Mastitis Flashcards Preview

Basal Klinik Store Dyr > Mastitis > Flashcards

Flashcards in Mastitis Deck (70):
1

Hvad er incidens af mastitis i DK?

40-50%

2

Hvordan bekæmpes fluer?

Øremærker
Pour-on
Virkning på patter er dårlig

3

Hvad er pattekanalens forsvar?

Lukkemuskel
Keratinlag
Mælkeflow
Afstødning af epithel
AB-proteiner og fedtsyrer
Lymfocytter og plasmaceller i pattevæg

4

Hvordan er pattegummiens interaktion med fatterne i fase A?

Atm luft suges ud af pulsationskammer. Liner beg at åbne. . 50 kPa

5

Hvordan er pattegummiens interaktion med patterne i fase B?

Miltout fase. Ingen trykforskel mellem inderside og yderside af liner. Liner fuldt åben. 50 kPa

6

Hvordan er pattegummiens interaktion med patterne i fase C?

Atm. luft lukkes ind i pulsationskammer. Liner beg at kollapse.

7

Hvordan er pattegummiens interaktion med patterne i fase D?

Massagefase. Tryk på yderside af liner større end inderside. Liner kollapser.

8

Hvad er yverets forsvarsmekanismer ift. intrinsic defense mekanisms? 3

Lactoferrin (jernbindende glykoprotein)
Meget effektiv i goldyver pga. høj konc. af bicarbonat og lav konc af citrat. Beskytter mod E.coli

Lactoperoxidase: Lav konc. i kolostrum
Mod streptococcus uberis, E.coli, S. aureus

Komplement: Inaktiveret af fedt

9

Hvad er yverets forsvarsmekanismer? 3

Intrinsic defense mecanisms
Immunoglobulin
Somatic cell count/celletal: Lymfocytter, makrofager, neutrofile granulocytter

10

Hvordan er yverets forsvarsmekanismer ændret omkring kælvning?

Peripartal immunosuppression:
Reduceret funktion af neutrofile
Reduceret fagocytose af makrofager
Høj cortisolkonc.
Lav konc af insulin-like growth factor-> kan have nedsættende effekt på PMN

11

KUS

Yver, kirtler og patter
Inspektion, palpation, sekret-US(visuel, tests, prøver), almen

12

Unormalt yver: skala 1-5

1. Finkornet eller grovkornet. Blødt eller spændt. Stadigvæk elastisk/spændstigt
2. Grovkornet med hårde korn og få enkelte små knuder.
3. Grovknudret med få hårde områder eller få større knuder
4. Diffust hårdt væv
5. Hårdt yvervæv med varme, hævelse, rødme og smerte

13

Palpation patter

Stenose over patte til cisterne, hvis over en finger brede
Slmhinde skal være glat og tynd
Pattekanal=riskorn

14

Hvad kan årsagerne være til incontinentia lactis -mælkeløb være?

Høj max mælkeflow=brede pattekanaler=blødt riskorn
Korte patter
Patteudtrædning
Indadvendte pattespidser
Tidlig laktation
Tjek med knopsonde acc. patter

15

Normal pH

6,5-6,7

16

Kolostrum pH

6.0-6.4

17

Mastitis pH

Op til 7.4

18

Hvad er california mastitis test?

Geldannelse afhængig af celletal

19

Hvordan vil bromkresolpurpur se ud ved mastitis?

Dyb violet v/basisk

20

CMT score 1

Blandingen af mælk og væske forbliver ensartet. Uden skyer

21

CMT svore 2

Let sløret/grynet. TEndens til skyer ved bevægelse

22

CMT score 3

Slimet. Reagerer svagt ved bevægelser. Ingen tilhæftning

23

CMT score 4

Forstærket slimethed. Uregelmæssig overflade. Begyndende tilhæftning

24

CMT score 5

Geleagtig og danner klump v/omrøring

25

Hvornår ses yverødem og hos hvilke køer?

Omkring kælvning. Især kvier og højtydende køer

26

Hvilke konsekvenser kan yverødem have?

Smerte/ubehag ved malkning. Nedsat ydelse. Lyskeeksem. Nekrotiserende dermatitis.

27

Hvordan forebygges ødem?

Lav NaCl/bicarbonat ap. Motion

28

Hvordan behandles ødem terapeutisk?

Hyppig udmalkning
Massage
Hudpleje
Diuretika
Malkning ante partum

29

Hvad er karakteriseret ved nekrotiserende dermatitis? Udder Cleft dermatitis

Purulent lugt.
Mellem forkirtler og bug.
Iskæmisk nekrose

30

Hvordan stilles diagnose for UCD?

Skrabprøver fra kanten af afficerede hudområder

31

Hvilke dyregrupper har prædisp for nekrotiserende dermatitis?

Aldre køer.
Alle laktationsstadier, dog mindre hyppigt i start-laktation i 1. paritet.

32

Hvad er terapeutisk behandling af nekrotiserende dermatitis?

V/påvisning af mider: Eprinomectin
Ingen behandling er særligt effektiv

33

Hvilke årsager er der til nekrotiserende dermatitis UCD?

Sarcoptes og Psoroptes: Dybdegående, udbredte og plagsomme hudlidelser
Chorioptes: Alm forekommende
Lokale og overfladiske hudforandringer, primært i haleregion (haleskab), omkring biklove samt gruben mellem yver og bugvæg.

34

Hvornår ses især nektrotiserende dermatitis UCD?

Omkring kælvning
Løs foryvertilhæftning
Yverdybde
Yverstøtte
Laktationsnummer forbundet

35

Hvad kan maskineinduceret årsager være til anderledes pattestatus?

Misfarvning
Øde
Kongestion
Wedging
Hæmorrhage
Hyperkeratose

36

Hvilke miljømæssige forhold har indvirkning på pattestatus?

Chapping
Muddersår
Sutteskade
Fluebid
Abrasioner og cuts
Vejrskader
Allergi
Fotosensibilisering
Kemisk skade

37

Hvilke infektiøse agens har indvirkning på pattestutus?

Psudocowpox
Herpes mammalitis
Coxpox
Papilloma
Mund og klovsyge
Vesikulær stomatitis
Ringorm
S. aureus
Streptococcus dysgalactiae
T. pyogenes
Fusiformes necrophorum

38

Hvilke dyr er i risiko for forværring af pattehudskvalitet?

Nykælvere

39

Hvad er en god indikator for management vedr. malkning, system, miljø/vejr

Pattehudskvalitet

40

Hvad kan konsekvensen af mgl. hudpleje samt vintervejr være for pattehud?

Læsioner følger hudfolde/strukturer. Hud er ru, øm og revner.

41

Hvad er årsager til pattetråd?

Peripartum
Ældre køer/pendulerende yver
Dårlig klovbeskæring
Dårlig kokomfort

42

Hvor ses pattetråd hyppigst?

Apex af bagpatter

43

Hvad har indvirkning på prognosen for pattetråd?

Afhængig af +/- pattecisterne/-kanal
Omfang af læsioner, tid trauma til terapi, vertikalt eller horsontalt sår

44

Hvad er terapien for pattetråd?

Kirurgisk
Ro
Pattekanyle. Helst silikone eller voks, da der er mindst risiko for mastitis

45

Hvilke infektiøse lidelser ses?

Vorter (papillomavirus)
Falske kokopper
Herpes mammalitis

46

Hvilke patteforandringer kan forekomme pga. malkemaskine?

Udtrækninger/hyperkeratose
Blødninger
Kortvarigt: Rød/blå, ødem, hævelser, wedging

47

Hvad fortæller mild hyperkeratose noget om?

Belastning af malkemaskine. MEget normalt. Grad varierer.

48

Hvad kan være årsag til hæmorrhagi forårsaget af malkemaskine?

Pulsationsfejl. For højt vakuum. Overmalkning.

49

Hvordan introduceres papillomavirus (vorter) og hos hvem?

Fluer vektor. Kvier

50

Hvad kan konsekvenserne være ved vorter?

Kan forstyrre malkning (patteåbning)
Sekundær infektion

51

Hvad er behandling af voreter?

Forsvinder i lb. af laktation. Kan evt. kirurgisk afsnøres.

52

Hvad forårsager falske kokopper?

Parapox virus

53

Hvordan ser falske kokopper ud?

Rød papel med erytem. Opheling fra midte. Hestesko

54

Hvornår opheles falske kokopper?

5-6 uger u/ardannelse

55

Hvad er immunitet ved falske kokopper?

Transient. Reinfektion mulig efter 6 mdr.

56

Hvor ses falske kokopper især?

Akutte især hos 1. kalvs køer og indkøbte kvier

57

Hvad er de kliniske manifestationer af falske kokopper?

Ingen feber.
Hestesko
Dog svært at anerkende, hvis sekundær infektion eller herpes mammalitis i besætning

58

Hvad er diff diagnoser til falske kokopper?

BHM (bovin herpes mammalitis)
Traume
Læsioner pga. kroniske agens
Mund og klovsyge

59

Hvilke betydning har falske kokopper?

Udmalkning
Uro Mastitis
Zoonose

60

Hvad er milkers nodules?

Falske kokopper human klinik

61

Hvilken dyregrp rammer herpes mammalitis især?

Ofte 1. kalvs køer. Enkelte dyr, men også størstedel.

62

Hvordan er forløbet ved herpes mamma?

Mild eller svært m/erosive læsioner.
Langvarigt: Immunitet. Latent.

63

Hvad er årsag til herpes mamma?

BHV 2 og 4

64

Hvad er diff diagnose til herpes mamma?

Falske kokopper
Dybe ulcerative læsioner

65

Hvornår ses helbredelse af herpes mamma?

2-3 uger. Persistens er dog muligt.

66

Hvordan ser den makroskopiske udvikling ud ved herpes mamma?

dag 1: plaques
dag 2 vesikler ruptur
dag 5: tyk mærkerød skab

67

Hvordan forebygges herpes mamma?

Go malkehygiejne. Pattedyp(virucid)

68

Hvordan behandles herpes mamma?

Symptomatisk behandling for at sire udmalkning

69

Hvornår benyttes pattedyp?

Umiddelbart efter aftagning af malkesæt

70

Hvornår benyttes pattesalve og til hvem?

Nykælvere
Til ru, øm pattehud og ødem