GI Hest Kolik Flashcards Preview

Basal Klinik Store Dyr > GI Hest Kolik > Flashcards

Flashcards in GI Hest Kolik Deck (94):
1

Hvad indeholder KUS ved dysphagi?

Iagtagelse under fodring:
Afvigelser i foderoptag, tygning, synkning
MundhuldeUS
Sondering
Endoskopi
Billeddiagnostik

2

Hvad kan årsagerne være til dysphagi?

Smertefuld tilstand
Neurologisk
Obstruktion
Mekanisk

3

Hvad er de kliniske tegn på orale vesikler, erosioner, ulcera og tumores?

Dysphagi, salivation
Pseudoptyalisme/ptyalisme

4

Hvad er de kliniske symptomer på regurgitation?

Kløgninger
Choke
Hoste
Dysphagi
Excessiv alivation

5

Hvad er de mulige årsager til regurgitation?

Spiserørsforstoppelse
Andre lidelser i spiserør: Striktur, fremmedlegeme, divertikel, fistel, cyster
Medfødte
Neoplasi
Megaesophagus
Ventrikeldilation
Græssyge
Paralyse af phaynx
Ganespalte

6

Hvad giver anledning til paralyse af pharynx?

Botulisme
Græssyge
Hypocalcæmi
Blyforgiftning
Luftposemykose
Stivkrampe(tetanus)

7

Hvad skal KUS indeholde ved regurgitation?

Anamnese
KUS: Mundhulde, spiserør. Palpation af hals, brystindgang
Sondering
Endoskopi
Billeddiagnostik

8

I hvor mange tilfælde findes der diagnose post mortem ved kronisk diarre?

35%

9

I hvor tilfælde findes der diagnose ved kronisk diarre i det levende dyr?

20%

10

Hvor mange heste bliver aflivet sfa. kronisk diarre?

33%

11

Hvor mange heste dør sfa. akut diarre?

30-70%

12

Hvornår dør hesten ved perakut diarre?

Inden for 6 timer

13

Hvad er kendetegnet ved akut diarre?

Ofte fatalt. Eksplosiv diarre og fremadskridende shock.

14

Hvad er den diagnostiske fremgangsmetode ved diarre?

Anamnese
KUS: Almen, rektal-US, auskultation, kredsløb, TPR, abdomen
Specielle: Kronisk: Hud, muskler, laminitis
Parakliniske tests
Svar på terapi

15

Hvad indebærer den almene us ved diarre?

Huld. Kolik. Fæces.

16

Hvad indebærer kredsløbsUS ved diarre?

Dehydrering
Hypovolæi
Ødem

17

Hvad indebærer abdomenUS ved diarre?

Auskultation og rektalUS

18

Hvilek parakliniske undersøgelser laves der ved diarre?

Fæces
Blod
Bughulevæske
Absorptionstest
Funktionstest
Toksikologi
Billeddiagnostik

19

Hvad er 'Svar på terapi' ved KUS for diarre?

Kontrol af evt. koliksmerter

20

Hvad indeholder anamnesen for diarre?

Diarre -frekvens, -mængde, -fugtighed
Smitsomme parasitter
Management
Anthelminthka
Kollikuro
Vægttab
Medicin (NSAID/AB)

21

Hvad er normal fæcesmængde om dagen og procent vandindhold?

11-13 kg/dag. 75% vand

22

Hvornår konstanteres der diarre ift. mængde fæces per dag?

90 L

23

Hvad er de mulige fund ved kroniske diarre RektalUS?

Fortykkede tyndtarme
Udspilede tyndtarme (lejlighedsfund dog!)
Fortykket, ødematøs stortarm
Forstørrede lymfeknuder
Peritoneum-perler
Palperbare knuder -masser

24

Hvad undersøges fæces for ved diarre?

Konsistens, farve, lugt.
Evt. fibrin, blod, mukus, parasitter, sand
Dyrkning

25

Hvilke prøver bruges til at vurdere, om der er sand i fæces?

Sandtest/posetest

26

Hvorfor dyrekes fæces?

Salmonella. Der dyrkes 3 eller 5 uafhængige prøver-resistens, type

27

Hvad inderholder parasitologisk US og hvad undersøges for?

EPG
Modificeret Baerman
Giardia
Cryptosporider

28

Hvad undersøger man for ved PCR ved diarre?

L. intracellularis. Bedst på slimhinder

29

Hvilket toxin undersøger man for i fæces ved diarre?

A. difficile toxin A og B

30

Hvilke blodparametre undersøger man ved diarre?

CBC (WBC)
Plasmaprotein
Plasmafibrinogen
Na
K
Cl
Creatinin
Albumin
Gamma-gt: Albumin/globulinratio

31

Hvilke ting undersøges for ved bughulepunktat? 3

Ascites
Peritonitis
Hæmoperitoneum

32

Hvad kan årsagerne til ascites være?

Hjertelidelser
Neoplasme
Leverlidelser

33

Hvad kan årsagerne være til peritonitis?

Abscesser
Verminøs endarteritis
Neoplasi

34

Hvad kan årsagerne være til hæmoperitoneum?

Milt/leverruptur
Ruptur af a. uterina
"Splenic tap"

35

Hvordan udføres absorptions-/funktionstest?

Oral indgift til fastet hest
Målinger 0, 30, 60, 90, 120, 180 min

36

Hvad undersøges der for ved absorptions-/funktionstest?

Malabsorption

37

Hvilke salgs vævsUs er der?

Rektal biopsi
Tarmbiopsi (eksplorativ laparotomi)
Leverbiopsi

38

Hvad er rækkefølgen af den diagnostiske plan for akut diarre i DK?

Salmonella
Cl. difficile
Larval cyastomose
AB-ass
Sand-ass
Peritonitis
EVA
Der er mulig causal sammenhæng ved 40%

39

Hvd er rækkefølgen af den diagnostiske plan for kronisk diarre i DK?

Larval cyatostomose
Salmonella
Sand-ass
Kronisk inflammatorisk tarmlidele
Lawsonia intracellularis
Peritonitis
Lymfosarkom

40

Hvad er de kliniske tegn på kolik?

Ruller sig
Skraber
Ligger ned
Lægger gentagne gange
Kigger mod flanken
Flehmen
Bakker op i hjørnet
Tripper
Sparker mod bug
Står i udstrakt position
Gentagen af urineringsposition

41

I hvor mange tilfælde tilkaldes dyrlæge til kolik?

85%

42

I hvor mange tilfælde af kolik gives spec. diagnose?

15-40%

43

I hvor mange tilfælde af kolik kræves der bughulekirurgi?

4-8%

44

Hvor mange overlever kolik?

50-80%

45

Hvad er gennemsnitsprisen per kolikepisode?

1200 kr

46

Hvad er gennemsnitsprisen per kolikOP?

28000 kr

47

Hvilken anden sygdom er den eneste, der overgår omkostninger forbundet til den end kolik?

Halthed

48

Hvor mange procent af koliktilfælde kan behandles medicinsk?

90%

49

Hvornår er tid vigtigt ved kolik?

Når årsagen er kiriugisk

50

Hvad er de anatomiske årsager til, at hest har tendens til kolik?

Lille ventrikel, kraftig esophagus sphincter, langt meenterium, mange indsnævringer(ostium ileocecale, ostium coecocolicum, flexura pelvina, colon transversum), løsliggende stortarm, store åbninger (foramen epiploicum, canalis inguinalis, nyre-miltbåndsrummet)

51

Hvad er formålet ved KUS ved kolik?

Kontrol af smerter
Problemets art
Prognose
Beslutning/behandling, henvisning
Der laves ofte gentagne US

52

Hvad indeholder KUS ved kolik?

Almen, smerteintensitet
Fokus på kredsløb og absomen: Inspektion, auskultsation, perkussion, ventrikelskylning, rektalUS

53

Hvilke parakliniske US udføres ved kolik?

Blod
Fæces
Bughulevæskepunktat
Billeddiagnostik

54

Svar på terapi

Kontrol af koliksmerter
smertestillende
Dekompressation (ventrikel/caecum9

55

Hvad skal anamnese indeholde ved kolik?

Kolikdebut?
VarighedTidspunkt/intensitet
Foderoptagelse/gødningsafgang
Håndtering/behandling
Evt. udløsende årsag

56

Hvilke årsager til kolik er aldersrelateret?

Føl: Mekoniumsforstoppelse, stigende incidens med alder
Over 9 år: Strangulerende lipom

57

Hvilke årsager til kolik er kønsrelateret?

Lyskebrok, drægtige hopper

58

Hvilke racer er prædisponerede for kolik?

Arabere
Shetlandsponyer/små racer
Travere
Varmblodede

59

Hvilke tidligere sygehistorier prædisponerer for kolik?

Krybbebider/vindsluger
Tidligere kolik/abdomenOP
Behandlet for anden lidelse
Parasitprofylakse
Tandrutiner

60

Hvilke management og fodringsårager prædisponerer for kolik?

Ændret fodringsrutiner
Skift i grovfoder/kraftfoder
Fodringsuheld
Transport over 24 timer

61

Hvad er mild/ingen smerte -vudering ved visuel bedømmese?

Skraber
Kigger mod flanke
Ligger ned længere tid
Rejser sig/lægger sig

62

Hvad er tegn på moderat smerte ved visuel bedømmelse?

Sparker mod bugen
Ruller sig
Konstant urolig
Kan afledes

63

Hvad er tegn på svær smerte ved visuel bedømmelse?

KAster sig uhæmmet
Sveder
Ruller sig voldsomt
Kan ikke afledes

64

Hvilke parametre måles iht. kredsløb ved kolik?

Grad dehydrering
Grad hypovolæmi

65

Hvad er grad dehydrering ved 20-45 sek?

12 %

66

Hvad er grad dehydrering ved 6-10 sek?

9 %

67

Hvad er grad dehydrering ved 2-4 sek?

7 %

68

Hvad er tegn på hypovolæmi?

Tachycardi
Svag puls
Langsom venefyldning
Tachypnau
Kolde ekstremiteter
Nedsat urinering

69

Hvordan undersøges abdomen ved kolik?

Auskultation og fingerperkussion. Alle fire kvadranter: Intensitet, frekvens, karakteristik.

70

Hvad undersøges abdomen for ved kolik?

Perstaltik.
Leus: Hindret tarmpassage
Ateelband og hvor?

71

Hvordan udføres en ventrikelskylning?

Rigtig str. 1-2 hjælpere
20 cm ind. Hånd og rest over skulder
Tryk ned, skyd ind indtil blødt-Zpharynx
Tryk let, når hest synker

72

Hvis du har ramt spiserør ved ventrikelskulning, hvad er da tegn?

Kan ikke suge
På venstre side mærkes ventrikel
Kan suge igen (cave)
Evt. luftboblen (lugt)

73

Hvis du har ramt traches ved ventrikelskylning, hvad er da tegn?

Kan suge
Kan ikke mærkes/ses
Ryst trachea

74

Hvad vurderes ved ventrikelskylning?

Balance=volmen ud-volumen ind.
Farve, tilbalnding, lugt

75

Hvad er positiv og negativ ved ventrikelskylning? L

Negativ ventrikelskylning under 3-5 L
Positiv over 3-5 L

76

Hvad undersøges for ved rektalUS ved kolik?

Kirurgisk-ikkekirurgisk?
Palpation og reaktion på dette
Gas/væske/fæcesudspilede
Displacerede
Andre forandringer af strukturer/organer i bughulen

77

Hvordan udføres en rektalUS?

Rektal palpation:
Aorta
Venstre nyre
Nyremiltbånd
Milt
Bugvæg
Colonslynge
Venstre lyskekanal (blære, uterus)
Højre lyskekanal
Bugvæg
Blindtarm med taenier
Peritonale flader

78

Hvilke praktiske forhold har man til en rektalUS?

Halvdør/brems og forben
Tvangsboks, mdikamental
Rektal afslapning

79

Hvad undersøges ved fæces ved kolik?

Afgang eller ej.
Konsistens, farve, mukus, blod, sand, parasitter

80

Hvilke blodanalyser laves der ved kolik?

Hæmatokrit
Plasmaprotein
SBE(Standard Base Excess)
Ionstatus, Na, K, Ca2, Cl
Lakatat
Glucose

81

Hvilke parametre måles makroskopisk ved bughulepunktat?

Volumen
ugt
Transparans
Farve
Sediment
Protein

82

Hvilke parametre undersøges mikroskopisk ved bughulepunktat?

Baggrund
Leukocyttal
Diff. tælling
Cellemrfologi

83

Hvilke principper bruges i terapi ved kolik?

Analgesi
Dekompression
Væske-shockterapi
Modulation af tarmindhold
Påvirkning af tarmindhold
Operation

84

Hvilke terapeutiske tiltag udføres allerede i den kliniske US?

Analgesi
Dekompression

85

Hvordan udføres dekompression?

Trokarisering af caecum: Klip, desinficer, lokalanalgesi. Hudincision. Indføring af trokar (vinkelret på fascie) i retning mod venstre albue ind i caecum. Der gives systemisk AB i 3 dage.

86

Hvilke parametre har indflydelse på prognosen i KUS ved kolik?

Kollikuro
Kapillærfyldning
Hæmatokrit
Temperatur

87

Hvile parametre indikerer, at der skal opereres ved kolik?

Vedvarende kraftig smerte
Høj pulsfrekvens
Lav puls
Forlænget kapillærfyldningstid
kolde ekstremiteter
Ileus(ophørt/nedsat peristaltik)
Rektalfund med udspilede tarme
Mgl. svar på terapi
Positiv ventrikelskylning
Ved bughulepunktat, hvis der ses hæmolyse, øget protein og øget WBC

88

Hvornår skal der henvises ved kolik?

Vedv. kraftig smerter.
Ileus
Forværring af kredsløb
Mgl. svar på behandling
Specielle diagnoser
Bughuleinflamamtion
Hvis man er i tvivl eller er udkørt.

89

Hvilke principper bruges i terapi ved kolik?

Analgesi
Dekompression
Væske-shockterapi
Modulation af tarmindhold
Påvirkning af tarmindhold
Operation

90

Hvilke terapeutiske tiltag udføres allerede i den kliniske US?

Analgesi
Dekompression

91

Hvordan udføres dekompression?

Trokarisering af caecum: Klip, desinficer, lokalanalgesi. Hudincision. Indføring af trokar (vinkelret på fascie) i retning mod venstre albue ind i caecum. Der gives systemisk AB i 3 dage.

92

Hvilke parametre har indflydelse på prognosen i KUS ved kolik?

Kollikuro
Kapillærfyldning
Hæmatokrit
Temperatur

93

Hvile parametre indikerer, at der skal opereres ved kolik?

Vedvarende kraftig smerte
Høj pulsfrekvens
Lav puls
Forlænget kapillærfyldningstid
kolde ekstremiteter
Ileus(ophørt/nedsat peristaltik)
Rektalfund med udspilede tarme
Mgl. svar på terapi
Positiv ventrikelskylning
Ved bughulepunktat, hvis der ses hæmolyse, øget protein og øget WBC

94

Hvornår skal der henvises ved kolik?

Vedv. kraftig smerter.
Ileus
Forværring af kredsløb
Mgl. svar på behandling
Specielle diagnoser
Bughuleinflamamtion
Hvis man er i tvivl eller er udkørt.