ECT Behandling Flashcards Preview

T9 > ECT Behandling > Flashcards

Flashcards in ECT Behandling Deck (14):
0

Nämn en fördel med ECT

Lättare att tillföra och dosera ström än mediciner

1

Nämn några tänkbara mekanismer för ECT

Misstänkt neuroendokrin respons från hypothalamus -> cortisol
Uppreglering av ADH
Frisättning av neuropeptid Y, en signal substans associerad till energibalans.
Kramp i amygdala minskar volymen i hippocampus

2

Indikationer för ECT

1)Svår depression, i synnerhet om psykotiska symptom, avsaknad av farmakologisk respons, eller fullkomligmpassivitet, svår depression hos gravida
2) mani - då de inte responderar på farmakologi, OBS ej i akut skede
3) akut delirium - vid livshotande situationer
4) schizofreni - 20% ingen respons
5) Parkinson depression
6) malign neuroleptika syndrom

3

Kontraindikationer för ECT

Nyligen intrakraniell blödning eller högt ICP
Viss försiktighet vid graviditet

4

Hur vet man att ECT har ställts in rätt

Följer med EEG

5

Vad händer om benso + ECT?

Förhindrar de terapeutiska kramperna

6

Premedicinering vidECT

Robinul eller atropin minskar parasymptiska påslaget

7

Biverkning av ECT

Antrograd amnesi. Kan sitta i veckor till månader men går alltid tillbaka
Retrograd amnesi. För 6-12 månader tillbaka. Mer än så är något annat. Reversibelt om än skrämmande
Desorientering

Dessa biverkningarna uppstår främst vid bilateral stimulering hos äldre

8

Hur ges ECT bäst polikliniskt?

En gång varannan vecka

9

Hur stor är recidivrisken vid ECT?

30-60 inom 6 mån, minskas med 2/3 om samtidig farmakologisk behandling

10

Hur ofta ges ECT?

3ggr/vecka

11

Vad är essänsen av ECT?

Krampen

12

Vad är fördelen med ECT och suicidala patienter?

Direkta effekten. Behöver inte vänta 4v på att LKM skall börja verka

13

Hur många behandlingar ges genomsnittligen?

8