Luftvejssygdomme Flashcards Preview

Basal Klinik Store Dyr > Luftvejssygdomme > Flashcards

Flashcards in Luftvejssygdomme Deck (70):
1

Hvad er de indførende luftveje?

Næsehule, pharynx, larynx, trachea

2

Hvad er de nedre luftveje?

Lunger.

3

Hvad er kvægs resp. frekvens og andedrætsvolumen i hvile?

10-30/min
3-4 L

4

Hvad er hests resp.frekvens, minutvolumen og åndedrætsvolumen i hvile?
-Hvad er iltudveksling på?(tid interval

10-18/min
5-8 L per resp.
Minutvolumen: 75-100 L
Ultudveksling: Under 2 sek.

5

Hvad er hests resp.frekvens, minutvolumen og åndedrætsvolumen i arbejde?
- Hvad er iltudvekling på?

120-140/min
1200-1500 L
10-12 L per resp.
Iltudveksling: Under 0,3 sek.

6

Inspirerer eller ekspirerer hesten, når galopspringet forben er løftet?

Insp.

7

Inspirerer eller ekspirerer hesten, når galopanspringets forben er vægtbærende?

Eksp.

8

Hvad er diameter på alveoler?

0,1 mm

9

Hvad er alveolers total overflade?

20-30 x legemesoverflade

10

Hvor stor afstand er der mellem alveoli og kapillærer?

2 my

11

Hvad er vigtigt ved blodgasbarriere vedr. gasudveksling og styrke?

Stærk nok til at undegå ruptur og tynd nok til tilstrækkelig gasudveksling.

12

Hvad 02 mmHg går gasudveksling til og fra v/max arbejde? Og hvorfor?

FRa 100 mmHg til 65-70 mmHg.
Blod flyder hurtigere gennem lungerne.

13

Hvor/hvordan elimineres partikler på over 10 my?

V/hoste, snot eller næseflåd

14

Hvor/hvordan elimineres partikler på over 4 my?

V/ciliecellerne

15

Hvor/hvordan elimineres partikler på under 3 my?

Fagocytose

16

Hvad er luftvejsepithelet hos en normal hest? Hvilke celler og lag? 6 stk.

Gobletceller, cilier, superficiel og viscoelastisk mucoslag, dyb og serøs mucoslag.

17

Hvad sker der emd luftvejsepithel hos hest med viral sygdom? 4 stk.

Øget mucos-sekretion, inflammatoriske celler, tab af cilier, tab af epithelceller.

18

Hvad sker der med luftvejsepithel hos hest med RAO? 4 stk.

Tab af cilier
Flere gobletceller
Neutrofile
Udifferentierede celler.

19

Hvad sker der med de følsomme hostereceptorer under luftvejsepithel hos RAO-heste?

Hyperaktiv hosterefleks

20

Hvad er de vigtige nasale, pharyngeale og laryengale muskler v/hoste? 3 stk.
Hvilke andre muskler bruges ved hoste?

Accessoriske:
M. omohyoideus
M. sternohyoideus
M. sternothyreoideus

Eksterne og interne costalmuskler
Abdominalmuskulatur

21

Eq - Anamnese spg.

Symptomer?
Varighed
Hyppighed
Progredieret?
NEdsat præstationsevne?
Tidl. luftvejsinfektion?
Vacc.status
Nuværende konditon?
Opstaldning?
Andre syge dyr?
Alder
I fb. med arbejde?
Ejerskift?
Kirurgi?

22

Eq- Anamnese

Vurdering af miljø

23

Eq KUS

Observation på afstand
Resp.måde
Luftvejslyde
Hands on observation
Anatomi lungefelter
Auskultation
Perkussion
Yderligere tests

24

Eq KUS Yderligere tests?

Endoskopi
Ultralyd
TTW
BAL
Røntgen
Pleuroskopi

25

KUS: Hvad observeres på afstand?

Attitude
Hvordan den står
Opførsel
Tegn på smerte
Abducerede forben?
Interaktion mellem ejer og dyr
Iøjenfaldende hævelser
Næseflåd
Abnorm resp.
Tilstedeværelse af jugular puls
Sår eller musculoskeleton abnormaliteter

26

Hvad er tegn på smerte (KUS observation på afstand)? 2 stk.

Udspilede næsebor +nervøsitet

27

Hvilke ting inspiceres ved hestens hoved i en KUS? 7 stk.

Symmetri, dilaterede næsebor, opdrivninger.
Luftstrøm gennem næsebor
Rallen, brummen, piben pga. stenose?

28

Hvad palperes ved KUS? 4

Larynx
Lymfeknuder
Trachea
Hosterefleks

29

Hvad perkusseres efter i en KUS? 1

Tympanisk lyd

30

Hvad ses efter omkring næseflåd (toilette) KUS? 3 stk.

Ensidigt/dobbeltsidigt?
Hvile/i arbejde?
Serøs/mukøs/purulent/hæmorrhagisk?

31

Hvad inspiceres ved næseflåd KUS? 4 stk.

Lokalisation: Næsebor v vandkop eller krybbe
Karakter: Farve og viskositet
Uni-bilateralt
Lugt

32

Hvilke næseflåd er der(farve) og hvad betyder de? 4 stk.

Hvid-gulligt: Bakterielt
Serøst: Kan være normalt, virusinfektion
Beige-vidligt: Bronchitis (RAO eller lign.)
Blodtilblandet

33

Hvad betyder intermitterende næseflåd?

Kun, når hovedet er sænket eller ved arbejde.

34

Hvis næseflåd kun er unilateralt, hvad betyder dette så?

At det er simus eller luftpose.

35

Hvordan laves en sinusperkussion? OG hvad undersøges?

Brug fingre, begge sider, åben mund, tunge til side->smerte?

36

Hvad perkusseres i KUS?

Lunger og sinus

37

Hvilke lyde kan forekomme ved perkussion af lunger og sinus? 3 stk.

Normal
Mat/dæmpet
Tympanisk

38

Hvad palperes i larynx? 2

Gl. thyreoidea
Parotis

39

Hvilke lymfeknuder palpereres?

Sudmandibulære
Retropharyngeale

40

Hvad inspiceres i hvile? 2 stk.

Resp. frekvens
Resp. type

41

Hvilek resp.typer er der? Og hvad gør kvæg og hest overvejende? 2

Thoraco-abdominal
Hest: Overvejende thoracal
Kvæg: Abdominal

42

Hvad er årsag til insp. dyspnø? 2

Nedat lungefunktion eller proximal stenose

43

Hvad er årsagen til eksp. dysnø? 1

OFte pga. nedsat elasticitet

44

Hvad er symptomer på restriktiv/smertemæssig? 8 stk.

Tøver
Aducerede forben
Går ikke med hældning
Vil ikke ligge ned
Hvoedet nedad
Rører ikek thorax
Forsigtig hoste
Ribbensfraktur= +/- pleural smerte

45

Hvad symptomer på obstruktiv resp.måde?

To-faset eksp.
Øget abdominal eksp. (ekstra tryk v/slut)

46

Hvad betyder RAO?

Recurrent airway obstruction

47

Hvad er tegn på RAO? 2

Øget resp. pumpende
Hesten kan have øget flatulence

48

Hvad er symptomer på obstruktion i øvre luftveje? 2

Ængstelig vejrtrækning
Ekstenderet hoved og hals
larynx og eller pharynx
in- eller udeksp.
Føl har normalt mere udtalt vejrtrækningsmåde

49

Hvad er det tegn på, hvis både insp. og eksp. kan høres?

Alveolær obstruktion

50

Hvad er det tegn på, hvis der er stridor i insp.?

Forsnævring i de øvre luftveje
De modsatte svinger mellem næsten åben og lukket positur

51

Hvad er det tegn på, hvis en hest har dybe hosteanfald?

RAO hyper-irritable luftveje

52

Hvad er det tegn på, hvis en hest har dyb hoste i fb. med foder? 2

RAP eller laryngeal/pharyngeal irritation.

53

Hvad er mekanismen for hoste? 4 trin

Mekanoreceptorer:
Stræk
Umyeliniserede C-fibre
Irritant
Bronchokonstriktion/hoste

54

Hvor laver man lungeperkussion hos kvæg?

Næstsidste intercostalrum (13 costae)
Midten af den benede del af 9. costae
5. costae tilhæftning på sternum

55

Hvor langt i dybden trænger lungeperkussion hos kvæg ned?

7 cm i dybden.

56

Hvordan skal lyden være ved kvæg-lungeperkussion?

Klar og høj

57

Hvor laver man lungerperkussion på hest?

Næstsidste intercostalrum (18 costae)
Mideten af den benede del af 11. costae
5. costae tilhæftning på sternum

58

Hvor langt i dybden trænger lungeperkussion hos hest ned?

7 cm

59

Hvad betyder normal vesikulær resp.?

Fremkommer ved at luften uhindret bevæger sig ind og ud af bronkier og alveoler

60

Hvad auskulteres i en KUS? 6 ting (inkl. former)

Normal vesikulær resp.
Laryngotracheal
Tracheobroncheal
Gnidelyde
Rallelyde
Hvæse/pibelyde
Rebreathing bag (ca. 10 L)
Lobelin-hydroclorid

61

Hvad gør en rebreathing bag? 3

Co2 stimulerer medulla oblongata til at øge resp.frekvens samt til dybere resp.
Øget luftflow (flere luftveje bruges)
Større mulighed for at opdage anormaliteter

62

Hvornår høres resp. og hvornår er det patologisk?

Høres normalt kun i arbejde og kun eksp.
Patologisk, hvis man hører insp. eller i hvile
In- og/eller eksp. stenose

63

Hvornår er lungelyde fysiologisk forstærket? Auskultation 2

Fysisk aktivitet
Feber

64

Hvornår er lungelyde nedsat? Auskultation 2

Fedme
Væske i thorax

65

Hvad høres lettest ved auskultation og hvor?

Insp.
Højre side

66

Hvad skyldes hvæsen/piben?
Hvad er hyppighed?
Hvor høres det og ved hvilke luftvejslidelser?

Årsag: Luft skal gennem forsnævret område pga. mukos, bronkiekonstriktion mm. Både insp. og eksp. kan høres
Konstant
Cranioventralt v/pneumoni
Diffust ved RAO

67

Hvad skyldes rallelyde?
Hyppighed?
Hvornår høres det?
DEf. af lyd

Årsag: Pludselig åbning af de terminale bronkier og alveoler, når insp. er max (v/størst negative tryk). Hres pfte slut insp.
Intermitterende
Boblende, fugtige lyde

68

Hvad skyldes gnide/knirkelyde?
Hvordan lyder det?
Hyppighed?
Hvornår høres det?

Årsag: Pleura og lunger gnider mod hinanden
Lyder som sandpapir
Ikke hyppig
Høres ved slut insp.
OFTE SMERTE

69

Hvad kan årsagerne være ved dæmpede områder ved auskultation? 5

Ingen luftpassage
Pga. mukusaflukning, ekssudat, vægfortykkelse, atectae, væske i thoarax

70

Hvad kræver ræntgen normalt af udstyr? og i hvilke tilfælde kan man bruge mindre units?

1000 ma maskine
Mindre units: Tynde heste, føl, URT-voksne, tracheal sygdom