Onormal Förlossning Och Dess Vård Flashcards Preview

T9 > Onormal Förlossning Och Dess Vård > Flashcards

Flashcards in Onormal Förlossning Och Dess Vård Deck (19):
0

Vilka sorters bjudning finns det?

Omvänd kronbjudning
Öppen hjässbjudning
Sätesbjudning

1

Hur många är vidöppna bjudningar? Vad är problemet?

1/10 större diameter, tar längre tid och risk för bristning. Kam behövas sug eller tång

2

Vad innebär deflexion?

Ungen böjer huvudet bakåt

3

När är det större risk för tvärbjudning?

Om mamman är mångföderska
Polyamnhydrios

4

Vad göra vid snedläge eller tvärläge?

Om samtidig vattenavgång, akut snitt!
Om ej vattenavgång, korrigera läget

5

Sätesbjudning med båda fötterna först. Vad är problemet? Vad göra?

Risk för att navelsträngen faller ner och stryper. Sectio

6

Hur vanligt är det med sätesbjudning?

Ca 3 % hos förstföderskor. Borde ses som en normalvariant

7

Orsaker till sätesbjudning

För lite och för mycket vatten.
Flerbörd
Fostermissbildning
Konstig uterusform

8

Om barnet ligger i sätesposition v36 . Vad görs?

Erbjuder yttre vändning. Ca 50% lyckas. Görs på fastande mor, bricanyl för att relaxera uterus, framåt kullerbytta. Små risker

9

Vart ligger tvilling 1

Nere i lilla bäckenet

10

När föds i genomsnitt tvillingar?

Tvillingar 36-37
Trillingar 33

11

Hur lång tid ska det vara mellan tvillingar?

Jobba på, försök att få ut de med 10-15 min mellanrum

12

Vad är fosterasfyxi?

Då barnet inte får luft. Beror på moderkakan och navelsträngen.

13

Om hotande fosterasfyxi, Vilken är snabbaste vägen ut?

Om huvudet är nedom spinae är oftast sug och tång snabbare än kejsarsnitt

14

Hur vanligt är det med värksvaghet, vad kan man göra?

Ca 8-12% ökar risken för fosterasfyxi, vanligare hos förstföderskor.
Delas in i primär(långsamt från start öppnar sig bara nån cm på flera timmar) och sekundär(först normalt sen långsamt)

Behandling: amniotomi och oxytocindropp, lägesförändra mamma, i värsta fall snitt, sug och tång

15

Riskfaktorer för värksvaghet

Förstföderskor
Diabetes -större barns
Äldre mamma
Kort mamma

16

Kontraindikation till tång/sug

<32 är relativ kontra. Risk för,hjärnblödning

17

Hur länge ska man försöka med sug/tång.

Ca 2-3 värkar Max 20 min, över väg snitt istället

18

När gör man planerat snitt?

2 tidigare snitt eller större myomoperation i anamnes
Rädsla/önskemål/psykologiskt
Fosterläge
Fosterasfyxi