GI Kvæg Flashcards Preview

Basal Klinik Store Dyr > GI Kvæg > Flashcards

Flashcards in GI Kvæg Deck (58):
1

Hvad er dysphagi?

Afvigelser i foderoptagelser, tygning, synkning

2

Hvilke 3 hovedkategorier er der til årsager af dysphagi?

1. Smerte
2. Obstruktive tilstande
3. Neurologiske forstyrrelser

3

Hvornår ser man orale vesikler, erosioner, ulcera og tumores? 3

Virussygdomme
Ptyalisme/psudoptyalisme
Næsetoilette
Fx trætungeinfektion med Actino bacillus ligneresii

4

Hvilke slags tumores/fremmedlegemer og obstruktioner kan findes ift. esophagus?

En roe i halsen
Æble (hobbykvæg) i pharynx
Acsces i pharynx
Retropharyngeal acsces
Papillomavirus i formaver
Splinter, ståltråd, fjedre, fiskekroge

5

Hvad er regurgitation?

Normalfysiologisk opkast hos drøvtyggere

6

Hvad er åragen til brækning?

Centralmedieret refleks, der aktiveres af brækcentret. Evt. forudgået af øget salivation, anoreksi og kløgninger
SJÆLDEN

7

Hvad kaldes den skjulte form for brækning?

Abomasal reflux

8

Hvad er mekanismen for abomasal reflux?

Løbeindhold passerer oralt til formaverne istedet for aboralt med duodenum
Spasmer i pylorus

9

Hvad er de kliniske tegn på aomasal reflux?

Karakteristiske elektrolytforstyrrelser, som minder om billedet hos enmavede dyr.

10

Hvad kan foder i nares være tegn på?

MEdfødte lidelser

11

Hvad er diffdiagnoser til brækning og regurgitation?

Dysphagi(fejlsynkning)
Fejlsynkningspneumoni
Væske-elektrolytforstyrrelser
Dehydrering
Kloridtab
Tandproblemer: Peridontitis
Iatrogene ulcera/sår: Ætsende salte og andre ikke helt venlige tilskud/medicin
Hyppig sondering

12

Hvad er den diagnostiske fremgangsmetode ved manglende foderoptag?

Anamnese
KUS

13

Hvad skal anamnese indeholde ved US af manglende foderoptag?

Alder
Spiserørsanormalier
CNS
Medfødte anormalier

14

Hvad skal KUS indeholde ved manglende foderoptag?

Alm. inkl. mundhule: Tænder, sår, obstruktioner, fremmedlegemer.
Ilægning af næsesvælg/vomsonde mhp. passage
Tjek af mulige forgiftninger: Medicin, planter, landbrugskemikalier

15

Hvad er de mest alm. sygdomme i mundhule/spiserør?

Fremmedlegemer
Spiserørsforstoppelse
Frakturer og andre trumer
Stomatitis
Hjerneabscesser
Trætunge
Medfødte lidelser hos kalv, fx gane, spiserør

16

Hvad er diagnostisk fremgangsmetode ved kolik hos kvæg?

Anamnese
KUS
Vurdering af smerteadfærd
Ryggreb
Abdomens form
REktalUS
Spontane lyde og provokerende lyde

17

Hvad skal en anamnese indeholde ved kolik?

Alder, race, evt. behandling, andre lidelser, varighed
Udvikling

18

Hvad skal en KUS indeholde ved kolik?

Inspektion: Almentbefindende. TPR
Smerteadfærd
Svedudbrud
Abdomens form
Palpation: Abomens fylde
Kredsløb: Dehydrering (hudtugor og indsunkne øjne)
Slimhinder (farve og fugtighed)
Kapillærfyldningstid
Perifer temp.
Auskultation: Abdominal auskultation (perkussions- og sving)
RektalUS

19

Hvad skal man kigge efter ved undersøgelse af abdomens form ved kolik?

Distension, ændret bugomfang

20

Hvad undersøger man ved ryggreb? Og hvad kan det være tegn på?

Positive Grunt Test
Reticuloperitonitis

21

Hvordan vil en ko med smerteadfærd se ud?

Fremstrakt hals
Skærer tænder (bruxisme)
Stønner (evt. i takt med resp)
Dyb palption i reg. xiphoidea
Ryggreb positiv
Stavprøve
Tygger fråde
Kollikuro som hos hest er sjælden

22

Hvad kan årsagen til distenderet vom være? 2

Luft
Skum

23

Hvor mange vombevægelser per minut er inden for normalområdet?

3 på 2 min.

24

Hvor inspicerer man vom?

Httepuld i hungegruben

25

Hvad inspicerer man ved vommen?

Tværsnit
Løbedrejning
Auskultations- og perkussionslyde

26

Fra hvilken side inspiceres om der er løbedrejning?

Venstre

27

Hvordan vil spontant væske lyde ved inspektion af vom?

Småbobler, gurglen

28

Hvordan vil atonisk GI med luft med væske lyde ved inspektion af vom?

Plaskelys

29

Hvordan vil luft i vom lyde som ved inspektion?

Tympanisk lyd

30

Hvordan vil luftkompression over en væskeoverflade lyde ved inspektion af vom?

Ping eller Steelband

31

Hvilke organer kan distenderes med luft og auskulters i højre side?

Abomasum
Duodenum/pylorus
Colonspiral
Caecum
Peritoneum
Uterus

32

Hvordan vil højresidig løbedrejning lyde samt hvilke metoder bruger man for at inspicere?

Steelband flanke-> Right Displaced Abomasum
Svingauskultation: Plaskelyde v/colon atoni

33

Hvad kan man undersøge for ved en rektalUS?

Venstresidig løbedrejning
Højresidig løbedislokation og caecumtorsion

34

Hvad er de mest alm. sygdomme ved kolik/distension?

Luftudspilede eller foderpakkede GI-afsnit. Vom, løbe, colon
Lejeforandringer: Løbe, tyndtarm, colon, blindtarm
Peritonitis
Reticuloperitonitis
Ruptur/ulcusløbe

35

Diarre scoresystem 9?

Vandig. Ingen/sparsom strukturindhold.
Kan ikke opsamles

36

Diarre score 8?

Diarre. Homogen med karakter af gødning
Erkendsbare strukturer. Vanskelig opsamling

37

Hvad kan diarre score 8 være ætiologisk fx?

Paratuberkulose fx

38

Diarre score 7?

Tynd. MEd tydelig gødningskarakter. På underlag helt udflydende og vanskelig at opsamle

39

Diarre score 6?

Lind. Sammenhængende. Kan blive hængende på rektalhandske. Danner udflydende kokasse på underlag

40

Diarre score 5?

Sammenhængende. Blvier hængende på rektalhandske. Danner kokasse med tydelig afgrænsning

41

Diarre score 4?

Ensilagestruktur. Mere fraktioneret under afsætning. Kokassen flyder stadig sammen

42

Diarre score 3?

Tydelig fraktioneret afsætning, topdannelse på kokasse, som forbliver

43

Diarre score 2?

Markant topdannelse, der dannes ingen kokasse. Nærmere gødningsbunker. Typisk under afgoldning.

44

Diarre score 1?

Tørre briketter

45

Hvad er almindelig sygdomme, der præges af diarre hos kalve?

Virus, bakterier, parasitter

46

Hvad er almindelige sygdomme, der præges af diarre hos voksne?

Ofte sekundære til andre lidelser i GI
Særligt virus, fx BVD
Parasitære lidelser
Bakterielle, fc paratuberkulose
Fodring

47

Hvor er lidelsen lokaliseret, når melena er sort/mørk?

Øvre fordøjelseskanal.

48

Hvor er lidelsen lokaliseret, når der er blod (ikke melena) i fæces?

Nedre GI

49

Hvordan toleks fravær af blod i fæces?

Tolkes ikke, da ensitivitet ikke er særlig stor.

50

Hvad er slim, fibrin og membraner tegn på hos kvæg?

Ofte, at dyret ikke har ædt i en periode. Af og til også fra tarm.
Invagination

51

Hvilke biokemiske ændringer i blodet vil der være ved lidelser i GI? 4

Syrebase-status
Elektrolytværdier
Hæmatokrit
Temp.korrigerede værdier

52

Ved lidelser i GI, hvad skal fokus være ved nyrefysiologi?

Nyrefysiologi: Prioriteter: Volumen

53

Hvad er den metaboliske triade?

Hypokloræmisk, hypokaliæmisk, metabolisk alkalose

54

Hvad er mekanismen bag den metaboliske triade?

Sekundære udbytnigner af intracellulære hydrogenion med ekstracellulær kaliumion. Resulterer i paradoks aciduri

55

Hvad er pH ved den metaboliske tride?

7,5-7,8

56

Hvilke biokemiske parametre ændres ved løbedrejning? 4

K+, Cl-, syre, base

57

Hvorfor måles ketonstoffer?

Status på energibalancen

58

Hvor måles ketontest og hvorfor?

Ketonstoffer dannes, når der forbrændes fedt.
Måles i blod, urin og mælk.
UrinpH