Urinvejssygdomme Flashcards Preview

Basal Klinik Store Dyr > Urinvejssygdomme > Flashcards

Flashcards in Urinvejssygdomme Deck (35):
1

Dysuria

Svær/smertefuld urinering

2

Stranguria

Besværlig vandladning. Normalt rate og flow nedsat. Øget effort.

3

Dysuria/stranguria alm. årsager. 4 stk.

Urethral obstruktion. Inflammation af urethra og/eller blære. Neurologiske sygdomme. Adhæsioner involv. blæren.

4

Dysuria diff.diagnoser. 5 stk.

Abdominal smerte. Peritonitis. Pleuritis. Svære musculoskeletsygdomme. Neurologiske sygdomme.

5

Dysuria/stranguria. Kliniske tegn

Treading, repetitiv viften med halen, pollakuria, urindryp, flatulence, retension af urineringsposition mange sek. efter, urinscalding af perineal region eller bagben, geder skriger evt., hanhest og Ru kan have lordosis.

6

Dysuria/Stranguria. Klinisk US. Inducering af urinering ved de forskellige dyrearter.

Inducer urinering. Hunkvæg: Rub perineum ventralt til vulva. Hankvæg: Finger i præputium og rub mucosa. Ewes: Hold næse. Hest,ged, hanfår: Friskbedded stald/vent.

7

Dysuria/Stranguria Klinisk US

Observation, opsamling af urin(dipstick). Inducer urinering. US genitalia
Han: Prepucehar/hun perineum: Blod, ekssudat, krystaller
Glans penis(bedøvelse)
Urethral orifice(bedøvelse, epidural anæstesi)
Palpation.
Rectal US:
Blære, proximal urethra
Ultralyd(transabdomianl i små Ru
Endoskopi
Neuro-US
Urinanalyse og urinkultur

8

Hematuria. Definition

Blod i urin. Okkult, uniform rødfarvet eller blodclots. Klarer partielt/totalt op efter centrifuge.

9

Pigmenturia. Definition

Abnormal pigment i urin. Som regel hæmoglobin eller myoglobin i store husdyr.

10

Hæmoglobinuria

Klar til mørk rød urin. Klarer ikke op efter centrifuge.

11

Hematuria og pigmenturia anamnese

Infektion? Træning? Temp? Diæt?(toxiner, cantharider). Behandling(hypo/hypertonisk væske)? Hvornår begynder det?

12

Hematuria og pigmenturia anamnese. Lokalisation (beg., slut, hele tiden)

Begyndelse: Urethra
Slut: Blære, øvre urintragt, proximal urethra.
Hele tiden: Diffentier mellem hematuria og pigmenturia.

13

Hematuria/pigmenturia KUS og lab.

Endoskopi
Ultralyd(blære, uretere, nyrer)
Lab: Diff mellem hematuria og pigmenturia:
Dipstick analyse
Sedimenttest
Patient PCV og TP
Muskelenzymer
Plasmafarve
Mukosmembranfarve

14

Pyuria Definition

Stor eller mikroskopisk purulent ekssudat i urin.

15

Pyuria Årsager

Fra septisk eller ikke-septisk inflammatoriske sygdomme. Kan komme med dysuria, stranguria, pollakuria, crytalluria, urinscalding og hematuria.

16

Pyuria KUS

Nedre Ut: Milde kliniske tegn
Øvre UT: Svære/marked kliniske tegn.
Rectal palpation
Ultrayd
Endoskopi
Urinanalyse: Cytologi og bakteriologi.

17

Crystalluria Definition og typer(husk især hest)

Krystaller i urin.
Ca karbonater og Ca phosphater. Normal og abundant i Eq

18

Crystalluria mekanisme

Crystalluria->medicinsk problem ved precipitation /calculi)->traume på urinepithel og urintragtsobstuktion.

19

Crystalluria Anamnese

Tidligere UT-Op.
Suturemateriale i UT
Dystocia
Genitaltraume

20

Crystalluria KUS

Hår omkring preputium/vulva
Lignende diagnose approach som for dysuria/stranduria.

21

Polyuria Definition

Unormalt store mængder urin.

22

Polyuria Årsager

Enten normal v/store mængder væske, elektrolytter, begge eller nyredysfunktion. Anormal v/sygdom(diabetes, leverdysfunktion

23

Polyuria Diagnose

Anamnese
KUS
Urinanalyse. Spec. vægtfylde, elektrolytter.

24

Anuria Defintion

Ingen urinproduktion

25

Oliguria Definition

Nedsat urinproduktion

26

Anuria/Oliguria diff. diagnoser

Abdominal/thorakisk smerte og recumbency.

27

Normal urinproduktion hest

3-18 mL/kg/dag

28

Normal urinproduktion ko

17-45 mL/kg/dag

29

Normal urinproduktion får/ged

10-40 mL/kg/dag

30

Anuria/oliguria diagnose

Mål volumen
Ultralyd: Blære-, urethra-, ureterruptur
Akut renal failure??

31

Uremi Definition

Fejl i ekskretion af spildprodukter fra krop til urin. Uparrede metaboliske proceser og alteratio i funktion af forsk. organer.

32

Uremi alm. årsager

Kronisk nyresvigt
Retention af urin i krop ->blæreruptur
Toksiner ass.: Urea, parathyroidhormon, guanidin

33

Uremi associerede toksiner

Urea, parathyroidhormon, guanidin.

34

Uremi kliniske tegn

Depression, anoreksi, vægttab, GI-ulcerationer, polyuria, polydipsia, melena, diarre.

35

Polydipsia

Forstærket tørst.