Anæstesi Monitor Flashcards Preview

Basal Klinik Store Dyr > Anæstesi Monitor > Flashcards

Flashcards in Anæstesi Monitor Deck (135):
1

Hvad er de basale årsager for brug af anestæsimonitorering?

Optimering af anæstesi med min. patofysiologi
Garantere komplet opvågning m/tilstrækkelig analgesi

2

Hvad er anastæsiudløst mortalitetsprocenten?

0,2-0,9%

3

Hvor mange % af operations-mortalitet skyldes induktion?

1%

4

Hvor mange % dødsfald ses under OP?

30%

5

Hvor mange dødsfald ses umiddelbart efter OP?

10%

6

Hvor mange OP-mortalitets% skyldes cardiovaskulære forhold?

52%

7

Hvor mange OP-relaterede dødsfald skyldes resp. forhold?

10%

8

Hvor mange % dødsfald ses ved OP hun og kat?

2% og 1,3%

9

Hvor mange % dødsfald ved OP af hest skyldes
kirurgi?
akut OP
og hvad er årsagerne?

0,06% kirurgi
31,4% akut
Heraf 35,5% abdomenOP og ikke abdomen 15,3%
Hovedårsager er
Hjertevigt
MAssiv hæmorrhage
Endotoksisk shock

10

Hvad er % for hjertesvigt, frakturer og iskæmisk myopati under OP af hest?

Hjertesvigt: 33%
Frakturer 23%
Iskæmisk myopati 7 %

11

Hvilke ting skal man have styr på inden anæstesi?

Procedurer
plan ABCD
Anæstesiapparater
Monitorapparater

12

Hvilke ting monitorerer man under anæstesi? 4

Anæstesidybde
Cardiovaskulære system
Resp. system
Temp

13

Hvordan måles anæstesidybde?

Præparat
Spontane bevægelser
Reflexbevægelser
Reaktion (puls-BT-resp) på kirurgi
Tonus i kæbemuskler
Øjeposition
Reflekser (cilie -øre- anal- synke)

14

Hvad er en OK anæstesidybde?

+refleksbevægelser
(OK) reaktion på kirurgi
OK+palpebral reflex tilstede
OK øjet drejet ventralt

15

Hvad er den bedste og mest præcis metode til at måle anæstesidybde?

Øjenposition
Palpebral refleks
Kæbetonus

16

Hvordan vil øjeposition, palpebral refleks, bevægelse, cornea, HR, RR, hæmodynisk og resp.variation v/kirurugi og kæbetonus være ved for let anæstesidybde?

Central øjeposition
+palpebral refleks
Bevægelse mulig
Fugtig cornea
Øget HR
Øget
RR
Der er hæmodynisk og respvariation v/kirurgi
Der er kæbetonus

17

Hvordan vil øjeposition, palpebral refleks, bevægelse, cornea, HR, RR, hæmodynisk og resp.variation v/kirurugi og kæbetonus være ved moderat anæstesidybde?

Roteret øjeposition
Ingne palpebral refleks
Bevægelse ikke mulig
Fugtig cornea
Ingen hæmodyniske eller rep.variation v/kirurgi
Ingen kæbetonus

18

Hvordan vil øjeposition, palpebral refleks, bevægelse, cornea, HR, RR, hæmodynisk og resp.variation v/kirurugi og kæbetonus være ved for dyb anæstesidybde?

Central øjeposition
+/- palpebral refleks
Bevægelse ikke mulig
Tør cornea
NEdsat HR
Nedsat RR
Ingen hæmodynisk eller resp.variation v/kirurgi
+/- kæbetonus

19

Hvad er MAC?

Minimum alveolær koncentration af anæstetisk agent-behov for at forebygge formålsbevægelse i 50% af dyr i respons til standard smertestimuli

20

Hos hvem bruges MAC?

Især hund og humant

21

Hvad er de korrektive tiltag, hvis patient er for vågen?

Ketamin
Fentanyl
Mere inhalation
Mere propyfol I.V.

22

Hvad er de korrektive tiltag ved for dybt bedøvet?

Sænk inspirationskonc. af iso/sevofluran
Højt flow -lav konc.
By-pass lentil flush lentil
Læg på AMBU pose m/oxygen
Ventiler -og giv væske v/injektionsanæstesi
Evt. små doser antidot (atipamezol .antisedan)
Evt. stimulerende (fx doxapram IV)

23

Hvilke cardiovaskulære parametre måles?

Puls: frekvens og styrke
Slimhindefarve (perfusionscyanose)
kapillærfyldningstid under 1 sek.
Hjertestød på thoraks

24

Hvilke metoder bruges til monitor af HR? 5

Palpation arteriepuls
Esophagus stetoskop
EKG
Blodtryksmonitor
Pulse oximeter

25

Hvilke metoder bruges til monitor af vævsperfusion? 6

Mukos membranfarve
Kapillærefyldningstid
Blodtryk
Blødning v/OPsted
Observation af tarmfarvve
Urinoutput

26

Hvilke metoder bruges til monitor af arterielt blodtryk? 4

Palpation af perifer puls
Doppler ultralyd
Oscillometrisk
Arteriel kateter

27

Hvilke parametre kan monitoreres ved brug af syn?

Mukosmembran
Surgical site
Thorax, bag of breathing, bellows of ventilator
Øje
Bevægelse

28

Hvad er årsag til mukosmembranfarverne
Bleg
Pink
Rød
Murstensrød
Blå

Bleg: Hypoperfusion
Pink: Normal
Rød: Vasodilation, lokal kongestion
Murstensrød: Hæmokonc.
Blå: Cyanose

29

Hvilke ting observerer man ved surgical site og hvad er årsagerne hertil? 3

Vævsfarve
Blødning: Farve, intensitet
Blodårer: Farve, turgescense

Giver info om cardiovaskulær og resp.status

30

Hvilke ting måler man med thorax, bag of breathing, bellows of ventilator og hvad er årsagerne hertil?3

Rate
Amplitude
Type
Giver info om resprate, tidalvolumen og resp.mønster

31

Hvilke ting monitorer man ved øjet og hvad er årsagen? 4

Position
Lacrimation
Pupilstr.
Grad af 3. øjenlågsvisning
Giver info om anæstesidybde

32

Hvilke ting monitorer man omkring bevægelse og hvorfor?

Spontan motoraktivitet
Giver info om anæstesidybde

33

Hvilke ting kan man monitorere ved berøring? 5

Puls
Kapillærfyldning
Palpebral/corneal refleks
Hudtemp.
MuskelafslappelsePoseklem efter luk af udåndingskurve

34

Hvilke ting kan man observere ved puls og hvordan?

Og hvilke ting giver det info omkring?

Femoralis, sublingual, metacarpal, metatarsal arterier
Tonus/amplitude
Rate/rytme
Synkront med hjerte.AUS
ECG

Giver info omkring cardiovaskulære system:
HR/rytme
Blodtryk
Autonom respons til noxiøs stimuli
Dybde af anæstesi
Pulsamplitude: Syst-diastolisk trykforskel
Tonus af arterie

35

Hvad fortæller puls-amplitude noget om?

Aystolisk-diastolisk trykforskel

36

Hvad fortæller kapillærfyldningstiden noget om?

Cardiovaskulære status: Perifer perfusion

37

Hvad fortæller palpebral/corneal refleks noget om?

Anæstesidybde

38

vad fortæller hudtemp noget om?

Kropstemp.

39

Hvordan måles muskelafslappelse?

Kæbetonus

40

Ved brug af pose, der klemmes ved udåndingsfasen, hvad observers da og hvad fortæller det noget om?

Mekanisk integritet af respsystem og resptragten
Fortæller, hvorvidt der er leak, obstruktion, pulmonær compliance, thorakisk/ekstrathorakis resistance

41

Hvad er den normal pulsfrekvens hos hund?

Mellem 90 og 120

42

Hvad er den normal pulsfrekvens hos hund, der er anæstesi?

Over 70

43

Hvad er den normale pulsfrekvens hos kat?

Mellem 110-130

44

Hvad er den normale pulsfrekvens hos kat under anæstesi?

Over 100

45

Hvad er den normal pulsfrekvens hos hest og kvæg?

Mellem 40 og 50

46

Hvad er den normale pulsfrekvens hos hest og kvæg i anæstesi?

Over 30

47

Hvad måler et pulsximetri?

SaO2 v/differential lysabsorption
Måler ikke hæmoglobin
Måler ikke oxygenindhold, vævsoxygenation eller vævsperfusion
NIS kan bruges til vævoxy..

48

Hvad er pulsoximetri affekteret af?

Lav pulstryk fra ethvert opståen
Vasokonstriktion
Hypovolæmi
Trykhåndjern
Bandager eller andet
Tension eller tryk på proben
Motion eller stray florescent lys

49

Hvad er 90-80-60 reglen?

Pulsoximetri.
SaO2 viser Hb sturation. Hvis SaO2 er 90,80,70 er PaO2 60,50,40

50

Hvad er den normale ventilation/perfusionsratio hos hest?

1,0

51

Hvad kan forårsage ændringer i ventilations/perfusionsratio?

Distrubution af ventilation, perfusion eller ændringe ri deres relative
Lungeunit nedsat ventilation ift. perfusion->blod, der forlader unit vil indeholde mindre O2 ift. 1,0 ratio

52

Hvis V/Q =0, hvad betyder det så?

At blod fra unit vil indeholde O2 som lungearterieblod

53

Hvad kan en V/Q ratio på 0 forårsage og hvad kan forårsage det?

Intrapulmonary shunt
Resultat af atelectase eller hel/delvis lungeobstruktion

54

Hvad betyder V/Q=infinity?

Deadspace-ventilation

55

Hvad er deadspace i lungeunits?

Ingen perfusion, men ventilation

56

Hvad kan man måle med et EKG?

Cardiac Rate og Rytme
Intra-OP dysrytmier, iskæmi og elektrolytbalancer
Tidlig diagnose og behandling af rytmeforstyrrelser forebygger hjertesvigt
MÅ IKKE VÆRE ENESTE CV MONITOR

57

Hvad giver EKG ikek direkte info omkring?

Myocardial kontraktilitet og hæmodynamics

58

Hvad er NIBP? Hvordan virker det?

Noninvasivt blodtryk
Intermitterende målinger. Ikke så præcis som metodologi

59

Hvad afhænger præcisionen af NIBP af?

Fastsættelse og størrelse af cuff
40% af lemmeomkreds
Over 40% Underestimerer Pa
Under 40% Overestimerer Pa
Cuff-forbindelse med sensing-enhed
Ikke-præcis bestemmelse af tryk v/demand eller preset intervaller
SAP credible hvis HR er inden for 10% af palperet

60

Hvilke årsager er der til hypotension(Virkelig, virkelig mange)?

Lavt venøst return
Hypovolæmi
Dehydrering
Blodtab
Plasmaextrudation
Krystalloidtransduktion v/OP-site
Pos. tryk ventilation
Gastrisk distension
Iatrogen inflow okklusion
Dårlig diastolisk funktion
Hypertrofisk cardiomyopati
Pericardial tamponade
Tachycardia
Fibrois
Dårlig systolisk funktion(kontraktilitet)
Dilativ cardiomyopati
Negativ iatrogenisk effekt af anæstei
beta-1 blokkere eller Ca-kanal-blokkere
Ventrikulær arytmier
Uparrede systolisk effekt
Atriventrikulær valvulærfejl
Otflow tragt Obstruktion
Bradycardia
Lavt systemisk vaskulær modstand
Vasodilaterende effekt af anæstetika
Patent ductus arteriosus

61

Hvilke årsager er der til peri-OP bradycardia?

Anæstesi overdosis
Opioider
alfa-2-agonister
Overdrven vagal tonus, visc. stimuli
Hypotermia
Hyperkalæmi
Syg sinus syndrom
Atrioventrikulær konduktionsblok
End-stage metabolisk svigt
Hypoxi
Parasympatikamenter (fx acetylcholinesterase inhibitorer)
Organophosphater
Digitalis

62

Hvordan behandler man anæstesi overdosis ift. bradycardia?

Nedsat niveau af anæstesi

63

Hvordan behandles mod opioider ift. brachycardia?

Adm. af parasympatikulytisk

64

Hvordan behandler man mod alfa-2-agonister ift. bradycardia?

Det kan man ikke

65

Hvordan modvirker man effekt af overdreven vagal tone, visc. stimuli ift. bradycardia?

Mindre stimulation: Parasympatikulytisk

66

Hvordan modvirker man hypothermi?

Opvarm

67

Hvordan modvirker man hyperkalæmi ift. bradycardia?

Calcium, insalin-glucoseterapi

68

Hvordan modvirker man syg sinus syndrom?

Adm. af parasymp. eller symp.

69

Hvordan modvirker man atrioventrikulær konduktionsblok?

Ad. parasymp. eller symp.

70

Hvordan modvirker man end-stage metabolisk svigt?

Adm. parasymp og symp

71

Hvordan behandles hypoxi?

Distribution af O2

72

Hvordan behandles parasympthomimetics?

Adm. parasympt

73

Hvordan behandles der mod bradycardia sfa. organophosphater?

Adm. parasymp.

74

Hvordan behandles mod bradycardia sfa. digitalis?

Adm. symp.

75

Hvilke årsager er der til tachycardia?

For let anæstesi
Ketamin
Parasymp. fx atropin
Symp
Hypovolæmi
Hypertermi
Hypoxi
Hypercapnia
Individuel variation
Paroxysmal supraventrikulær rytme
Recovery fase
Post OP smerte
Phecochromocytoma

76

Hvordan behandles tachycardia sfa. for let anæstesi?

Giv mere

77

Hvordan behandles tachycardia sfa ketamin?

Ingen behandling

78

Hvordan behandles tachycardia sfa parasymp.?

Giv mindre s.c. eller i.m. Næste gang: Glycopyrrolat

79

Hvordan behandles tachycardia sfa symp.?

Mindre infusionsrate

80

Hvordan behandles tachycardia sfa hypovolæmi?

Blodvolumen gendannes

81

Hvordan behandles tachycardia sfa hypoxi?

O2

82

Hvordan behandles tachycardia sfa hypercapnia?

Forbedret ventilation eller eliminering af rebreathing

83

Hvordan behandles tachycardia sfa hyperthermi?

Nedkøling

84

Hvordan behandles tachycardia sfa paroxymal supraventrikulær rytme?

Adm. verapamil eller diltiazem

85

Hvordan behandles tacycardia sfa post-OP smerte?

Adm. analgetika

86

Hvordan behandles tachycardia sfa recovery phase?

Ingen behandling

87

Hvordan behandles tachycardia sfa. phecochromocytoma?

Symp.

88

Hvilke nedgange i HR, MAP og CO vil der være ved nedsat blodvolumen af hhv.
10%
20%
30%
?

10%
HR: 5%
MAP: 7%
CO: 18-20%

20%
HR: 5%
MAP: 18-20%
CO: 30%

30%
HR: 1-2%
MAP: 30%
CO: 45%

89

Hvordan måler man blodtryk direkte på hund?

Dorsal pedal arterie og cranial tibial arterie

90

Hvordan måler man blodtryk direkte på hest?

Liguofacial arterie

91

Hvad er compartmentsyndrom?

Anæstesi, hest->muskelpres og hyprtension->iskæmi ->hævelse af muskelceller->muskelhypoxi

92

Hvad er compartmental tryk? ICP

Det tryk, der gør, at mean arterial blood pressure skal være det højere for at modvirke compartmentsyndrom

93

Hvor meget skal MABP tryk være over ICP ved anæstesi?

Over 30 mmHg over.

94

Hvad er ICP normalt ved anæstesi og hvad skal MABP så være?

ICP er noralt 35-45 mmHg, så MABP må skulle være over 70 mmHg

95

Hvad er def på bradycardi hos hund, kat, hest?

Hund: Under 60
Kat: Under 80
Hest: Under 24

96

Hvad er def på tachycardi hos hund, kat, hest?

Hund og kat: Over 160 (240)
Hest: Over 80

97

Hvad er pressor drugt?

Slapt karsystem og nedsat hjertefrekvens

98

Hvad gives mod pressor drug?

Efedrin IV
Dopamin IV

99

Hvad gives mod bradycardi?

Atropin SC; IM; IV
Glycopyrrolat

100

Hvad monitorer en gasmonitor?

Insp% (fordamper, flow og cirkel)
Exp%(MAC, optag af gas i krop)

101

Hvad er normal tidalvolumen?

8-20 mL/kg

102

Hvad er normal minutvolumen resp?

150-250 mL/kg Husk afpasning af resp.posestr.

103

Hvad er normal deadspace af ventilation ved anæstesi?

30-40& af tidalvolumen

104

Hvad er de basale monitor af resp?

Resprfrekvens
Respdybde
Slimfarve

105

Hvilke resp. appaturer er der? Hvad måler de?

Resp-tæller
Bag in bottle
In-8 eksp CO2 (endtidal CO2)
Ventilation-perfusion-metabolisme
Tjekker absorberkalk og ventiler nødv, ved anvendele af ventilator

106

Hvad er hyppigt et problem ved induktion og hvordan korrigeres det?

Apnø.
Der intuberes og ventileres med 100% O2 1 gang hvert minut (m/pænt stort tidalvolumen)

107

Hvad er et hyppigt problem med gasvedligehold og hvordan korrigeres det?

Hypotension: MAP er under 60 mmHg og SAP er under 90 mmHg
Tiltag: Der skrues ned for inhalationsanæstesi.
Hvis dette ikke er nok gives ketamin
Der skrues op for væskeinfucion (Ringers acetat)
Evt. plasmaekspandere

108

Hvordan defineres hypotension MAP og SAP wise?

MAP: Under 60 mmHg
SAP: Under 90 mmHg

109

Hvad er et capnogram?

Måling af endtidal CO2 ved ekshalation og arterielt CO2 tryk

110

Hvordan skal et endtdal CO2 ved ekshalation være ift. arterielt CO2 partielt tryk?

Kun være få få mmHg under

111

I et capnogram, hvad repræsenterer da fase A?

Transition mellen CO2-fri anatomisk og alveolær deadspace gasser og funktionelle og alveolære gasser.
Slope reflekterer variabel tømning af hurtige og langsomme alveoli.

112

Hvad vil udflade slopen i fase A i et capnogram?

Luftvejssygdomme

113

I et capnogram, hvad repræsenterer da fase B?

Plateu reflekterer alveolær gas: Lille slope op repræsenterer øget alveolær CO2 ved ekshalation.

114

I et capnogram, hvad repræsenterer da fase C?

Inspiration. Slope er mindre stejl ved rebreathing

115

A-B i et capnogram?

Begyndelse af eksahalation: Zero baseline

116

B-C i et capnogram?

Hurtig, skarp øgning

117

D i et capnogram?

Endtidal CO2-> Peakkonc. af CO2 v/slutekshalation

118

D-E i et capnogram?

Indp. Hurtig, skarp nedgang

119

C-D i et capnogram?

Alveolær plateu

120

Hvis der ikke ses bølgeform i et capnogram?

Apnø: Obstrukteret asp. tubing

121

Hvad kan årsagen være til øget baseline i capnogram?

Rebreathing malfunktion eller kontaminret prøveceller

122

Hvad kan årsagen være til øget plateu i et capnogram, der er stabilt?

Hyperventilation
Hyperthermi
Airway leaks
Tachypnø
Pulmonær thromboemboli
Kalibrationsserror

123

Hvad kan åragen være til abruptly to zero i et capnorgram?

Luftvejsobstruktion
Luftvejsdisconnect
Apnø
Cardiac arrest

124

Hvad kan årsagen være til flad line A i et capnogram?

Smal luftvejsforsnævring og øget disparitet af alvelær tidskonstanter

125

Hvad kan årsagen være til flad downsweep (C) i et capnogram?

Rebreathing

126

Hvad kan årsagen være til ustabil, fluctuating plateu i et capnogram?

Spontan breathing via mekanisk ventilation

127

Hvad kan årsagen være til uventet lav Endtidal CO2 i et capnogram være?

Hjertesvigt
Sampling line disconnected eller i stykker
Endotracheal tube cuff deflated
Tidalvolumen er for lille

128

Hvad kan årsagen være til fejli at læse 0 på insp. (rebreathing) i et capnogram?

Stort apparatus deadspace
Exhausted soda line
Exp. valve på cirkel fastspændt i åben position
Hurtig og overfladisk resp.

129

Hvad kan årsagen være til forlænget insp. og exp. slope i et capnogram?

Langsom insp. tid
Obstruktion eller revne i sampling line
Gas sampling rate for langsom
Leak rundt om forbindelse til cirkel eller tracheal tube
Lungesygdom

130

Hvilke patienter har høj risiko for hypothermi? 4

Små patienter
Acepromazin patienter
Zoletil mix patienter
Hypovolæmi patienter

131

Hvordan forebygges hypothermi?

Minimer klipning
Spritdesinfektion
Isoler til kolde borde
Hæv rumtemp.
Varmepuder
Cirkulerende varmt vandsunderlag
Varmedunke
Max 40-41 grader, ellers risiko for brandsår

132

Hvad er birvirkninger ved peri-anæstesi hypothermi?

Uparret cardiovaskulær funktion
Hypoventilation
Nedsat metabolisme og detoksifikation af anæstetiske stoffer
Svaghed ved recovery
Nedsat resistens til infektion
Øget incidens af OP-sårs infektionØget port-OP proteinkatabolisme

133

Hvad er årsagerne til hypercapnia?

Hypoventilation, neuromuskulær: Overdreven anæstesidybde, intracranial, cervikal, neuromuskulær
Luftvejsobstuktion: Endotracheal tube: Store eller små luftveje
Thorakiske eller bdominale retriktive sygdomme
Pleural space-filling disorder: Luft, væske, abd. viscera
Pulmonær parenchymal sydom
Dårlig ventiltorsettings
Malfunktion sodan line
Malfunktion af anæstesimaskine: Dead space rebreathing

134

Hvad er årsager til hypoxi?

Lavt insp. oxygen
Depleted oxygensupply
Maladjusteret flowmeter
Utildtrækkelig flow i Bains circuit
Anæstesimaskinemalfunktion: Deadspace rebreathing
Hypoventilation
Venøs ad-mixture

135

Hvad er årsager til lav ventilations/perfusionsregion?

Mild-moderat pulmonær parenchymale sygdomme
Små luftveje og alveollær kollaps (ingen ventilation, mn perfusion)
Diffusionsuparring: Inhalationstraume, oxygentoksicitet eller inflamamtorisk lungesygdom
Anatomiske højre-til-venstre shunts