Beroendelära Intro Flashcards Preview

T9 > Beroendelära Intro > Flashcards

Flashcards in Beroendelära Intro Deck (18):
0

Viktigaste etiologin till beroende

Tillgång till alkohol

1

Hur stor del har genetiken i beroende?

40-60%

2

Vilka faktorer spelar in i beroende?

Biologi, uppväxt(inlärningsmönster) miljö( sociala mönster

3

Vulvavaricer

Nej tack!

4

Nämn några skillnader mellan män/kvinnor och alkohol

Väger mindre
Förbränner sämre
Mindre vattenmängd
Anna alkoholmetabolism aloholdehydrogenas
Mer negativa attityder till kvinnor som dricker

5

Hur många dricker på ett skadligt sätt?

Ca 450 000

6

Hur stort är missbruket av lugnande medel?

Ca 80-200 000

7

Hur många i Sverige har svårt narkotika missbruk?

Ca 30 000

8

Skilj riskbruk, missbruk och beroende

Riskbruk - går att vända beteendet men ligger i farozonen
Missbruk - skadligt bruk
Beroende - DSM V, ingen skillnad mot beroende

9

Vad är skadligt bruk?

Stark längtan efter drogen, craving
Svårt att kontrollera intag
Fortsatt bruk trots skada
Prioriterar drogen före andra aktiviteter
Ökad tolerans
Fysisk abstinens

10

Alkoholprover:

Akut kan serumetanol tas
GT, CDT, MCV, PEth

11

Vad är AUDIT. Vilkamområden testar det?

Konsumtion
Beroendetecken
Skador

12

Vad är riskkonsumtion för män/kvinnor

Män>14
Kvinnor >9

13

Farmakologisk behandling av alkoholmissbruk

Antabus
Campral
Naltrexon
Selincro
Dessa har indikation

14

Antabus verkningsmekanism

Hämmar aloholdehydrogenas, ansamlas därför acetaldehyd. Leder till flash, takykardi, illamående, kräkning. Eftersom man mår så dåligt avstår man.

15

Verkningsmekanism på akamprosat

Dämpat överaktivt glutamatsystemet. Alkohol tros dämpa glutamatsystemet, i frånvaro uppstår sug.

16

Naltrexons verkningsmekanism

Blockerar opiatreceptorn. Teori om att man minskar euforin,och därför spänningen. Får ej ges till patienter med hepatit, eller psykisk sjukdom.

17

Behadlingseffekt för antabus, akamprosat och naltrexon

Antabus - har viss effekt om kombinerat med kontroller och uppföljning
Naltrexon och akamprosat har 10-20% effekt