Sårheling og sårbehandling Flashcards Preview

Basal Klinik Store Dyr > Sårheling og sårbehandling > Flashcards

Flashcards in Sårheling og sårbehandling Deck (110):
1

Sårets helingfaser. 3 faser inkl, dage

Akut: Ved skade 1-3 dage
Proliferativ: Efter skade -14 dage
Remodellering: dag 7-plus et år

2

Hvornår starter kollagenesen?

Efter 14 dage.

3

Hvor meget af oprindelig styrke får et sår?

80 %

4

Hvad er funktionen af akut inflammation?

Oprenser såret.

5

Hvad er særligt hos hest mht. akut inflammation? 3 svar.

Langsomt og protraheret respons hos hest. Ikke pony. Langsomt forløbende debridement og demarkering af såret. Ineffektivt forsvar mod bakterier.

6

Hvad er funktion af proliferation? Hvad sker der?

Sårhule udfyldes af granulationsvæv.
Kontraktion og epitheliasering.

7

Proliferation: Kontraktion: Hvor meget om dagen, flanke og distale lemmer?

Flanke: 0,8-1,0 mm/dag
Distale lemmer: 0,2 mm/dag

8

Proliferation: Epitheliasering: Hvor meget om dagen, flanke og distale lemmer?

Flanke: 0,2 mm/dag
Distale lemmer: 0,09 mm/dag

9

Hvor og hvornår ses excessivt granulationsvæv samt hos hvem især?

Hyppigt på lemmer. Sår per secundum. Hyppigere hos hest end ponyer.

10

Hvilke faktorer disponerer fr excessivt granulationsvæv?

Ringe inflammationsrespons.
Ringe perfusion
Sårets form
Tension
Bevægelse
Træk og tryk
kontamination/infektion
Vitale strukturer
Fremmedlegemer
Dyrlægen

11

Hvad er funktionen af remodellering? 2 svar

Granulationsvæv bliver til arvæv.
Sårstyrken styrkes.

12

Typer af sårheling

Per primam, per secundam, forsinket suturing, primær og sekundær.

13

Hvad er per primam?

Sårheling ift det bliver sutureret.

14

Hvad er per secundam?

Sårheling ift. åben sårheling.

15

Hvad er forsinket suturering? Primær

Åben sårheling i 2-4 dage, derefter sutur.

16

Hvad er forsinket sekundær suturering?

Åben sårbehandling i over 5 dage, der sutureres efter, der er dannet granulationsvæv.

17

Faktorer, der har indflydelse på sårheling: Hest, signalement

Alder, anden sygdom, fejlernæring

18

Faktorer, der har indflydelse på sårheling: Såret

Substanstab, kontusionsgrad, alder, kontaminationsgrad, infektion, hæmatomer/seromer/ødemer, traumatisering, fremmedlegemer.

19

Faktorer, der har indflydelse på sårheling: Behandling

Antiseptika, sårsprays, cremer, salver, lokalanalgetika, NSAIDs, glucocorticoider, fremmedlegemer, forbindinger

20

Hvad er knoglesekvestre?

Blottet og inficeret knoglevæv-

21

Hvordan fjernes knoglesekvestre?

Kirurgisk.

22

Hvor mange sår kan sutureres til heling per primam?

25 % og ingen golden hours.

23

Hvad er et rent sår?

Kirurgiske sår. Ingne incision i hulorganer eller i inficeret/nekrotisk væv.

24

Hvad er et rent-kontamineret sår?

Kirurgiske sår. Incision i hulorganer, men minimal kontamination.

25

Hvad er et kontamineret sår?

Tramatisk sår. Årsag er relativt ren.
Kirurgiske sår, hvor der er kontamination fra incision til hulorganer.

26

Hvad er et inficeret sår?

Ældre traumatiske sår. Alle sår med pus/acsces.
Kirurgiske sår, hor der er kontamination med indhold i hulorganer præoperativt.

27

Hvad er definitionen på en sårinfektion?

Hvor der er over 10^5 bakterier/g væv.
Udover bakterietæthed: Bakteriernes virulens.

28

Hvad er de optimale vækstbetignelse for bakterier i sår?

Sårlommer, hæmatomer, nekrotisk væv. Lav iltspænding. Immunosuppression.

29

Hydrogenperoxid?

Meget snævert AB-spektrum. Skummende effekt.

30

Povidone job? Fordele? Ulemper?

Anvendes i 0,1-0,2% opløsning. Bredt AB-spektrum og hurtigt bakteriedrab. Inaktiveres af organisk materiale, serum og blod.

31

Klorhexidin? Fordele og ulemper samt anvendelse?

Anvendes i 0.05-0,2% oplæsning. Bredt AB-spektrum og residualkapacitet. Aktivitet bibeholdes, selvom der er pus, organisk materiale og blod tilstede.

32

Polyhexanid/PHMB? Fordel, ulemper og anvendelse?

Anvendes i en 0,01-0,04% opløsning. Bredt AB-spektrum, også mod biofilmdannende bakterier, langsommere igangsættende effekt. Har muligvis helingsfremmende egenskaber.

33

Hvilket antiseptikum har egenskaber mod biofilmsdannende bakterier?

Polyhexanid.

34

Hvilket antiseptikum inaktiveres af organisk materiale, serum og blod?

Povidone job.

35

Hvilke antiseptika inaktiveres IKKE af organisk materiale?

Korhexidin og Polyhexanid.

36

Hvad er effekten af sårsprays, cremmer og salver?

Ukendt.

37

Hvad er ulemperne ved lokalanalgetika?

Kraftige syrer: Direkte vævsirritation.
Noradrenalin: Laver karkonstriktion og giver lokal hypoxi.

38

Hvad er ulemperne ved NSAIDs?

Hæmmer inflammationsrespons, der da giver kronisk lavgradig og ineffektiv inflammation.

39

Hvad er ulemperne og fordelene ved glucocorticosteroider?

Steroidcremer kan hæmme excessivt granulationsvæv. Hæmmer sårheling ved længerevarende brug.

40

Hvad kan gaze-lignende forbindinger gøre ved sårheling?

Potent stimulus for granulationsvævsdannelse.

41

Hvad er handlingsplanen ved sårdannelse? 11 steps ved akut.

1. Førstehjælp
2. Generel KUS
3. Shockbehandling
4. Anamnese
5. Sedation
6. Klargøring af sår og omgivelser
7. Sår US
8: Yderligere diagnostiske US
9: Sårdiagnose
10: Prognose
11. Valg af behandlingsstrategi

42

ABC førstehjælp?

A: Kompression
B: Esmarchs slynge
C: Direkte hæmostase på kar

43

Hvad bruges ved direkte hæmostase på?

Pean eller ligatur.

44

Hvad undersøges ved KUS? 3 ting.

TPR
Slimhinder: Farve og fugtighed
Perifer cirkulation

45

Anamnese: Hvad undersøges? 4 ting

Vacc.status
Sårets alder
Årsag
Blodtab

46

Hvad må man ikke bruge til at sedatere?

Phenothiazin-derivater

47

Hvordan klargøres såret og dets omgivelser? 5 ting

Såret pakkes m/fugtige tamponer eller hydrogel
Der klippes omkring såret
Der vaskes med klorhexidin
Der skylles med isoton, steril opløsning
Lokalanalgetika

48

Når der lokalbedøves, hvad skal man da være opsat på og hvilke ting må ikke bruges?

Minus noradrenalin.
Helere ledning end infiltration.
OVerbrusning af sår

49

Hvordan undersøges såret? Hvilke ting?Inspektionsdel 3 ting

Placering
Form
Kontaminationsgrad

50

Hvordan beskrives et sår? US: Palpation/sondering.

Eksempel:Akut, stærkt kontuderet, 10x5cm, dorsolateralt på koden, 3x3 cm område m/blottet knoglevæv centralt i såret.

51

Hvad er sondering? Og hvad bruges det til?

Digital eksploration eller myrtebladssonde.
Lommer, fistler, vitale strukturer, blottet knoglevæv

52

Hvad er forkert sondering?

Penetration til led! Kan give septisk arthritis.

53

Hvad er formålet med yderligere diagnostiske tests?

Detektering af evt. involvering af vitale strukturer.

54

Hvad bruges til paraklinik-diagnostiske tests? 5 ting

Røntgen
Tryktest af synoviale str.
Skanning
Kontrastoptagelse
Arthroskopi

55

Hvad skal med i en sårdiagnose? Beskrivelse. 5 ting

Str.
Placering
Alder
Komplet/ukomplet
Beskrivelse af vitale strukturer

56

Hvilke ting skal man i evaluering af prognose? 2 ting

Quo ad vitam, ad vest completam, ad tempus
Informer ejer om forventet forløb.

57

Hvilke ting skal overvejes i valg af behandlingsstrategi?

Resultat af KUS
Økonomi
Hestens temperament
Lokalitet-Hospitalisering?

58

Hvilke ting skal foretages uanset behandlingsstrategi? 1 eller flere. 5 ting

Lavage
Debridement
Antibiose
NSAID
Tetanusprofylakse

59

Hvad er formålet med lavage? 3 ting

Fjerne fremmedlegemer. Fjerne devitaliseret væv. Reducere bakterietæthed.

60

Hvilke væsker skal bruges som lavage til hhv. friske og ældre sår?

Frisk: Isotoniske
Ældre: Vandhanevand er fint

61

Hvad er virkningen af lavage?

Bakterier adhærer med elektrostatiske kræfter.

62

Hvad er lavage praktisk? Sprøjte- og kanylestr.?

10-15 psi.
60 mL sprøjte
18 g kanyle

63

Hvad må ikke bruges som lavage?

antiseptika

64

Hvad er formålet med debridement?

At fjerne alt beskadiget, nekrotisk, kontamineret og inficeret væv

65

Hvad må aldrig fjernes ved debridement?

Hud

66

Hvilke typer debridement er der? 8 stk.

Kirurgisk
Enzymatisk
Caustika
Laser
Bandager
Biologisk
Hydrokirurgisk
Laser(CO2)

67

Hvad er de hyppigste bakterier i sår? 4 typer

S. aureus
Streptococcus pyogenes
G- anaerobe
G- aerobe

68

Hvilken behandling bruges mod infektion i granulerende væv? Antibiose

Lokal, behandling, da systemisk har lille/ingne effektion v/infektion i granulerende sår.

69

Hvilke AB bruges intrasynovialt? 3 stk.

Gentamycin (150-500 mg(led)
Cetiofur (150-500 mg7led)
Krystallinsk penicilin(2-5 ml IE/led)

70

Hvilke AB bruges til regional perfusion v/vitale sturkturer indblandet? 3 stk. eksempler

Ethvert vandopløseligt AB(gerne konc. afhænging) svarende til en systemisk dosis (dog max 1 g) opløst i 30-60 mL NaCl
Gentamycin
Cetiofur
Penicilin

71

Hvilke systemiske AB bruges til overfladiske sår fra dag 0-3? 3 muligheder

1. Ingen
2. Penicilin
3. Sulfa-TMP

72

Hvilke systemiske AB bruges til dybe sår i 0-3 dage? 3 muligheder

1. Penicilin og gentamycin
2. Ceftiofur
3. Sulfa-TMP

73

Hvilke systemiske AB bruges til sår inkl. synoviale strukturer i 0-3 dage? 1 mulighed

Penicilin og gentamycin

74

Hvilke systemiske AB bruges i penetrerende sår i hov ller sår med septisk synovitis i over 10 dage? 3 muligheder

1. Penicilin og gentamycin
2. Ceftiofur
3. Enrofloxacin

75

Hvad anvendes regional antibiose til? Infektionstyper: 5 stk

Septisk synovitis
Osteomylitis
Septisk fysitis
Inficerede sår
Cellulitis

76

Hvad er fremgangsmetoden ved brug af regional antibiose?

Okklusion af venøst tilbageløb fra benet vha Esmarchs slynge.
Inklusion af AB i en overfladisk vene
20 min virkningstid
1-flere infusioner hver 2-3 dag.

77

Brug af NSAID indledningsvist samt ulemper ved længerevarende brug

Indledningsvist i 2-3 dage, derefter revurdering.
Langvarig NSAID kan bevirke slattent inflammationsrespons hos hest.

78

US tetanus og praksis(behandlingsmetode), når hest er vaccineret

Boostervaccine intramuskulært

79

US tetanus og praksis, når hest ikke er vaccineret eller har ukendt status.

Tetanusvaccine IM og tetanus antiserum SC.

80

Hvad er afgørende for succes ved per primam?

Korrekte kirurgiske teknikker.
Debridement, deadspace, dræn, sutur
Korrekt immobilisering

81

Hvad er afgørende for succes ved per secundam?

Korrekt anvendelse af forbindinger gennem alle faser.
Korrekt immobilisering

82

Hvad er afgørende for succes ved forsinket primær heling?

Korrekt anvendelse af forbindinger i inflamationsfase.
Korrekte kirurgiske teknikker.
Debridement/debulkning, sutur.
Korrekt immobilisering

83

Sutur: Gylden regel?

Hvad der kan sutureres skal sutureres!

84

Afspændende suturmønstre. Udførelse samt formål

Fordeling af tension.
Anlægges langt fra rand sammen med appositionelle suturer.
Tyk sutur

85

Deadspace formål

Hæmme akkumulation af trans- og ekssudater

86

Deadspace-teknikker. 4 stk

Suturering i dybden -walking sutures
Komprimerende bandagering
Dekliv åbninger og meshind
Dræn

87

Hvad er walking sutures? Fordele og udførelse

Afspændende. Eliminerer lommer.
Startes indefra, penetrerer ikke hele hudens tykkelse.

88

Komprimerende bangagering. Udførelse og alternativ anvendelse

Anvendes også til ødem
Moderat/fast bandage med god polstring.
Start distalt.
Holder lommer komprimeret.
Stent til områder, der ikke lader sig bandagere.

89

Deklive åbninger og meshing. Formål

Drænage og aflast af suturlinje.

90

Dræn. Formål

Kanalisere uønskede væskeansamlinger ud af såret.

91

Hvilke typer af dræn findes der og hvordan fungerer de? 2 stk.

1. Passiv: Fungerer ved kapillæreffekt, tyngdekraft osv.
2. Aktiv: Suger ekssudat ud sfa. undertryk.

92

Hvilke typer af passive dræn bruges?

Gaze, penrose, pladedræn, tubedræn

93

Hvilke typer af sktve dræn bruges?

Hjemmelavede, kommercielt (harmonikadræn)

94

Hvad er et harmonikadræn?

Aktiv dræn, der suger ekssudat ud sfa. undertryk.

95

Hvor/hvordan ilægges et passivt dræn?

Aseptisk teknik.
Væk fra sårrande.
UDgang på det mest deklive sted(kontraåbning)
Proximal kontraåbning eller fastsuturering inde i lommen.

96

Hvordan håndteres tension?
Sutur og mobilisering af hud-teknikker(4 stk)
Vævsekspansionsteknik

Afpændende suturer. Partial suturering
Underminering
Debulkning
Afspændende incisioner og msh ekspansion
V-Y plasty
Vævsekspansion: Lus

97

Hvad er fordelene ved bandage? 6 stk.

Forhindrer udtørring, kontamination og irritation fra omgivelser.
Stimulerer fibroplasi og epitheliasering->granulationsvæv->initielt godt.
Giver mulighed for topikal behandling
Giver forbedret kosmetisk resultat
Mindsker risiko for sarcoid transformation
Immobilisering

98

Hvad er ulemperne ved bandage? 3 stk.

Giver fugtigt, varmt og surt miljø->cellemigration og proliferation
Inducerer hypoxi-proliferation af fibroblaster
Forårsager akumulation af ekssudat->irriterer såroverflade og giver kronisk inflammation.

99

Hvad er formålet ved de tre bandagelag?

Primær: Funktionelt, fremmer heling.
Sekundær: Sugelag. Polstring.
Tertiær: Fastholdelse.
Overall: Immobilisering (skinner evt.)

100

Primærbandagetyper: Hydrogel indkation

Tørre, nekrotiske sår

101

Primærbandagetyper: Alginat indikation

Ingne granulationsvæv. Ekssuderende sår. Fremmer granulation.
Kontra: Sår med tilstrækkeligt granulationsvæv. Sår i remodelleringsfase.

102

Primærbandagetyper: Foam indikation

Sen granulationsfase.
Sår udfyldt at granulatonsvæv.

103

Primærbandagetyper: Silikone indikation

Hypergranulerende væv.
Kontra_ Ekssuderende sår.

104

Primærbandagetyper: Film indikation

Sår i remodelleringsfase.
Kontra: Ekssuderende sår.

105

Primærbandagetyper: Gaze-lignende indikation

Suturerede sår.

106

Eksempler på AB-forbindinger. 5 stk.

Sølv(nano-krystallinsk)
Desinfektionsmidler: Jod, PHMB(polyhexanid, klorhexidin
Honning
Hyperto NaCl
Aktivt kul

107

Vigtige celler i inflammationsfase og virkning

1. Clottingkaskade.
Aggregation, integration og aktivering af platelets i fibrinmatrix fra initielle cytokiner.
Cytokiner-> migration og aktivering af neutrofile og mononucleære celler.
Eliminerer non-viable væv og bakterier og inflammationsdebris.

108

Vigtige celler i proliferationsfase

Fibrinmatrix-Zmigration
Fibroblaster og endothelceller->giver O2 og næringsstoffer til senere faser.
Makrofager regulerer.
Fibroblaster laver fibrinmatrix->kollagen type 3 og ekstracellulær matrix

109

Vigtige celler i remodelleringsfase

Fibroblaster.
Myofibroblaster bliver til actinfilamenter, der kontraherer såret.

110

Hvad er vigtigst i sårheling hos hest? Sårkontraktion eller epitheliasering?

Sårkontraktion. Det andet er ikk'så'godt.