Suicid Flashcards Preview

T9 > Suicid > Flashcards

Flashcards in Suicid Deck (10):
0

Hur är ration mellan män/kvinnor?

3:1
Undantaget Kina

1

Hur många begår självmord varje år?

1 milj i världen

2

Antalet suicid i Sverige?

1500 personer, men avtagande. Troligtvis pga bättre behandling

3

Riskfaktorer för suicid

Självmordsförsök
Manligt kön
Ålder >65
Ärftlighet
Livssituation
Imitation - folk apar efter
Fysisk sjukdom

4

Vilken är den viktigaste kända riskfaktorn för suicid

Tidigare försök

5

Hur bemöta självmordstankar?

Fråga om patienten har övervägt det. Fråga om de tänkt på vilket sätt för att bedöma hur långt de kommit i processen

6

Hur har åldersincidensen för suicid ändrats?

Fortfarande vanligast bland äldre, men det har blivit vanligare bland yngre

7

Hur bedömer man allvarlighetsgraden i ett självmordsförsök?

Fråga patienten om deras upplevelse
Vill de fortfarande dö?
Gjordes försöket med risk för att bli upptäckt? Eller åkte personen ut i skogen.
Har tidigare försök gjorts?

9

Beskriv suicidtrappan och hur den skall användas

Suicidtrappan är ett antal frågor som skall penetreras i följande ordning:
Nedstämdhet
Livsleda
Dödstankar, känns det hopplöst, meningslöst
Självmordstankar - har du tänkt på att ta livet av dig? Här måste alltid patienten knytas upp om ja
Självmordsavsikt - hur/var/när? Om ja skall patienten läggas in
Har du försökt? Om ja kallas det presuicidalt syndrom.

10

Ange minst fem nivåer i suicidtrappan

Nedstämdhet
Dödstankar
Nedsatt livslust
Dödsönskan
Självmordstankar
Självmordsönskan
Självmordsplaner
Självmordsförsök