Smertebehandling Flashcards Preview

Basal Klinik Store Dyr > Smertebehandling > Flashcards

Flashcards in Smertebehandling Deck (95):
1

Hvad er def. på Adelta nerver?
Hvilken slags hyperalgesi fås ved påvirkelse?

Myeliniserede -hurtig ledning
Akut primær skade
Primær hyperalgesi

2

Hvad er def. på Cfiber nerver?
Hvilken slags smerte inducerer de?
Hvilken slags hyperalgesi?
Hvilke medikamenter virker?

Umyeliniserede
Sekundær smerte
Sekundær hyperalgesi
Opioider -analgesi

3

Hvad er fordelingsratioen af A-delta:C-fibre i det viscerale system?

A 1 C 10

4

Hvad er fordelingsratioen af A-delta:C-fibre i det somatiske system?

A 1 C 2

5

Hvad er smertens vej fra nociception?

Nociceptor->transmission(sens.nerver)->omkobling og modulatio (fra primært til sekundært neuron i dorsalhorn)->perception(signal i thalamus og cortex)=Smerte

6

Hvor smerteregulerer edogene opioider?

Supraspinalt, spinalt og perifert

7

Hvor smerteregulerer GABA?

Supraspinalt og spinalt

8

Hvor smerteregulerer Serotonin?

Supraspinalt og spinalt

9

Hvor smerteregulerer NA?

Supraspinalt og spinalt

10

Hvad er temporal summation?

Smertestimuli, der gentages med under 4 sek. interval bevirker stigning i smerteintensivitet

11

Hvad er spatial summation?

Samme stimulationsintensitet vil gradvis give større smerteudtryk v/flere steder samme tid

12

Hvad er mulige konseksvenser i lungerne ved de post-OP smerter?

Smerte- og refleksmedieret-restriktiv lungefunktion nedsættes.
Tidalvolumen ned.
FRC ned
Alveolær ventilation ned.
Dette fører til hypoæmi, atelektaser og pneumoni

13

Hvad er mulige konsekvenser i hjertet ved post-OP smerter?

Øget aktivitet i det sympatiske nervesystem giver:
Perifer modstand
Øget puls
Øget blodtryk hvilket kan føre til
Iskæmi
Infarkt

14

Hvad er mulige konsekvenser i tarm ved post-OP smerter?

Smertebetinget immobilisation, øget sympaticusaktivitet. Kan føre til
Kvalme, opkast, tarmparalyse

15

Hvilke mulige konsekvenser i kar er der ved post-OP smerter?

Amertebetinget immobilisation, øget sympaticusaktivitet, ændringer i koagulationssystemet kan føre til
Tromber
Lungeemboli

16

Hvilken smerteregulator er eneste fuldt ud virkende ved fødsler?

Epidural.
Paracervikal sænker en smule

17

Hvilke behandlingsmetoder øger smerter ved fødsler?

Sterilt vandspapler
N2O
Pethidin

18

Hvilke typer af smerte er der? 5

Akut smerte
Kronisk smerte
Somatisk smerte
Dyb, somatisk smerte
Visceral smerte

19

Hvilke situationer giver akut smerte? 2

Posttraumatisk og post-OP

20

Hvad er def. på og formål med akut postraumatisk smerte?

Varsler truende vævsskade
Sikrer, at indivi trækker sig fra situationen
Mulighed for hukommelse, der sikrer fremtid

21

Hvad er def. og formål med kronisk smerte?

Persisterende/ubehandlet smerte og akutte smerter, der indebærer potentiel risiko for at blive kronisk
Sikrer ro til heling
Ikke nødv. hos immobiliserede dyr
Tager ofte overhånd og bliver patologisk smerte

22

Hvad er def. og formål med somatisk smerter og hvor er de?

Hud og muskler. Tryk, træk, thermal, kemiske stimuli.
Meget lokaliseret->afværgesituationn
Smerteintensitet følger omfang af vævsstamme
Ledsages sjældent af sympatisk nervesystem
Ofte konstante smerter

23

Hvad er def. på dyb, somatisk smerte?

Som somatisk, men især muskler, knogler(periost), led og sener (tryk, træk, thermal, kemiske stimuli).
Kan ledsages ad sympatisk nervesystem.

24

Hvad er def. op visceral smerte og hvor kommer den fra?

Thorakale og abdominale organer.
Strk, dilation og inflammation.
Dyb, diffus. Svært at lokalisere.
Ofte med meddelt smerte til somatiske strukturer.
Oftere periodiske smerter
Smertekarakter er uafhængig af stimuli
Usikkert, om alle organer kan have smerte
Hyppigere ledsaget af emotionelle og sympatisk respons

25

Hvad aktiverer fysiologisk smerte og hvor?

Aktivering af perifere smertereceptorer.
Dybt tryk, varme, kulde, kemisk og elektrisk stimulus.
Stærkt lokaliseret.

26

Hvd er def. på sygelig smerte?

Al anden smerte end fysiologisk.

27

Hvorfor skal der behandles mod smerte hurtigst muligt?

Reducerer udviklingen af hyperfølsomhed
Reducerer frygten

28

Hvad er medulla, locus cerulens ift. smerte?

Ophidelse
Vigilance

29

Hvad er reticular formation ift. smerte?

Actinoception

30

Hvad er hippocampus ift. smrte?

Hukommelse

31

Hvad er hypothalamus ift. smerte?

Autonomiske

32

Hvad er cortex ift. smerte?

Perception

33

Hvad er amygdala ift. smerte?

Frygt, angst

34

Hvad er thalamus ift. smerte?

Integration

35

Hvad er cingulate gyrus ift. smerte?

Opførsel, følelse

36

Hvad er periaquaductal grey ift. smerte?

Modulation

37

Hvilken hjernedel laver ophidselse ift. smerte?

Medulla, locus cerulens

38

Hvilken hjernedel laver actinoception ift. smerte?

Reticular formation

39

Hvilken hjernedel sørger for hukommelse ift. smerte?

Hippocampus

40

Hvilken hjernedel står for deet autonomiske nervesystem?

Hypothalamus

41

Hvilken hjernedel styrer frygt og angst?

Amygdala

42

Hvilken hjernedel sker perception af smerte i?

Cortex

43

Hvilken hjernedel styrer opførsel og følelser?

Cingulate gyrus

44

Hvor sker modulation af smerte?

Periaquaductal grey

45

Hvad er def. på primær hyperalgesi?

Perifer inflammation og sensibilisering. Området omkring læsion er ekstra følsomt

46

Hvad er def. på sekundær hyperalgesi?

Skyldes central sensibilisering "wind up". Et større og mere diffust område omkring læsion bliver hyperalgetisk

47

Hvad forårsager smerte af skader?

Nedsat velbefindende
Øget stress
Øget helingstid og nedsat helingskvalitet
Nedsat immunforsvar=øget følsomhed for sygdomme
Rod i hormoner: Nedsat antal brunster, nedsat natal drægtige dyr, nedsat bevægelighed -liggesår

48

Hvad er smerteudløst betændelse og hvad gør det?

Firdobler smerte.
Øget følsomhed i nerve
Vækker sovende nerver
Øger følsomehd i hele kroppen

49

Hvilket medikament hæmmer smerteudløst betændelse?

NSAID. Hømmer bakteriers giftstoffer i at påvirke kroppen.
Ketoprofen, Flunixin, Metacam

50

Hvilke smertehæmmende mekanismer findes i kroppen? 3

Endogene opioider
GABA
Serotonin

51

Hvad er det autonome nervesystems reaktion på skade?

God overlevelse, god læring, men netoo udgift:
Injury site->Cytokiner i blod, symp.aff rygmarv, cytokiner blodstrøm->
Øger ACTH, ADH, GH, TSH, Epinefrin, Cortisol, Norefedrin, Aldosteron, renin
Hvilket fører til
Øget HR, øget koagulation, øget stofskifte, nedsat immunfunktion

52

Hvad er patologisk smerte-indvirkning på
hyperalgesi
allodyni
neuroplastisk?

Hyperalgesi: Sensivering af de aff nervebaner og dorsalrodssynapser
Allodyni Ændrede sympatiske funktioner i rygmarv
Neuroplastisk: Smerter, der persisterer efter vævsbeskadigelsen er helet

53

Hvad er hyperalgesi?

Øget smerteopfattelse

54

Hvad er allodyni?

Smerte uden smertefuld stimuli. Smerteskala under 4

55

Hvordan evalueres smerte?

Fysiologiske -ikke lige anvendelige
Smerteadfærd -husk psykologisk påvirkning
Antromorphisme

56

Hvilke besværligheder er forbundet med amerteevaluering hos hest?

Racevariation
Individvariation
Byttedyr
Miljø v/klinik
Sedation og anæstei giver tømmermænd

57

Hvad er den generelle smerteadfærd hos hest?

Flugtdyr-
Sved, øget puls, øget resp, rastløshed, halesving, tænderskæren, tygning og så stop, lav hovedhøjde uden at spise, nedsat aktivitet, ikke social, ansigtsudtryk, nedsat bevægelse af ører/ørerne tilbage, læbecurling

58

Hvad er amerteadfærd ved akut kolik?

Kigger på flanke
Spark mod abdomen
Øget HR
ØGet RR
Ruller sig
Stræk
Sløvhed/depresion
Vokalisation
Tænderskæren
Ligger fladt

59

Hvad er smerteadfærd hos hest efter kolik-OP?

Sløvhed/depression
Tænderskæren
Nedsat appetit
Asocial adfærd
Gemmer sig
Lav hovedhøjde uden at spise
Generelt ingne rulning eller spark

60

Hvad er tegn på ortopædisk smerte (lamhed)?

Vægt skifter fra lemmer
Lemmevagt
Kortere skridtlængde
Anormal vægtdistribution
Anormal bevægelse
Vil ikke flytte sig

61

Hvad er tegn på hoved- og tandsmerte?

Hovedryst
Anormal bitopførsel
Ændrede spisevaner
Aggression

62

Hvilke fysiologiske parametre bruges til smerteevaluering og hvor sikre er de?

HR: Induceres af mange andre faktorer
RR
BT: Korrelateret til ortopædisk smerte, ikke klinisk approachable
Serum beta-endofiner: Ikke god korrelation
Catecholaminer: Ikke god korrelation
Serum cortisol: Traumegrad (sygdom/OP), træning, transport->stress

63

Hvad er typiske smerteytringer hos kvæg?

Bevæger sig nødigt, ligger evt.
Nedsat ædelyst
V/svær: Nedsat mental respons
Kropsholdning
Tænderskæren
Stønner ved manipulation. Pupul, puls, resp.

64

Hvordan er øreposition hos hest ved hhv. normal, mild, moderat og svær smerte?

Fremad
Ændrer sig
Halvmast
Tilbage, lille bevægelse

65

Hvad er hestens fokus mentalt ved hhv. normal, ild, moderat og svær smerte?

V/dør
V/dør
V/væg og ændrer sig
V/væg og ændrer sig ikke

66

Hvordan ser hestens øjne ud ved hhv. normal, mild, moderat og svær smerte?

Lyse, klare
Lys
Sløve, respons
Sløve og ingen respons

67

Hvordan er hestens mentalstate ved hhv. normal, mild, moderat og svær smerte?

Opmærksom og orienteret
Opmærksom og orienteret
Søvnig, men respons
Søvning og ingen respons

68

Hvordan ses stress hos hest ved hhv. normal, mild, moderat og svær smerte?

Ingen
Ingen
Mildt Tachypnea og tachycardia
Sved, stress, tachypnea og tachycardia

69

Hvordan ses smerteadfærd hos får?

Som hos kvæg, mindre tydeligt
Tænderskæren, ophørt drøvtygning, "flehmen"
Hovedpressen

70

Hvordan ses smerteadfærd hos geder?

Demonstratibe. Ophører med at pleje sig selv, kan ikek håndteres og klager sig.

71

Hvordan ses smerteadfærd hos gris?

Vokalisation er normalt, men der kan ses
Dogsitting, mindre bevægelse og at de gemmer sig
Nedsat appetit og depression

72

Hvad er indikationer på svære smerter hos alle dyrearter?

Tænderskæren
Lipcurl (flehmen)
Pawing
Sved

73

Hvad er neural plasticitet-central senibilisering "wind up"?
Og hvad er de tre mekanismer til dette?

Ændringer i dorsalhornets neruroner pga. konstant input fra sensibiliserede perifere nociceptive afferenter

NMDA-receptor kan snydes til at fyre konstant

Tab af hæmning sfa. degeneration af hæmmende interneuroner

74

Hvad er konsekvenser af wind up?

Kan give dårlig effekt af smertebehandling, herunder NSAIDs

75

Hvilken tilgang har man, hvis der er risiko for wind up?

Man blokerer T-cellers abnorme respons ved:
Clomicalm (halv dosis) eller
Amitryptylin (halv dosis)
Hvis der er wind up, ses der effekt efter 1-2 dage

76

Hvad er formålet med smertebehandling?

Forhindre/mindske:
Wind up
Hyperalgesi
Allodyni

77

Hvad betyder præ-empivt smertebehandling?

Inden smerten opstår

78

Hvad betyder multimodal smertebehandling?

Flere steder/måder

79

Hvad bruges til lokal analgesi?

Lokal analgetika
alfa-2-agonister
Opioider

80

Hvad bruges til systemisk smertebehandling og hvor indvirker de?

Perception: alfa-2-agonister og opioider
Modulation: Opioider, ketamin
Transuction: NSAID
Og lokalanalgetika

81

Hvaf bruges multimodalt til behandling af svære mastitter?

NSAID og epidural

82

Hvad bruges multimodalt før et evt. indgreb?

Fx NSAID før lokalanalgetika v/indgeb. Fx kastration og flankesnit

83

Hvilke farmaka bruges til smertemodulation?

NSAID, alfa-2-agonister, lokalanalgetika, opioider og antridepressiva

84

Hvad bruges til akut somatisk smerte?

NSAID
Opioider
Ketamin
alfa-2-agonister

85

Hilke farmaka bruges ti akut visceral smerte?

NSAID
Opioider
Metadon
Alfa-2-agonister
Lidocain (CRI

86

Hvilke farmaka bruges til kronisk smoatisk smerte?

NSAID-blide
Tricyklisk antridepressiva
Opioider
Ketamin

87

Hvilek fordele er der ved brug af NSAID?

Mindsker risiko for colorectale adenomer
Nedsat risiko er relateret til længerevarende brug af NSAID og dosis heraf

88

Hvilke fordele er der ved brug af aspirin?

NEdsat risiko for hyperplastiske polypper.
Nedat risiko er mere tydelig hos hanner og personer over 70
Risiko er mere tydelig i normalvægte mænd og kvinder

89

Hvad bruges epiduralt ti kvæg, hest og svin og hvornår?

Opioider18-24t og analgesi
alfa-2-agonister: Xylazin
Ketamin: Til kroniske smerter
MRL: no go til kvæg og svin

90

Hvad er no go af farmaka til kvæg og svin?

MRL: Morfin

91

Hvad er virkning af lokalanalgetika, der bruges epiduralt?

Både sensorisk og motorisk blokade

92

Hvad er virkning af alfa-a-agonister og morfin ved brug epiduralt?

Primært sensorisk blokade
Lettere systemisk effekt, forlænger virkningstid af lokalanalgetika
Fx xylazin og lidokain: Kan bruges 200 min u/motoriske problemer
Volumen justeres med saltvand efter dryets str.
God til forsøgskøer

93

Hvordan smertemodulerer man ved afhorning?

Sedation og analgesi preemtivt
Lokalanalgetika
Kraftig NSAID
Holder smerteytringer samt cortisolniveau lavt

94

Hvad kendetegner en succefuld behandling?

Betændelsesdæmpende smertestillende farmaka.
Det rigtige AB!
God håndtering og rare faciliteter
Rene, velventilerede omgivelser

95

Hvad er succesfuld respons på smertebehandling?

NEdsat feber
Påbegyndelse af normale aktiviteter
Æder
Drikker
Sover