A: Politické strany v Nemecku Flashcards Preview

Všeobecné dejiny 4 > A: Politické strany v Nemecku > Flashcards

Flashcards in A: Politické strany v Nemecku Deck (16):
1

Na koľko okupačných on bolo rozdelené Nemecko po skončení 2. sv. vojny?
Ktoré štáty spravovali jednotlivé zóny?

Po skončení 2. sv. vojny bolo územie Nemecka rozdelené do 4 častí, tzv. okupačných zón, spravovaných:
- USA
- VB
- ZSSR
- Francúzskom

2

Kedy bolo zmluvne potvrdené rozdelenie Nemecka na okupačné zóny?

rozdelenie bolo zmluvne potvrdené Konferenciou štyroch mocností v Londýne 26. jún.-8. aug. 1945

3

Po vytvorení demokratických strán v západných zónach sa začala diskusia o budúcom hospodárskom usporiadaní. Aká požiadavka stála v popredí?

V popredí stála požiadavka socializácie a spolurozhodovania.
- V SPD (Sociálnodemokratická strana) a v odboroch prevládala mienka, že v novej hospodárskej štruktúre sa prostredníctvom socializácie a možnosti spolurozhodovania zamestnancov musí zlomiť politická moc súkromného ťažkého priemyslu.
- Podobné predstavy obsahovali aj návrhy kresťanských demokratov na čele s Jakobom Kaiserom
- Taktiež v programe CDU (Kresťansko-demokratická únia) britskej zóny z februára 1974 bolo stanovené, že „doba neobmedzenej vlády súkromného kapitálu je preč“
Uhoľný a železiarsky priemysel mal byť zastavený a veľké podniky rozdelené.

4

Kedy, kde a na čele s kým vznikla CDU?

26. jún. 1945
v Berlíne
na čele s Jakobom Kaiserom, ktorý vystúpil s ideou kresťanského socializmu

5

Kedy, kde a na čele s kým bola vytvorená Liberálno-demokratická strana?

V júni – júli 1945
v Berlíne
na čele s Wilhelmom Kuelzom

6

Kedy bola obnovená činnosť KSN (Komunistickej strany Nemecka) v NDR?

KSN (Komunistickej strany Nemecka)

7

Ktoré politické strany vytvorili Blok demokratických strán v SOZ?

CDU + Liberálno-demokratická strana + KSN

8

Aké dve centrá mala SPD?

- Hannoverské na čele s Kurtom Schumacherom, ktorý odmietal zjednotenie s KSN

- Berlínske na čele s O. Grotewohlom a F. Ebertom, ktoré chcelo spojenectvo s KSN

9

Kedy sa KSN A SPD spojili?
Akú stranu vytvorili?

V apríli 1946
vytvorili SED (Zjednotenú socialistickú stranu Nemecka)

10

Kedy a kde vznikla CDS a CDĽS?

V júni 1945
CDS (Kresťansko-demokratická strana) v Kolíne nad Rýnom

CDĽS (Kresťansko-demokratická ľudová strana) vo Frankfurte nad Mohanom

11

Kedy sa CDS a CDĽS spojili do CDU?
Kto bol na čele novej strany?

V decembri 1945
na čele s Konrádom Adenauerom

12

Ktorá strany si zachovala samostatnosť v Bavorsku?

CSU (Kresťansko-sociálna únia)

13

V ktorom roku Kaiser presadil v medzizónovej skupine CDU/CSU, aby sa vytvoril predstupeň parlamentného zastúpenia nemeckého obyvateľstva?
Prečo jeho iniciatíva stroskotala?

V marci 1947
Táto iniciatíve stroskotala na predstave sociálneho demokrata K. Schumachera, ktorý odmietol konferenciu zo SED (Zjednotenú socialistickú stranu Nemecka), pokým nebude v sovietskej zóne znovu povolená SPD (Sociálnodemokratická strana).

14

Kedy sa konala Mníchovská konferencia?

6. a 7. júl. 1947

15

Kedy vznikla FDP (Slobodná demokratická strana - Freie Demokratische Partei)?
Kto stál na jej čele?

V roku 1948
na čele s Theodorom Heussom

16

Kedy sa uplatnili požiadavky socializácie?

Požiadavky socializácie sa uplatnili v zemských ústavách schválených v rokoch 1946-1947
Ústavné opatrenia však stroskotali na výhradách USA. K USA a pripojila aj VB – budúce hospodárske usporiadanie má byť stanovené až po vytvorení spoločného štátu. Preto sa predstavy o socializácií neuskutočnili.
- FDP (Slobodná demokratická strana) a CSU (Kresťansko-sociálna únia Bavorska) boli od samého začiatku proti socializácií.
- CDU v rokoch 1948-1949 (Kresťansko-demokratická únia) presadila koncepcia sociálneho ťaženia hospodárstva – L. Erhard.