Kropsstr. og -vægt Flashcards Preview

Basal Klinik Store Dyr > Kropsstr. og -vægt > Flashcards

Flashcards in Kropsstr. og -vægt Deck (72):
1

Hvad er mekanismerne bag nedsat tilvækst/vægtøgning? 8 stk.

For lavt indtag af essentielle næsringsstoffer
Infektioner eller inflammation
Parasitter
Genetiske lidelser
Toksikologi
Miljøpåvirkninger
Prematuritet/dysmaturitet
Kombination af årsager

2

Ved for lavt indtag af essentiele næsringsstofer, hvad er da hyppigste årsag?

Protein calorie malnutrition

3

Hvordan behandles et for lavt indtag af essentielle næsringsstoffer? 3

Foder
Mælk
-Erstatning

4

Hvilke essentielle næringsstoffer er der?

Fedtsyrer
Kulhydrater
Vitaminer
Makromineraler (calcium, phosphor, Na, Cl, K
Sporstoffer (fx Cu, Zn, Fe)

5

Hvilek essentielle næringsstoffer giver biokemisk dysfunktion hvis mangel?

Calcium, phosphor, Na, Cl, K (makromineraler)
Sporstoffer: Cu, Zn, Fe

6

Ved for lavt indtag af essentielle næringsstoffer, hvilke kliniske fund vil der være?

Normal til forøget appetit.
Fysiske og klinisk-patologiske fund vil være normale indtil fremskreden tilstand.

7

Ved infektioner eller inflammation vil man da se?

Kortvarig nedsat tilvækst-Zrask igen
Kompensatorisk tilvækst
Sjældent permanent.

8

Hvorfor kan der være nedsat tilvækst/vægtøgning ved inflammation eller infektioner? Mekanismer 4

Større behov for nærinsstoffer
Malabsorption hvis i GI
Anoreksi
Tab af proteiner (gennem urin, blødninger, sekretioner

9

Hvad sker der med stofskiftet ved parasitinfektion?

Opreguleret. Større behov for næringsstoffer

10

Hvordan aktiverer parasitter immunreaktioner?

Parasitter+inflammation= immunreaktion

11

Hvad sker der i kroppen ved stort tab af næringsstoffer ved en parasitinfektion?

NEdbrydning af værtens blod/væv

12

Hvorfor er der nedsat optag af nærinsstoffer ved en parasitinfektion?

Inflammation i GI

13

Hvilke eksterne parasitter er der? 8 stk.

Lus
Lopper
Sarcoptes
Chorioptes
Psoreoptes
Fluer
Myg
Tæger

14

Hvilke interne parasitter har hesten?

Bændelorm. Parascaris euorum små og store strongylider

15

Hvilke interne parasitter har kvæg?

Coccidiosis- ostertagiosis .lekterikten

16

Hvilke medføte misdannelser kan forårsage nedsat tilvækst/vægtøgning? 4 prganer og eksempler herpå

Hjerte: Fx septumdefekter
Nyre: Fx polycystisk nyre
GI: Fx ganespalte, brachygnatism
Primær immundeficiens (SCID, Fell Syndrome)

17

Hvilke direkte genetiske lidelser forårsager nedsat tilvækst/vægtøgning? 2

Dværgvækst
alfa-mosidosis

18

Hvor udbredt foråsrsager tokikose nedsat tilvækst?

Sjældent. Andre lidelser skal udelukkes først.

19

Hvilke mekanismer indgår i toksikose, der forårsager nedsat tilvækst? 4

Forstyrrelse af metaboliske pathways
Tab af kroppens neuroner
Induceret anoreksi
Kombination

20

Hvad inducerer kobbermangel?

Zink

21

Hvilke miljømæssige faktorer indvirker på nedsat tilvækst?

Ekstrem varme
Ekstrem kulde

22

Hvad medfører ekstrem varme eller kulde ofte?

Prædisponering for infektiøse lidelser

23

Hvad betyder prematuritet?

Født for tidligt

24

Hvad betyder dysmaturitet?

Underudviklet ift. forventet på fødselstidspunktet

25

Hvilke kliniske fund vil man se ved prematuritet/dysmaturitet?

Mindre end forventet
korte, bløde hår
Flappede ører og læber
Svækkede
Bløde sener
Ufuldstændig ossifikation af tarsale og eller carpale knogler
Vejrtræningsproblemer

26

Hvad er de hyppigste årsager til nedsat vækst? 3

Kost
Parasitter
Infektioner

27

Hvordan skal anamnese se ud ved nedsat tilvækst? Enkeltdyrsniveau, besætningsniveau og fodringsmæssig historik

Alder
Fødselskomplikationer
Smittepres, staldforhold, anthelmintika, toksiner etc.
Dier føllet/kalven?
Fodringsprocedure
Næringsindhold

28

Hvad undersøges ved en KUS ved nedsat tilvækst?

Kropsvægt
BSC
Tegn på infektion eller medfødte lidelser?
FæcesUS-konsistens, parasitter, blod, melena?
Blodprøver
Foderanalyse

29

Hvad undersøges i en blodprøveanalyse i en KUS for ndsat tilvækst? 3 overordnede

Hæmatologi: CBC -hæmatokrit
Inflammationsmarkører, fx fibrinogen
Biokemiske markører: Glucose, BUN, kreatinin

30

Hvordan vil glucose være i en blodprøve ved nedsat tilvækst?

Ofte normal, hvis det ikke er en neonat

31

Hvad vil BUN indikere ift blodprøveanalyse ved nedsat tilvækst?

Lavt, hvis der ikke er normalt proteinoptag

32

Hvad vil kreatinin-BUN forhøjede værdier indikere i en blodprøve?

Nyresvigt

33

Hvad undersøges i en foderanalyse?

Management
Type, mængde, makrovurdering
Kommercielle

34

Hvilke yderligere undersøgelser vil man foretage i en KUS ved nedsat tilvækst?

Ultralys
Røntgen
Glucoseabsorption
Mere detaljeret blodprøveanalyse

35

Hvornår er vægttab fysiologisk? 4

Sent i drægtighed
Tidligt i laktation
Intens træning
Hingste i avlssæson

36

Hvad undersøges for ved bSC af heste?

Ryg
Ribben
Manke
Hals
Skulder
Halerod

37

Hvilken bodyscore skal en hest have, der bruges til udholdenhed, eventing, polo, ranch?

4-5

38

Hvilken bodyscore skal en open mare, stallion(off season), thoroughbred racehorse, standardbred racehorse?

4-6

39

Hvilken bodyscore skal en hest, der bruges til jagt, show spring, avlshingst, dressur, quarterhest, showhack have?

5-7

40

Hvilken bodyscore skal en pony eller drægtig hoppe have?

6-8

41

Hvad er mekanismerne bag vægttab? 5-6

Nedsat foderoptag
Fejlfordøjelse maldigestion/fejlabsorption(malabsorption
Metabolisme af næringsstoffer er ineffektiv/ikke korrekt
Forøget behov
Tab af proteiner eller energi
Vigtig at overveje parasitter!

42

Hvilke tre scenarier kan udspille sig ved et vægttab?

1. Sulten, men kan ikke spise
2. Mgl. appetit-ofte sek. til andre lidelser
3. Sulten og kan spise
Husk syge dyr har højere forbrænding

43

Hvad kan skyldes nedsat foderoptag?

Dyret får ikke nok feber
Rangorden
Tandproblemer
Dysphagi
Anoreksi
Pot-OP kolik
Systemiske lidelser
Hyperlipæmi
Smerter
Cytokiner
Drægtighed

44

Hvad kan åragerne være til maldigestion/malabsorption?

Fordøjelse: Tyggen, spyenzymer, mavesyre, tarmenzymer, pancreasenzymer, galde, mikrobiotika
Abosorption over tarmvæg
Laktoseintolerans (unge dyr)
Gi-ulcerationer(mavesår)
Sanenteropati/snadkolik
Parasitter
Diarre
Kronisk inflammationsbowel disease
GI-neoplasi
Lever/galde

45

Hvilke metaboliske lidelser kan forårsage vægttab?

Nedsat/ændret leverfunktion: Leverlidelser, leversvigt
Nedsat kredsløbfunktion og respiration:
Aerobisk metabolisme bliver til anaerobisk metabolisme
Vævshypoxi: Hjerteproblemer, alv. lungeproblemer, svær anæmi

46

Hvilke årsager er der til vægttab pga. forøget behov?

Kroniske smerter
Infektion/inflammation
Neoplasi
Hyperadrenocorticisme(cushings)
Laktation
Gestation/drægtighed
Hingste i avlssæson
Intens træning
Miljøpåvirkninger

47

Hvilke mekanismer er der til vægttab pga. tab af proteiner og energi? 4

Tab gennem:
GI
Urin
Sekretioner -ekssudater
Hæmorrhagi

48

Hvilke GI-relaterede proteintabende enteropatier er der?

Diarre
GI-ulcerationer
Sand enteropati/sandkolik
Parasitter
Inflammatoriske intestinale lidelser
GI neoplasmer

49

Hvornår ses forøget proteintab gennem urin?

Nedsat funktion i den glomerulære filtrationsbarriere
Inflamamtion/infektion i urinvejene

50

Hvornår ses tab af proteiner og energi ved sekretion? Interne og eksterne 2 hver

Interne: Pleuritis og peritonitis
Eksterne: Væskende sår, brandsår

51

Hvornår ses proteintab ved hæmorrhagi?

Intern/ekstern
Kronisk/akut
Akut hæmorrhagi kan forårsage sekundært vægttab senere

52

Hvad er specielt ved akut hæmorrhagi ift. vægttab?

Kan forårsage sekundært vægttab senere.

53

Hvad er de hyppigste årsager til vægttab? 3

Kost
PArasitter
Tandproblemer

54

Hvad er årsagen til vægttab ved parasitinfektion? Mange ting

Tab af kropsvæsker og væv
Inflammation og organ/vaskulær beskadigelse
Kamp om næringsstoffer i GI.kanalen
Forøget energibehov
Malabsorption
Utilstrækkelig energistofskifte

55

Hvad er pica (geophagia)?

Mærkelig unormal appetit
Spiser træ, sad, kogler, jord o.a.

56

Hvad er diff diagnose til pica? 3

CNS-forstyrrelser
Ketose Bo
Kedsomhed Eq

57

Hvilke problemer kan der komme ved overvægt? 8

Nedat fertilitet Bo/Eq
Metaboliske lidelser i sen drægtighed/laktation Bo
Fat cow syndrome -fedtlever Bo
Obstruktiv urolithiasis Ged/får
Equinee metabolic syndrome Eq
Laminitis Eq
Strangulating lipomas Eq
Hyperlipæmi ved anoreksi Eq

58

Hvordan diagnosticeres overvægt?

BSC

59

Hviad er mekanisme for overvægt?

Optag overstiger behov - Easykeepers
Fedtakkumulation: Eksternt og internt

60

Hvad er diff.diagnoser til overvægt? 4

Drægtighed
Peritonitis
Ascites
Tympanism

61

Hvordan behandles overvægt?

Nedsat foderoptag
Ikke kraftfoder
Tab af 0.5-2% kropsvægt per uge
Kalorieindtag nedsættes med 10-20%
Supplering med vitaminer og mineraler
Øget forbrænding
Ejer compliance

62

Hvor meget skal kalrieindtaget nedsættes ved behandling mod overvægt?

10-20%

63

Hvor meget kropsvægt må tabes per uge i bahndling mod overvægt?

0,5-2% procent

64

Hvad undersøges i KUS for vægttab?

Generel status
Adfærd
Vægt
HR/RR/T
Lymfeknuder
Mucosae (CRT, farve, petecchier
Auskultation af lunger, abdomen
Tandproblemer
Næseflåd
Perifere ødemer
Urinens udseende
Diarre (hirsutisme(forøget hårvækst)
Rysten sitren?

65

Hvilke organsystemer undersøges i en KUS for vægttab?

Alle. Supplerende tests er baseret på organsystem

66

Hvad skal indgå i en blodanalyse ved vægttab?

Hæmatologi
Inflammationsmarkærer
Biokemi
Hyperlipæmi
Ketose

67

Hvad undersøges i en rektalUS ift. vægttab?

Abnormalt omfang?
Konsistens
Overfladen på palperbare organer
Fortykkede tarmvægge?
Hævelser/tumorer?
Abscesser
Invaginationer
Forøgede mængder fri peritoneal væske?
Irriteret peritoneum?
Adhæsioner hvis peritonitis?

68

Hvad undersøges der for, hvis der er peritonitis?

Adhæsioner

69

Hvad ses efter i en fæcesUS?

Konsistens
Farve
Fibre-hele korn, parasitter, mucus
Sedimentationstest

70

Hvad undersøges der for i en sedimentationstest?

Sand, blod og melana

71

Hvad indikerer hele korn, fibre i fæces?

Tandproblemer

72

Hvilke undersøgelser foretages i fordøjelsessystemet?

Gastroskopi
Abdominocentese
Abdomen ultralyd
Glucoseabsorptionstest
Intestinale biopsier
Eksplorativ lapraskopi/lapaskopi