bolo rozdelenie Vietnamu z roku 1954 (podľa Ženevskej konferencie)?

- Vietnamská demokratická republika (VDR) na sever od 17. rovnobežky – na čele komunisti, Ho Či Min
- Vietnamská republika na juh od 17. rovnobežky – na čele diktátor Ngo Dinh Diem
Krajiny sa mali v priebehu dvoch rokov zjednotiť po demokratických voľbách v oboch krajinách

27

Ako prebiehal konflikt v II. Indočínskej vojne?

- pozemná vojna v Južnom Vietname a hraničných oblastiach Kambodže a Laosu
- letecká vojna nad Severným Vietnamom (VDR)
Vo Vietname je tento konflikt známy ako Americká vojna

28

Aké typy konfliktov nachádzame v II. Indočínskej vojne?

- zo strany Vietnamcov pokračovanie vojny za samostatnosť
- zo strany USA – interpretovaná ako vojna na zastavenie šírenia komunizmu (teória domina)
- občianska vojna (juh a sever Vietnamu)
- vojna za zjednotenie Vietnamu

29

Čo je to "teória domina"

• Následník J. F. Kennedyho, Lyndon B. Johnson vyslal pozemské vojsko do Vietnamu, za účelom ochrany vlastných vojenských objektov i celého južného Vietnamu proti boľševikmi podporovanými nepriateľmi zo severu. Jeho rozhodnutie do značnej miery ovplyvnila aj tzv. teória domina, ktorá hovorila: ak by došlo k víťazstvu severovietnamskej vlády, značne podporovanej Sovietskym zväzom a Čínou, územie by sa stalo ďalším satelitom komunistických štátov a rovnováha súperov studenej vojny by sa značne vychýlila. Naviac snahy o komunistický puč by mohli zachvátiť celú oblasť Tichomoria, čo by znamenalo úplný prevrat v studenej vojne.

30

Kedy sa uskutočnil incident v Tonkinskom zálive? O čo išlo?

V roku 1964
Tonkinský incident je názov pre dva rôzne ozbrojené incidenty medzi USA a Vietnamskou demokratickou republikou počas Vietnamskej vojny. K druhému incidentu údajne nikdy nedošlo – dokumenty z roku 2005. Prvý incident americký prezident Lyndon B. Johnson odsúdil, druhý falošný konflikt mal za následok schválenie Rezolúcie o Tonkijskom zálive, ktorá sa stala právnym podkladom pre vstup USA do vojny proti Vietnamskej demokratickej republike (VDR). Rezolúcia o Tonkinskom zálive, umožnila „použiť silu na obranu slobody akémukoľvek štátu SEATO...“ 1964 sa americký torpédoborec zaplietol do prestrelky s troma hliadkujúcimi severovietnamskými torpédovými člnmi, pričom jeden potopil a jeden ťažko poškodili.
Druhý konflikt sa mal odohrať o dva dni neskôr, 4. augusta, kedy údajne severovietnamské lode bez príčiny zaútočili na americké plavidlá v medzinárodných vodách Tonkinského zálivu.

31

Čo bola ofenzíva Tet a kedy sa uskutočnila?

Roku 1968
Je to označenie pre sériu útokov vedených Vietkongom a Vietnamskou ľudovou armádou počas Vietnamskej vojny. Plánom partizánov bolo začať boje nečakane počas sviatkov Nového Roku. Ofenzíva bola taktickou porážkou Vietkongu i severovietnamskej armády, a je tiež považovaná za rozhodujúcu bitku Vietnamskej vojny, ktorá v podstate viedla k stiahnutiu amerických vojsk z Južného Vietnamu.

32

Kedy vznikla Nixonova doktrína / Doktrína z Guamu? O čo išlo?

25. júl. 1969
Nixon vyhlásil, že USA očakávajú, že spojenci sa sami postarajú o svoju vojenskú obranu → vietnamizácia konfliktu. Doktrína smerovala predovšetkým k zamedzeniu neefektívnej vojenskej angažovanosti USA vo svetle vtedy prebiehajúcej vojny vo Vietname. USA dospeli k záveru, že nie sú schopné tento konflikt vyhrať, napriek svojej obrovskej technickej prevahe (napalm, Agent Orange, Agent Blue, B-52...)
Vyviaznutie USA z vojny znamenalo pre Washington obrovskú krízu dôvery u spojencov, navyše celá spoločnosť bola zasiahnutá tzv. vietnamským syndrómom. Vojna vo Vietname znamenala pre americkú spoločnosť ukončenie ilúzie o všemocnosti a spravodlivom základe americkej politiky. Vietnamský syndróm bol výrazom obrovského sklamania a prehodnocovania pohľadu na americkú spoločnosť a jej miesto vo svete.

33

Kedy sa uskutočnil masaker v My Lai? Čo to bolo?

1968
Bola to masová vražda neozbrojených vietnamských civilistov, hl. žien a detí, ktorý spôsobila americká armáda (straty od cca 350-500 žien, detí, starých ľudí).

34

Kedy sa uskutočnili Parížske mierové dohody a o čo v nich išlo?

V roku 1973
Jednalo sa o sériu dohôd, ktoré po 5 rokoch jednania ukončili vojnu vo Vietname. Kissinger dostal Nobelovu cenu mieru, zástupca VDR Le Duc Tho ju neprijal.
Dohody však nepriniesli Južnému Vietnamu mier. Konflikt pokračoval až do roku 1975.

35

Kedy dobili vojská VDR Saigon?

Roku 1975

36

Kedy vznikla Vietnamská socialistická republika?

v júli roku 1976

37

Kedy došlo k zjednoteniu vietnamskej krajiny pod komunistickou nadvládou?

Roku 1976

38

Kto bol "architektom" vietnamskej vojny?

Robert McNamara – min. obrany

39

Kedy boli uverejnené tzv. Pentagon papersa čo išlo?

1971 uverejnili The New York Times ako prvý dokumenty o vzniku vojny vo Vietname – tzv. Pentagon papers. O práve na zverejnenie týchto listín z ministerstva obrany, ktoré odovzdal D. Ellberg, sa viedol súdny spor. Ukázalo sa, že McNamara dal zostaviť team, ktorý sa zaoberal analýzou dokumentov o vzťahu USA a Vietnamu 1945-1967. Občania USA sa dozvedeli o eskalácií vojny vo Vietname, Laose, Kambodži. Ako aj o tom, že americkí prezidenti im v tomto období nehovorili vždy pravdu o tomto konflikte.