Musculoskeleton Flashcards Preview

Basal Klinik Store Dyr > Musculoskeleton > Flashcards

Flashcards in Musculoskeleton Deck (20):
1

Def. på halthed

Bevægelsesforstyrrelse stammende fra lemmerne

2

Hvad er diff.diagnoser til halthed? 5 stk.

Bevægeapp. (ryg, hals)
Andre organer (GI, CNS)
Underlag
Smerte
Mekaniske forstyrrelser

3

Hvad er de alm. årsager til halthed?

Klove (80-95%) og ben

4

Hvad er de alm. årsager til halthed på klove?

Hud: Irritant, infektion, traume
Horn: Traume, adskillelser, infektion
Infektion/traume -dybereliggende strukturer

5

Hvad er de mest alm. årsager til halthed på ben?

Knogler: Fraktur, infektion
Led: Luksation, infektion, degeneration
Bløddele: Hud, muskler, nerver, sener, ligementer, bursae/seneskeder

6

Hvad er årsagsforholdene til haltheder? 4 stk. overordnede

Miljø
Infektion
Traume
Udv. anormalier

7

Anamnese spg.

Akut/kronisk?
Behandling?
Enkeltdyr/besætning?
Ædelyst, ydelse og almenbefindende?

8

Hvad skal gøres i en KUS v/halthed?

Inspektion: Tæt på og langt fra. Stille og i bevægelse
Palpation
Visitation
Kropsholdning

9

Hvad ses efter vedr. kropsholdning samt betydning?

Ryg: Normalt=lige
Unormlat=Krum
Hoved: Normalt= I forlængelse af hals
Unormalt= Sænket
Støtter ligeligt på alle ben?

10

Hvor mange grader skal hasevinklen være?

150-155 grader

11

Hvilke typer tåakser kan forekomme?

Fortilbrudt
Bagtilbrudt
Bjørnefod

12

Hvilke typer kodehældninger kan forekomme?

Stejl, kort, ret
Hældende, lang, blød kode

13

Hvad er normal klovvinkel?

45-50 grader

14

Hvad undersøges mht. bevægelse i KUS?

Hoved, hals, skridtlængde, gennemtrædning, aktion, symmetri

15

Hvilke tvangsmidler er der til inspektion? 4

Hasebrems
Sedation/kastning
Reb
Klovbeskæringsboks

16

Sprecher halthedsskala
Ulemper

1 normal
2 normal let abnormal
3 korte skridt et eller flere ben
4 tydeligt halt
5 bærer kun nødigt vægt
Ulemper: Meget vægt på ryglinje

17

Hvilke klovlidelser er hudrelaterede hos kvæg? 4

Digital dermatitis
Klovbrandbyld
Balleråd
Interdigital dermatitis

18

Hvilke klovlidelser er hornrelaterede hos kvæg? 3

Såleblødning (laminitis)
Sålesår
Hulevæg

19

Hvilke risikofaktorer forefindes der ift. klovlidelser (hud)?

Hygiejne (gødning/urin)
Fugtigt klima (vinter)
Løsdrift med sengebåse
Race (Holstein)
Stress (sygdom/flytning)
Specifikke mikroorganismer
Indkøb af nye dyr
Gulvtype
Strøelse

20

Risikofaktorer ift. klovlidelser (horn)?

Kælvning
Fodring
Fysiske faktorer
Genetik
Håndtering
Fysiske= Underlag, håndtering, ståtid