Anorexi Bullemi Flashcards Preview

T9 > Anorexi Bullemi > Flashcards

Flashcards in Anorexi Bullemi Deck (11):
0

Vart går gränsen för anorexi?

85% av förväntad vikt

1

Vilka,kriterier ingår för anorexi?

85% av förväntad vikt
Viktfixation
Rubbad självbild
Amenorre

2

Vilken del hakar normalt anorektiker vs bullimiker upp sig på?

A: stuss och lår
B: övre bål

3

Vad är vanligast, anorexia eller bullemi?

A 1% och B 2%

4

Vad betyder ätstörning UNS

Saknar något kriterie för anorexia

5

Nämn några drag för anorexi

Tvångsmässig
Depressiv
Rigid
Trögtänkta
Petar i maten
50-tals studie

6

Kvoten pojkar flickor och anorexi

5% mot 95%

7

Behandling av anorexia

Information
Råd
Häva svält (fantomalt energi för hjärtat, kan krävas slutenvård)
Värme
Minska förbrukning ( förbjud laxeringsmedel)
Terapi
Zyprexa (atypiskt antipsykotika, driver dessvärre vikten)

8

När ska anorexia slutenvårdsbehandlas?

Total matvägran
Puls <40
Lågt kalium

10

38. Svalt ar ett dominerande symtom vid atstorningar och framforallt vid anorexia nervosa. Vilken av foljande undersokningar ger samst (OBS!) information om niva av svalt?
A. Bedomning av perifer cirkulation
B. Blodtryck
C. Kroppstemperatur
D. Laboratorieprover
E. Puls

Labratorieprover

11

nämn några fynd du kan göra i status vid anorexia nervosa

Avmagring
Torr och sprucken hud
Kalla händer och fötter
Perifer cyanos
Tunt hår
Lanugobehåring
Tand- och tandköttsskador
Bradycardi
Hypotension
Hypotermi
Perifera ödem
Försenad längdtillväxt
Försenad pubertetsutveckling
Halonerade ögon