Mödra Hälsovård + Normal Grav Flashcards Preview

T9 > Mödra Hälsovård + Normal Grav > Flashcards

Flashcards in Mödra Hälsovård + Normal Grav Deck (33):
0

Vad finns för alternativ vid infertilitet?

IVF, ICSI, äggdontion, spermadonation

1

Hur många av graviditeterna slutar i missfall?

10-20%

2

Hur många graviditeter sitter ej i livmodern?

2%

3

Hur många aborter sker varje år?

35-40000

4

Hur lång är en graviditet?

40 veckor 265 dagar

5

Vad innebär Naegels regel?

Dagen för sista mens +7 dagar -3mån + 1 år

6

När räknas barnt som överburet?

>42 veckor

7

Hur många dör i Sverige/Niger under grav?

1/14000 resp 1/23

8

Vad dör man av under graviditet?

Blodpropp + preeclampsi

9

Hur många barn dör före 5 års ålder?

Ca 300 i Sverige USA 800 Somalia 18000 per 100000 levande

10

V3

Äggetmhar fastnat

11

V4

Anlag för navelsträng

12

V5-10

Organ utvecklas, störst risk för missbildningar. Kallar in på samtal och diskuterar livsstil

13

När börjar hjärtat slå?

V6

14

V 18

Görs rutin ultraljud, ca 20 cm lång och 250 gram

15

Hur många barn har missbildningar?

Ca 3%

16

V20

Når livmodern till naveln. Graviditet syns. Barnet kan känna smärta

17

V24

Barnet får tjockare hud, magen mäts på mamman

18

V29

Screenar för diabetes

19

V34

Förhindrar inte längre förlossning

20

V36

Testar fosterläget

21

Mått på ett genomsnittligt barn

50 cm 3,5 kg

22

hur är östrogennivåerna under och efter grav?

Höga under låga efter, kan ge klimakteriesymptom

23

Hur påverkas cirkulationen under graviditet?

Blodvolymen ökar med 1liter(först plasma, ger initiellt utspädning)
Ökad basalpuls och slagvolym
Sänkt blodtryck, progesterons inverkan på blodkärl

24

Vad händer med den gravida kvinnans andning?

Ökar inte AF men ökad minutvolym och syreupptagningsförmåga

25

Vad är hegars tecken?

Tomt mellan corpus och cervix vid palp. Utdragen istmus

26

Hur påverkas bröstvävnaden under graviditet?

Hyperplasi och hypertrofi

27

Hur påverkas njurarna?

Ökad filtration pga ökad hjärtminutvolym. Äggvita i urin. Risk för satsade njurbäcken. ABU är okej, behandlas ej.

28

Hur påverkas GI kanalen?

Relaxation av glattmuskel. Förstoppning,gallbesvär.

29

Hur många får,symfyselys?

50-80%

30

Hur lindras symfyseolyssmärtor?

Håll bäckenet stabilt. Finns gördel. Sitt inte med benen i kors. Bär inte tungt i ena armen. Häng inte på ett ben.

31

När debuterar normalt symfyseolys?

V20 och därefter vanligast

32

Vad är förstabehadling av gravillamående?

Postafen