Kropstemperatur Flashcards Preview

Basal Klinik Store Dyr > Kropstemperatur > Flashcards

Flashcards in Kropstemperatur Deck (51):
1

Hvad er diurnal variation?

Variation over dagen

2

Hvor kontrolleres kropstemperatur? 3

Neuronal: Hypothalamus, set point, Adfærd/autonome nervesystem

3

Hvad sænker kropstemp (fysiologisk)? Dvs. hvad kan dyret gøre for at sænke kropstemp?

Evaporation, resp., sved, radiation, conduction, convection, vasodilation, adfærd.

4

Hvad øger kropstemp (fysiologisk)? Dvs. kan dyret gøre for at hæve sin kropstemp.?

Muskelaktivitet.
Foderfordøjelse (Ru)
Perifer cirkulation, piloerection
Adfærd

5

Hvad er konsekvenser ved moderat forøget kropstemp?

Kølemekanismer, vægttab, nedstemt.

6

Hvad er konsekvenserne ved kraftig forøget kroptemp? 9

Dehydrering
Acidosis
Shock
Lever-nyrer-hjerte skade
Neurokramper
Kollaps
Svaghed
Koma
Død

7

Hvad er def på hyperthermia?

Øget kropstemp på trods af uændret set point

8

Hvad er årsagerne til hyperthermia? Mekanismer fysiologisk 5

Øget varmeproduktion
Øget varmeoptag
Nedsat varmetab
Fx træning, temp. over 2 grader mere
Kramper/fødsel

9

Hvad er malign hyperthermia?
Hvad induceres det af?

Arvelig calcium-metabolisme i skeletmuskulatur
(mutation af ryanodine receptor 1 gene)
Induceres af:
Stress
Halothane
Depolariserende muskelrelaxanter fx succinylcholine eller lokalbedøvelse

10

Hvad er symptomer på malign hyperthermia? 4

Hurtig stigning i kropstemp op til 42 grader
Muskelstivhed
Tachycardia
Død

11

Hvad er 'Ergopeptine alkaloid toxicosis'?
Hvilket dyr rammer det?
Hvad er mekanismen?

Rammer Ru.
Endophyte toxicosis
-> Nedsat varmetab pga. nedsat blodforsyning til hud og bronchokonstriktion og pulmonær vasodilation

12

Hvad skal man være opmærksom på ved 'Ergopeptine alkaloid toxicosis'? i praksis

Opdages ikke, hvis der er køligt!

13

Hvad sker der, når Ru har hedeslag?

Puster mere

14

Hvad sker der, når hest har hedeslag?

Dehydrering go elektrolytubalance

15

Hvad er 'Anhidrosis'?
Hvem rammer det?
Hvad er symptomer?

Manglende evne til at svede.
Heste i varme/fugtige klimaer (op til 23%)
Klinik: Total/delvis tab af evne.
Hyperthermia
Nedsat præstationsevne
Tachypnea -hyppigere vejrtrækning (3-5x)
Tør hårvækst m/fokal alopeci

16

Hvad er central hyperthermi?

Beskadigelse af hypothalamus: Kan give hypothermia og hyperthermi

17

Hvad er årsager til central hyperthermi?

Hæmorrhagi
Infektion
Inflammation
Tumorer/abscesser
Degenerative lidelser

18

Hvad er symp. på central hyperthermi?

Tab af døgnvariation
Ingen sved
Reagerer ikke på antipyretiske lægemidler
Der er øget respons på nedkøling

19

Hvad kan årsagerne være til toxininducerende hyperthermia? 2

Opregulering af stofskifte-> Uncoupling af oxidative phosphylation i mitochondrier->ineffektiv energiprod->Varmeproduktion i stedet

Immunmedierede reaktioner: Fx penicilin hemolytisk anemia

20

Hvad er penicilin hemolytic anemia?

Immunmedieret hyperthermi

21

Hvad er def på feber?

Øget kropstemp. Ændret set point i hypothalamus

22

Hvad er årsag til feber?

Inflammation
Infektion
Immunologiske tilstande
Neoplasi
Traume
Stoffer/toksiner

23

Hvad behandles feber med?

COX2 inhibitorer: NSAIDs

24

Hvad er mekanismen ved feber? 1 overordnet og 2 andre.

Frigivelse pyrogene cytokiner, fx IL-1 og TNF-alfa->kaskade->andre cytokiner->aracidonic acid->PGE2 via COX2->PGE2 ændrer set point

Andre pathways: LPS og andre mikrobielle produkter-> Binder til Toll-like receptorer (TLR)->Aktiverer nuclear factor (NF)-KB->Ekspr. af COX2+produktion af PGE2

Implikation af n- vagus

25

Hvad er akutfaserespons i lever?

Fibrinogen, c-reaktive protein, haptoglobin, serum amyloid A, makroglobuliner m.fl.
Hypoferremia
Hypozincemia
Hypercuperemia

26

Hvad er effekt af cytokiner og prostaglandiner ved feber? 4 steps.

1 Akutfase respons
2 Aktivering og proliferation af T- og B-celler
3Muskel- og ledsmerter
4 Ændret adfærd

27

Hvad er grunden til muskel- og ledsmerter ved feber?

Muskelnedbrydning
Collagenasesyntese fra synviocyter

28

Hvordan manifesteres ændret adfærd sig ved feber?

Mere søvn, mindre appetit, mindre social interaktion

29

Hvilke indbyggede mekanismer til forebyggelse af feberekstremer har kropppen? 2

Selfinhibition af cytokiner
Produktion af anitpyretiske faktorer

30

Hvilke positive effekter har feber på virale infektioner?

Mindre grad infektion
-> De fleste er ikke pårvirket af moderat tempstigning

31

Hvilke positive effekter har feber på bakterielle infektioner?

Større chance for overlevelse hos patient.
Hypoferremia: Bakterier er afhængige af Fe til multiplikation

32

Hvilke positive effekter har feber på neoplasi?

Feber inhiberer visse neoplastiske celler (immun)

33

Hvilke effekter har feber på opregulering af immunforsvar?

Øget funktion af neutrofile og monocytter.
Øget respons fra T- og B-celler
Pyrogene cytokiner TNFalfa og IL-6 udtrykkes tidligere og i kortere tid. IL-1 senere.

34

Hvad gør neutrofile og monocytter?

Motitlitet, migration, fagocytose, prod. af O2-radikaler, drab af intracellulære bakterier

35

Hvad er de negative effekter af feber? 3 overordnede og hvorfor

Muskeltab, svækkelse, atrofi: Anoreksi, katabolisme, øget metabolismerate
Kramper ved feber over 42 grader
Cardiovaskulære problemer: Ved længerevarende meget høj feber.

36

Hvilke typer febermønstre diff der mellem? Samt forklaring på de typer. 3

Intermitterende: Diurnal variation topT over 0,75 grader -Ofte aften.
Skyldes ofte infektioner og falder.
Remitterende: Flere dage med/uden. Fx EIA, babesia, brucellosis
Konstant: Fx stoffer, toksiner

37

Hvad kan være årsager til remitterende feber?

EIA
Babesia
Brucellosis

38

Hvad er FUO?

Feber med ukendt årsag

39

Hvad er def på FUO?

Over 3 ugers varighed, ingen diagnose efter 1 uge eller 3 dages indlæggelse.
Typisk årsag skal udelukkes

40

Hvad er typisk årsag til feber?

Virale infektioner i luftveje
Oftest infektiøs: Viral, bakteriel, fungi, parasitter.
Men også: Inflammation, immunmedieret/autonome, neoplasi, stoffer/toksiner, traume

41

Hvor kan FUO opstå fra?

Alle organer. Vigtigt at dokumentere forløb.

42

Hvilke yderligere parakliniske analyser laver man ved FUO til start?

Full Blood Analysis:
Hæmatologi, inkl. blodudstrygning
Inflammationsmarkører
Biokemi->Proteiner og elektroforese, lever, nyrer, muskelmarkører
Bloddyrkning: V/max feber. Der gives ikke AB-behandling 48-72 timer før.

Serologi-virusisolation -PCR: Der søges efter infektiøse agens

43

Hvilke yderligere parakliniske analyser laver man, hvis FUO er ukendt efter første US?

Abdominal US
Rektal US
Abdominocentese og væskeanalyse
Abdominal ultralyd
Fæses US: Copprologi. Kulturer: Salmonella, Lawsonia, Clostridium
Rektal biopsi
Eksplorativ laparoskopi eller lapaotomi

44

Hvis FUO stadig er ukent efter 1. og 2. parakliniske US, hvad gør man så?

Us af thorax: Thorax ultralyd, ekkokardiografi, endoskopi med TA og BAL, røntgen, EKG, biopsier af forstørrede lymfeknuder

45

Hvad indebærer diagnostisk behandling af FUO?

Antimikrobiel-> Hvis tydelig bakteriel
->Specifik som mulig! Ulempe=Resistens
Ormemidler->Hvis tegn på parasitter. Ulempe: Resistens

46

Hvad indebærer terapeutisk behandling af FUO?

NSAIDs ved over 39 grader mindsker negative effekter og adskiller hyperthermi og feber.
Corticosteroider: Hvis der er mistanke om immunmedierede problemer. Ulemper: Nedsat immunforsvar, øget risiko for infektioner. Laminitis.

47

Hvad er årsagerne til hypothermi?

Miljø: Kulde, fugt, vind. Nyfødt følsomme. Frostbite v/under 2 minusgrader.
Nedsat evne til at producere varme: Svækkelse, sygdom, beskadigelse af adrenerge eller symp.effectorsystem
CNS: Besakdeigelse af hypothalamus

48

Hvad kan årsagen være til nedsat evne til at producere varme?

Svækkelse, sygdom, beskadigelse af adrenerge eller symp.effektorsystem.

49

Hvad er de kliniske symptomer v/svær hypothermi?

Nedstemthed, nedsat resp., ingne muskelaktivitet, nedsatte reflekser, nedsat intravaskulær volumen, nedsat hjertefunktion

50

Hvordan behandles hyporthermi?

Gradvis opvarmning, væsketerapi, opvarmet humidified O2

51

Hvorfor er det vigtigt, at opvarmning ved hypothermi ikke er for direkte eller hurtig?

Direkte/hurtig:
=Vasodilation kutane blodkar
Forstærker hypothermi
Forstærker cardiovaskulære problemer