Anæmi Flashcards Preview

Basal Klinik Store Dyr > Anæmi > Flashcards

Flashcards in Anæmi Deck (8):
1

Hvad er anæmi?

Reduktion i blodets røde blodceller og dermed iltbærende kapacitet.

2

Hvilke 3 patologiske årsager er der til anæmi? Hvad udløses de af? Og hvorvidt er de regenerative eller ej?

1. Blodtab (hæmorrhagisk anæmi). Parasitter, mave-løbesår, gastric squamous cell carcinoma.
2. Øget erythrocytdestruktion (hæmolytisk anæmi). Neonatal isoerythrolysis, Eq: anaplasmose(tidl. Erlichhiose). Eg infectious anemia(skal anmeldes i DK). Forgiftninger.
3. Utilstrækkelig erythrocytproduktion. Kronisk infektion, inflammation eller nyrelidelser. Ikke regenrativ.

3

Kliniske tegn på hæmorrhagisk anæmi? 3 stk. plus generelt 4 stk.

1. Blege slimhinder, hypoproteinæmi, melena/epistaxis, traume.
2. Takykardi, takypnø, nedsat præstation, depression.

4

Kliniske tegn på hæmolytisk anæmi? 3 stk. plus generelt 4 stk.

1. Ikteriske slimhinder, pink plasma, hæmoglobunuri.
2. Takykardi, takypnø, nedsat præstation, depression.

5

Kliniske tegn på anæmi pga. utilstrækkelig erythrocytproduktion.? 2 stk. plus generelt.

1. Blege slimhinder, jernmangel.
2. Takykardi, takypnø, nedsat præstation, depression.

6

Hvad er AID (ift. anæmi) og hvilket dyr rammer det mest?

Anemia of inflammatory disease. Eq

7

Hvilken klinisk betydning har "Anemia of inflammatory disease"? OG hvad er de kliniske tegn? 3 st.

Mild erythrocytdepletion.
Nedsat MCV (mikrocytosis)
NEdsat MCHC (hypochromasi)
Nedsat serumjern.
Forsvinder efter behandling af inflammationen.

8

Hvad er patogenesen for "Anemia of nflammatory disease"? 4 trim.

1. Inflammatoriske mediatorer inhiberer erythropoiesis.
2. Sekvestering af ferriportin i makrofager og enterocytter giver begrænset tilgængelighed af jern til erythropoiesis.
3. NEdsat sekretion og effektivitet af erythroporetin(epo).
4. Nedsat eryhtrocytlevetid.