Hjertekredsløb Flashcards Preview

Basal Klinik Store Dyr > Hjertekredsløb > Flashcards

Flashcards in Hjertekredsløb Deck (76):
1

Hvilke sygdomsmanifestationer kan ses ift. hjertekredsløb?

Hjertemislyde
Hjertearytmi
Ødemer, pleural effusion og ascites
Dæmpede hjertetoner
Motionsintolerance
Venestase og -puls
Smertefulde perifere hævelser
Forstørrede lymfeknuder
Abnorm perifer puls

2

Hvad er definition på hjertemislyde(opstår pga.?)?

Opstår pga. ændringer i blodets viskositet
Turbulens

3

Hvad er de funktionelle årsager til hjertemislyde? Hvilke dyr? og hvor lytter man?

Høj hastighed i aorta eller a. pulmonalis
Væddeløbsheste
OVer hjertebasis

4

Hvad er de fysiologiske årsager til hjertemislyde? 7

Ændr. i viskositet
kolik
dehydrering
sepsis
elektrolytforskydning
Feber
Anæmi

5

Hvad er de patologiske årsager til hjertemislyde? 4

Valvulære forandringer -degeneration, endokarditis, dilation
Hypertrofi af myokardiet
Perikarditis
Misdannelser

6

Hvad kan valvulære forandringer bestå af? 3

Degeneration
Endkarditis
Dilation

7

Hvilke hjertetoner kan man høre hos hest?

Alle 4

8

Hvilke hjertetoner kan man høre hos kvæg?

1., 2. og 4.
Hvis 3. høres er der højt venøst tryk (patologisk)

9

Hvilke hjertetoner kan man høre hos får og ged?

1. og 2.

10

Hvad hedder de 4 hjertetoner, der høres og hvordan høres de?

A S1:lup S2:dup S3

11

Hvilke 4 ting vurderes ved hjertemislyde?

1. placering syst/dias
2. varighed Holo- eller pansystoliske. Diastolsk er altid patologisk
3. styrke grad 1-6
4. pmi Hvor høres det tydeligst?

12

Hvordan vil den diagnostiske fremgangsmåde være?

Amanmese
KUS
Blod-US
Ultralydsskanning
EKG
Ultralyd og røntgen af thorax

13

Hvad skal anamnesen indeholde, hvis der er hjertemislyde?

Alder
Varighed
Udvikling
Vækst
Motion

14

Hvad skal man i en KUS ved hjertemislyde?

Auskultation
Beskrive mislyd og udbredelse
Perifer kredsløb: Venestase, -puls og pulsstyrke

15

Hvilek ting undersøges i en blodprøve ved hjertemislyde? 3

Infektion: Hvide blodlegemer, fibrinogen, serum, amyloid A
Iltmætning (blodgasanalyser)
Hjertemuskelenzymer (CK_MB, c-Tn1)

16

Hvordan måles iltmætning?

Blodgasanalyse

17

Hvad undersøges i en ultralydsskanning ved hjertemislyde? 4

Hjertemorfologi og-funktion
Hjerteklappers funktion
Misdannelser
Perikardiet evalueres

18

Hvad undersøger man i ved EKG?

Arytmier

19

Hvad undersøges der for ved røntgen og ultralyd af thorax?2

Væske i thorax eller ødem i lunger.

20

Hvad er de hyppigste systoliske mislyde på venstre? 3 (4)

Funktionel mislyd -væddeløbsheste
Mitralinsufficiens
Fysiologisk mislyd: Dehydrering, kolik, elektrolyt
/Ventrikelseptumdefekt

21

Hvad er de hyppigste systoliske mislyde på højre? 2

Trikuspidalinsufficiens
Ventrikelseptumdefekt (høres også på venstre)

22

Hvilke patogen kan man ikke høre ved systolisk mislyd ALTID?

Stenoser!
Pulmonalinsufficiens kan ikke høres!

23

Hvilke hjertetoner kan være bias for milyde?

3. og 4.

24

Hvad er de hyppigste diastoliske mislyde? 1

Aorta insufficiens

25

Hvad er definitionen på hjerterytmi?

Anormal hjertefrekvens, -rytme eller -ledningsmønster

26

Hvad er hestens alm. hvilepuls?

28-40 slag/minut
Føl 60-80

27

Hvad er drøvtyggeres alm. hvilepuls?

60-80 slag/minut

28

Hvad er svins alm. hvilepuls?

60-80 slag/minut

29

Hvad er normalt forekommende arytmier?

2. grads AV-blok
Sinusarytmi
Sinusbradykardi
Sinoatrialblok

30

Hvilken mekanisme vil forårsage abnorm impulsdannelse og leding af impulser gennem myokardiet?

Lokale forandringer i ionkanaler

31

Hvad vil tachy- eller bradykardi være et tegn på?

Ændringer i autonome nervesystem

32

Hvad er ektopiske områder?

Områder uden for alm. Fx ektopisk graviditet=graviditet uden for livmoderen

33

Hvad forårsager ektopiske områder?

Tilfældige arytmier. FRa forkamre (supraventrikulære) eller ventrikler (ventrikulære)

34

Hvad er hyppige årsager til hjertearytmi?

Feber
Elektrolytforstyrrelser
Metaboliske forstyrrelser
Hypoxæmi
Kolik og mavetarmlidelser
Klapinsufficiens
Myokarditis

35

Hvordan vil den diagnostiske fremgangsmetode være ved hjertearytmi?

Anamanse
KUS
Blodprøver
EKG
UrinUS

36

Hvilke ting skal anamnesen for arytmi indeholde?

Primær eller sekundær?
Behandling med fx vanddrivende eller bikarbonat før løb?
Motionsintollerance
Kollaps
Feber
Kolik
Diarre

37

Hvilke ting skal en KUS indeholde ved arytmi?

Auskultation af hjerte og lunger
Perifer kredsløb: Venepls, venestase, ødemer, slimhinder

38

Hvad undersøges der for i en blodprøve ved arytmi?

Infektion: Hvie blodlegemer, fibrinogen, amyloid A
Iltmætning
Elektrolytter
Hjertemuskelenzymer

39

Hvad undersøges urin for ved hjertearytmi?

Tab af elektrolytter

40

Hvad er def på ascites?

Ødem i bughule

41

Hvad er def på pleural effusion?

Ødem i thorax

42

Hvad er def på ødem?

Unormal ansamling af væske i interstitiel rum

43

Hvordan ser ødem klinisk ud hos kvæg?

Dejagtige hævelser i gulk, doglap og ventralt ved bug

44

Hvordan ser ødem ud klinisk hos hest?

Dejagtige hævelser i lemmer, under bug og i præputium
Skummende, evt. blodigt næseflåd (lungeødem)

45

Hvilken ting skal man være opmærksom på mht. ødem og nasalt blodigt udflåd?

Lungeødem?

46

Hvad er mekanismen, der forårager ødem?

Pga. forskydninger i ligevægt mellem kapillær permeabilitet og kræfter, der holder på væske

47

Ødem: Hvilke lidelser giver stigning i intravaskulær hydrostatisk tryk?

KOgestiv hjertesvigt
Venøse tromber
Obstruktion af vener i lever pga. leverlidelser
Tumorer i mediastinum

48

Ødem: Hvilke lidelser giver fald i intravaskulære kolloid osmotisk tryk?

Proteiner sfa. tarm- eller nyresygdomme.
Nedsat produktion af proteiner sfa. leversygdom eller afmagring
Overhydrering v/intravenøs væskebehandling

49

Ødem: Hvilke lidelser ændrer karvæggens permeabilitet og funktion?

Traume
Infektion
Endotoksin
Allergi

50

Ødem: Hvilke lidelser giver nedsat lymfedrænage?

Infektion i lymfekar
Knuder
Kongestiv hjertesvigt

51

Hvad er hyppige GI-årsager til ødem?

Parasitter
Malabsorption
Inflammation

52

Hos især hvilket dyr er en hyppig årsag til ødem pga. leverlidelser?

Kvæg

53

Hvilke vascultis-relaterede årsager til ødem er de hyppigste?

EVA
Erlichiose
Infektiøs anæmi
Purpura haermorrhagica

54

Hvad er hyppige hjertelidelser, der giver ødem?

Kongestiv hjertesvigt
Klapinsufficiens
Endokarditis (især kvæg)
Myokarditis
Misdannelser
Perikarditis(kvæg)

55

Hos hvilket dyr ses især nyrelidelser som årsag til ødem?

Kvæg

56

Hvilke hyppige årsager er der til ødem? 6

Gi-lidelser
Leverlidelser
Vasculitis
Nyrelidelser
Hjertelidelser
Lymfangitis

57

Hvordan vil den diagnostiske fremgangsmåde være ved ødem, ascites og pleural effusion?

Anamnese
KUS
BlodUS
EKG og hjerteskanning
Pleura og/eller peritonealvæske
Virusisolation hvis EVA
Glucose absorptionstest

58

Hvad lægger man vægt på i en anamnese ved ødem?

Parasitprofylakse
Fodring
Flokproblem
Feber
Ædelyst
Fæceskonsistens
Medicin?

59

Hvad skal gøre i en KUS hvis tegn på ødem?

Palper ødem, dejagtig?
Inflammation?
Perifer kredsløb inkl. slimhinder
Venestase, venepuls
Pulskvalitet i arterier
Auskultation af hjerte og lunger

60

Hvad undersøges der for i en blodUS?

Infektion: Hvide blodlegemer, amyloid A, fibrinogen
Plasmaprotein
Albumin
Leverenzymer (GGT, ASAT)
Nyreværdier (Urea, creatinin, elektrolytter)
Antistoffer for Eq viral ateritisvirus (EVA)

61

Hvornår laves et EKG, når man samtidig ser ødem?

Man ser, om der er arytmi ved nedsat hjertefunktion

62

Hvad undersøges pleura og/eller peritonealvæsken for?

Infektion

63

Hvad er def på venestase?

Udspilede vener

64

Hvad er def på venepuls?

Pulsation i v. jugularis

65

Hvilke mekanismer giver venestase/puls i den nederste 3.del?

Atriekontraktion
Vandret. Centralvenøst tryk og tryk fra a- carotis

66

Hvordan er pulsbølgen delt op?

3 delt
a-bølge: Atriekontraktion
c- bølge: Tidlig systole, trikuspidalklapper buler op af atriet
v-bølge: Fyldning af atrier mod de lukkede trikuspidalklapper i slutsystolen

67

Hvilke mekanimser giver abnorm venepuls og oftest vensestase?

Øget modstand ved fyldning af højre ventrikel

68

Hvad er de hyppigste årsager til venestase, venepuls? 7

Højresidigt hjertesvigt
Kardiomyopati (hos visse kvægracer)
3. Pulmonal hypertension (Cor Pulmonale, RAO)
Trikuspidalklapinsufficiens, fx endokarditis eller erhvervet
Atrieflimmer
Perikarditis (især kvæg)
Mediastinale tumorer, udfyldninger, abscesser

69

Hvordan vil den diagnotiske fremgangsmåde være ved venestase, venepuls?

Anamnese
KUS
BlodUS
Thraxrøntgen
EKG
Hjerteskanning
Skanning af cranial thorax

70

Hvad vil anamnesen for venepuls, stase indeholde?

Fokus på
Luftvejslidelser
Højdesyge
Magnet ilægning hos kvæg
Bovin leukose i besætning!

71

Hvad skal en KUS indeholde ved venepuls, stase?

Auskultation af hjerte: Arytmi, mislyde
Takykardi?
Takypnø?

72

Hvad undersøges der for i en blodprøve?

Hvide blodlegemer, fibrinogen serum amyloid A
Antistoffer for EVA
Bovin Leukose(BLV)
Vitamin E og selen (hos kvæg, der er mistænkt for kardiomyopati

73

Hvornår undersøges vitamin E og selenindhold i blod?

Ved mistanke om kardiomyopati -kvæg

74

Hvad undersøges der for i en EKG ved venepuls, stase?

Arytmi. Primært supraventrikulære

75

Hvad undersøger man for i en hjerteskanning ved venestase, puls?

Højresidigt hjertesvigt
Trikuspidalinsufficiens
Perikarditis
Pulmonal hypertension

76

Hvad skanner man for i cranial thorax?

Mediastinale tumorer