Klinisk patologi Flashcards Preview

Basal Klinik Store Dyr > Klinisk patologi > Flashcards

Flashcards in Klinisk patologi Deck (135):
1

Hvilke vener udtages der blodprøver fra hos kvæg?

V. jugularis og V. coccygea

2

Hvilken vene udtages der blodprøver fra hos hest, får og ged?

V. jugularis

3

Hvilken vene udtages der blodprøver fra hos svin?

V. cava cranialis

4

Hvilke forhold kan påvirke blodprøver hos især hest? 7 stk.

Stress
Ophidselse
Transport
Træning
Dehydrering
Glucocorticoidbehandling
Sedation(alfa-2)

5

Hvad er respons på stress/træning ift. hæmatokritværdi?

Forøget niveau (op til 50 %).

6

Ved spleen leukogram, hvad er tilfældet her?

Høj Hct maskerer leukocytose. Der er nedsat neutrofil/lymfocytratio.

7

Hvad er respons på stress/træning ift. neutrofile?

Kaldes stress leukogram(leukocytose). Øget neutrofil/lymfocytrelation.

8

Hvad er respons på stress/træning ift. plamakonc inkl. værdiangivelse?

Øget. Op til 10-20 g/L mere.

9

Hvad er respons på stress/træning ift. glucoseværdi?

Forøget niveau. Op til 22 mmol/L. Der er moderat stigning v/alfa-2 agonist.

10

Hvad er respons på stress/træning ift. muskelenzymer(CK; ASAT)?

Der er en 2-4 x stigning.

11

Hvad er respons på dehydrering ift. PCV og TP og hvad bevirker dette?

Øget. Bevirker øget calcium(proteinbundet) og nedsat natrium og chlor.

12

Hvad er respons på dehydrering ift. pH? Og hvad bevirker dette ved blodprøver?

Metabolisk acidose. Øget Ca og K+.

13

Hvad er respons på dehydrering ift. cirkulationsvolumen og blodværdier? og hvad bevirker dette ved blodprøver?

Nedsat cirkulationsvolumen. Giver prerenal azotemia: Forøget BUN-værdier(carbamid) og creatinin.

14

Praksis ved udtagning af blodprøver. 5 huskeregler

1. Patient ID+ dato på glas
2. Hvis fra vene skal de første 5-10 mL væk.
3. Vælg de rigtige prøveglas og fyld rigtigt op.
4. Rækkefølge af blodprøveglas er vigtig.
5. Undgå traume på eryhtrocytter, ellers hæmolyse.

15

Blodprøveglas. Gul?

Bruges til blodkulturer.

16

Blodprøveglas. Blå?

Indeholder citrat (koagulationsfaktorer inkl fibrinogen)

17

Blodprøveglas. Rød?

Bruges til biokemiske analyser. Serum tube eller gelsperatortube.

18

Blodprøveglas. Grøn

Bruges til biokemiske og hæmatologiske analyser.

19

Blodprøveglas. Lilla?

Bruges til hæmatologiske analyser EDTA.

20

Blodprøveglas. Grå?

Flourid. Bruges til glukose.

21

Hvordan håndteres og opbevares prøver?

Mix 5-10 gange.
Opbevar køligt. Serum vil clotte v/rumtemp. Gøres i 30 min, max 1 time.
Analyser hurtigt eller centrifuge, frys, blodudstrygning.

22

Hvad sker der, hvis blodprøver ikke sættes på køl?

Der sker fortsat erythrocytglucose->Nedsat glucose.
Hæmolyse-> Forøget ASAT, LDH og K+.

23

Hvis man ikke vil analyse blodprøve med det, hvad gør man så? 3 muligheder

1. Adskil erythrocytter fra serum/plasma ved centrifuge.
2. Frys serum/plasma
3. Blodudstrygning til differentieltælling.

24

Hvordan adskiller man erythrocytter fra serum/plasma?

Ved centrifuge.

25

Hvad er erferenceintervaller afhængige af?

Laboratoriemaskiner og assays.

26

Hvad er referencepopulationer afhængige af?

Alder, race, køn, træning.

27

Hvor ses hypo-natrium-konc.? 5 stk.

Diarre, sved, blodtab, blæreruptur, ileus.

28

Hvor ses hyper-natrium-konc.?

Saltforgiftning.

29

Hvor ses hypo-chlor-konc.?

Ileus(løbedrejning).

30

Hvor ses hyper-chlor-konc.?

Renal tular acidose.

31

Hvor ses hypo-kaliumkonc.? 5 stk.

Mælkefeber
Græstetani
Anoreksi
Exhaustive disease hos hest
Sepsis

32

Hvor ses hyper-kaliumkonc.? 3 stk.

Kronisk nyresvigt og forøget Ca i foder (alfafa hø hest)
Planteforgiftning
Tumores(lymfosarkom og gastric pladecellekarcinom)

33

Hvilke tumorer giver forøget kaliumværdi? 2 stk.

Lymfosarkom og gastric pladecelleharcinom.

34

Hvor ses hypo-phosphatkonc.? 2 stk.

Mælkefeber
Kronisk nyresvigt.

35

Hvor ses hyper-phosphatkonc.? 2 stk.

Unge dyr har højere konc end ældre dyr.
Kronisk nyresvigt.

36

Hvor ses hypo-magnesiumkonc.? Og hvilke dyr(2)

Græstetani (kvæg og får)

37

Hvor ses hyper-magnesiumkonc.?

Behandling med Epsomsalt (MgSO4)

38

Hvad kaldes hikke også?

Pulskolik. s. synchronous diaphragmatic flutter.

39

Hvordan opstår pulskolik?

Som følge af elektrolytforstyrrelser sek. til udmattelse, mavetarmproblemer eller laktation.
Alkalose
Hypocalcæmi
Hypomagnesemi

40

Hvad er serumenzymer?

Intracellulære enzymer, der øges i serum ved cellebeskadigelse.

41

Blodprøver.Hvilke serumenzymer øges i muskler ved cellebeskadigelse? 3 stk.

Creatininkinase(CK)
Asparginaminotransferase (ASAT)
Lactate dehydrogenase (LDH)

42

Blodprøver.Hvilke serumenzymer øges i lever ved cellebeskadigelse? 5 stk.

Aspargininaminotransferase (ASAT)
Gammaglutamyltransferase (GGT)
Sorbitol dehydrogenase (SDH)
Basisk phosphatase (BASP
Lactate dehydrogenase (LDH)

43

Blodprøver.I hvilke organer vil man ved cellebeskadigelse se forøgelse af GGT?

Nyre, pancreas, lever.

44

Blodprøver.I hvilke organer vil man ved ceelbeskadigelse se forøgelse af BASP?

Osteoblaster og lever.

45

Blodprøver.I hvilke organer vil man ved cellebeskadigelse se forøgelse af CK?

Muskler.

46

Blodprøver.I hvilke organer vil man ved cellebeskadigelse se forøgelse af ASAT?

Lever og muskler.

47

Blodprøver.I hvilke organer vil man ved cellebeskadigelse se forøgelse af SDH?

Lever.

48

Creatinin Kinase RI hest

0-348 IU/L

49

Creatinin Kinase RI drøvtyggere

0-547 IU/L

50

Creatinin Kinase CK. Ved hvilken tilstand vil den være over 1000 fold stigning?

Rhabdomyolysis.

51

Creatinin Kinase. T0.5?

Kort. Normal efter 12-24 timer.

52

Blodprøver. Creatinin Kinase. Hvad kan give falsk forhøjede resultater?

Hæmolyse.

53

Asparginin aminotransferase ASAT. Hvilke organer?

Muskler, lever, erythrocytter, nyrer.

54

ASAT RI hest

228-366 IU/L

55

ASAT RI drøvtyggere

43-280 IU/L

56

ASAT T0.5?

Lang. Forhøjet i op til 10 dage.

57

Hvilke værdier forøges ved muskelskade og i hvor høj grad?

CK og ASAT. MEGET høje jaja.

58

Gammaglutamyl transferase GGT T0,5?

Lang. 3 dage.

59

GGT RI hest

8-22 IU/L

60

GGT RI Drøvtyggere

Kvæg: 15-39 IU/L. Små drøvtyggere: 40-94 IU/L

61

Hos hvilke dyregrupper er GGT normalt forhøjet hos? 3 grupper.

Unge, diende dyr ift. voksne (der er højt indhold i colostrum)
Æsler og muldyr(2-3x højere end hos hest)
Fuldblodsheste i hård training.

62

Hvornår er GGT patologisk forhøjet?

Ved leverskader. Fedtlever hos malkekøer, højdrægtige eller lakterende pony-hopper med hyperlipæmi.

63

Hvad er bilirubin?

Nedbrydningsprodukt af hæmoglobulinmolekyler.

64

Hvad gør bilirubin ved overdosis? Hvordan ses, der er forhøjede værdier klinisk?

Farver slimhinder gule(ikterus)

65

Bilirubin RI Hest

0-52 ymol/L Meget højere normalværdi end drøvtyggere. Varmblodede heste har noget højere end koldblodede.

66

Bilirubin RI Drøvtyggere

0-3,42 ymol/L

67

Ved hvilke tilstande ses der hyperbilirubinæmi? 5 stk.

Anoreksi
Hæmolytisk anæmi
Neonatal isoerythrolysis
Akut leversvigt
Kronisk leversvigt

68

Glucose RI

4,16-6,39 mmol/L

69

Ved hvilke tilstande ses hypoglykæmi? 4 stk.

Nedsat fødeindtag hos neonatale.
Ketose hos malkekøer
Drægtighedssyge hos får.
Endotoksisk shock i det sene stadie.

70

Ved hvilke tilstande ses hyperglykæmi? 5 stk.

Akut, svær kolik (dårlig prognose v over 13,9 mmol/L
Ophidselse, transport, stress
Alfa2 agonist (Xylazin, Domosedam) administration
Glucocorticoid administration.
Cushing's syndrom

71

Hvor findes triglycerider?

Hovedbestanddel af kroppens fedtdepoter

72

Hvornår ses forøget værdier af triglycerid?

Ved negativ energibalance og fysiologisk stress.

73

Triglycerid RI Hest

Under 1 mmol/L
Ponyer og æsler har højere (op til 3,28 mmol/L)

74

Hvordan defineres hypertriglyceridæmi?

Over 1 mmol/L

75

Hvor defineres hyperlipædemi?

1-5 mmol/L

76

Hvordan defineres svær hypertriglyceridæmi?

Over 5 mmol/L

77

Hvordan defineres hyperlipæmi?

Over 5 mmol/L
Der ses synligt fedt i serum
Fedtinfiltration i lever og andre organer

78

Hvad er de kliniske symptomer ved hyperlipæmi? 6 stk.

Depression
Anoreksi
Kolik
Diarre
Kakeksi
Ødemer

79

Hvad er Creatinin?

Derivat fra forbruget af muskelenergilager molekulet phosphocreatinin.

80

Hvad påvirker niveauet af creatinin?

Den samlede muskelmasses str. og aktivitet.

81

Hvad viser creatininværdien i blodprøver?

Groft estimat af glomeruo-filtrationsraten. Dog ikek sensitiv markør for nyrefunktion->2/3 del af nyrerne skal være nonfunktionelle, før creatinin er forhøjet.

82

Blood Urea Nitrogen (BUN) Carbamid. Hvad er det?

Dannes fra aminosyrekatabolisme og intestinal mikroflora. PRoduceres primært i leveren og udskilles i nyrerne samt nedbrydes i tarm og tilbageføres til leveren.

83

Nedat BUn kan være tegn på?

Leversvigt.

84

Øget BUN kan være tegn på?

Kataboliske vævsprocesser(feber, sult, corticosteroider).

85

HVad kan kataboliske vævsprocesser gøre ved BUNværdien?

Forøge.

86

Hvad kan leversvigt gøre ved BUNværdien?

Mindske.

87

Kan BUn bruges som nyremarkør?

Nej. Dårligere end Creatinin.

88

BUN RI

3,3-8.0 mmol/L

89

Ved hvilke værdier skal man få mistanke om nyrelidelse?

BUN og creatinin.

90

Hvad er azotæmi?

Forhøjede mængder nitrogenholdge stoffer i blodet.

91

Årsag til pre-renal azotæmi?3 stk.

Hypovolæmi
Dehydrering
Hjertesvigt

92

Årsag til renal azotæmi? 5 stk.

Akut nyresvigt
Anuri
Kronisk nyresvigt
Polyuria
Polydipsia

93

Årsag til postrenal azotæmi?2 stk.

Urolithiasis i nyre eller urethral.
Urethral calculi

94

Hvad kan påvirke en urinanalyse?

Sedation med xylazin pga. glycosuri og øget diurese.

95

Hvordan måles specifik vægtfyldei urinanalyse?

Refraktometer -ikke urinstick!

96

Hvad er normalværdierne for specifik vægtfylde hos voksne og diende dyr?

Voksne: 1020-1050
Diende dyr: Under 1010

97

Hvad måles i en urinanalyse?

Specifik vægtfylde.
Mikroskopi
Urinstick

98

Hvad er urinpH normalt?

7-9. Neonatal 7.

99

Hvad måles med urinstick?4 stk.

pH
Protein: 0 g/L (falsk forhøjet ved stærk basisk urin)
Glucose: 0 mmol/L
Okkult blod. Myoglobin og hæmoglobin.

100

Hvad ses der efter mikroskopisk i en urinanalyse?4 stk.

Celler, krystaller, casts, bakterier.

101

Hvad kaldes erythrocytter, når man måler blodværdier?

RBC=Red Blood Cells.

102

Hvad er RBC?

Erythrocytter. Røde blodceller.

103

Hvilke specielle forhold er der hos hesten mht. RBC og milten?

Miltkontion kan øge PCV med 50%. Variabel PCV.

104

Hvilke specielle forhold er der hos hesten mht. RBC og blodprøver?

Poleaudannelse. Nødv. at vende prøver grundigt.

105

Hvilke specielle forhold er der hos hesten mht. RBC og umodne erythrocytter?

De frigives ikke til blodet. Det er derfor ike et tegn på regenerative aktiviteter i det perifere blod.

106

Hvilke specielle forhold er der hos hesten ift. RBC og nucleus rester?

De er tilstede normalt. Det er ikke et tegn på regenrativ anæmi.

107

Hvad er Howell Jolly legemer?

Nucleus rester af RBC.

108

Erythrocytter PCV?

Procentvise mængde af erythrocytter i blodet. Kaldes også hæmatokritværdien.

109

Hvordan måles PCV? (hvad er den mest nøjagtige målemetode?)

Ved mikroohæmatokrit centrifugering.

110

Hvad kan utilstrækkelig centrifugering bevirke på PCV? Og hos hvilke dyr især?

Falsk forhøjet. Geder.

111

Hvad kan falsk forhøje PCV?

Utilstrækkelig centrifugering.

112

Hvad kaldes erythrocyttal i blodprøveværdier?

RBC-count. Red Blood Cell Count.

113

Hvad betyder MCV?

Middelcellevolumen

114

Hvad betyder MBC

Gennemsnitlige erythrocytter.

115

Hvad er PCV/RBC?

MCV

116

Hvad er normocytose?

Normal MCV

117

Hvad er makrocytose?

Forhøjet MCV værdi.

118

Hvad kan makrocytose være tegn på? Inkl. dyreart.

Regenerativ anæmi hos Ru

119

Hvad betyder makrocytose?

Umodne erythrocytter er større end modne.

120

Hvordan bliver makrocytose falsk forhøjet? Hos hvilke dyr især?

Ved utilstraækkelig centrifugering. Geder.

121

Hvad er mikrocytose?

Sænket MCV værdi.

122

Hvad betyder mikrocytose?

Eryhtrocytterne deler sig en ekstra gang ved nedsat hæmoglobinkonc.

123

Amicytosis

Forsk. str. erythrocytter.

124

Hvad betyder RDW?

Øget RBC distribution width

125

Hvad er anisocytose tegn på?

Kraftig: Regenerativ anæmi. Moderat: Hos Ru normalt!

126

Hvad betyder MCH?

Mean Corpuscular hæmoglobin

127

Hvad er Hb/RBC?

MCH=Mean Corpuscular hæmoglobin.

128

Hvad betyder øget MCH?

Umodne(reticulocytter) eller hæmolyse

129

Hvad er nedsat MCH tegn på?

Jernmangel

130

Hvad er MCHC?

Middelcellehæmoglobinkonc.

131

Hvad er Hb/Hct?

MCHC=Middelcellehæoglobinkonc.

132

Hvad er hyperchomisk(øget MCHC) tegn på?

Hæmolyse in vitro

133

Hvad er hypochromisk (nedsat MCHC) tegn på? 3 stk.

Umodne erythrocytter, jernmangel eller utilstrækkelig centrifugering.

134

Hvad betyder normochromisk?

Normal MCHC

135

Hvad betyder polychromatisk?

Umodne erythrocytter i Ru. Varierende.