Barnets Normala Uppfödning Flashcards Preview

T9 > Barnets Normala Uppfödning > Flashcards

Flashcards in Barnets Normala Uppfödning Deck (15):
0

Hur,stort proteinbehov har ett spädbarn jämfört med en 18-åring

Ca dubbelt så stort per kg/dag

1

Vilken är den viktigaste energikällan för spädbarn

Fett. Skall utgöra 50% av kosten

2

Tål alla spädbarn laktos?

Ja

3

Hur skiljer sig bröstmjölken från komjölk

Lägre halt protein
Tillväxtfaktorer
Probiotika
Immunologiska faktorer

4

Vad är kolostrum?

Första bröstmjölken 3-5 dagarna. Extra rikt på immunglobuliner och protein

5

Vad har bröstmjölken för,hälsoeffekter?

Infektioner (GI otit)
Förstoppning
Fetma
Celiaki
Lägre kolesterol som vuxen
Lägre risk för diabetes
Presterar bättre på IQ-test

6

Hur länge ska man amma?

Helt i 6mån
Frivilligt i 1-2år
Enligt WHO

7

Hälsoeffekter av amning för mamman

Minskas risk för bröstvåcancer, ovarialcancer och diabetes. det är även bevisat att mammor som ammar snabbare återgår till sin normala vikt.

8

Hur länge skall barn ha D-vitamin tillskott?

Upp till 5-år

10

Vad är risken med k-vitbrist hos nyfödd

Blödning, därför ges som regel en injektion omedelbart.

11

Vilken är den viktigaste energikällan för spädbarn? vid vilka tillstånd finns det risk för brist?

Fett
vid malabsorption så som vid crohns, celiaki

12

När kan modersmjölksersättning ges och vad skall man tänka på?

Den kan ges <12 månader. Den är komjölksbaserad

13

När kan man börja ge välling och vad är speciellt med dess innehåll?

Börjar ges efter 6 månader, innehåller mjöl vilket innebär att de med celiaki kommer få bekänna färg

14

Vilka tillskott ges barn?

järn (finns i välling och modersmjölksersättning)
d-vitamin - ges från start och <2år
k-vitamin ges som spruta vid födsel

15

Vad finns det för risk vid om barnet endast äter komjölksprodukter

utveckling av järnbristanemi. Behöver därför tillskott av järn.