Fosterultraljud Flashcards Preview

T9 > Fosterultraljud > Flashcards

Flashcards in Fosterultraljud Deck (14):
0

Vad kan ses på rutinultraljud

Datering av graviditetslängd
Räkna antalet foster
Placentaläge
Missbildningsdiagnostik

1

Vad kan hända om det finns en förbindelse mellan tvillingar

Tvilling-tvilling transfusion. Tömmer ena tvillingen på blod

2

Varför förlöses enäggstvillingar med kejsarsnitt?

Stor risk för navelsträngar snurrar sig

3

Vad ingår i KUB? Vad är det för undersökning

Kombinerat ultraljud och blodprovsagning
Mammans ålder
Mätning av nackuppklarning
Blodprov : PAPP-A och HCG

Avgör risken för Downs

4

Hur säkert är KUB-metoden

80-90% säkerhet. Får man en risk på 1/300 tas fostervattensprov

5

När görs KUB-undersökningen?

V11-13

6

Vanligaste orsaken till anemi hos ett foster

Rhesusimmunisering

7

Hur ses anemi på ultraljud?

Ökad hastighet i cerebri media

8

Hur behandlas anemi hos ett foster?

Chordocentes. Ger blod i navelsträngen var 14e dag

9

Vanligaste orsaken till att ett foster har arrytmier?

Mamma med SLE och antikroppar som riktas mot AV-noden

10

Vilka erbjuds kromosomanalys?

Kvinnor >35 som inte vill görs KUB-test
Risk 1/300
Tidigare kromosomavvikelse
Ett fynd på ultraljud v18

11

Vad kan behandlas intrauterint?

Laserbehandling av tvilling-tvilling syndrom
Cordocentes
Ballongsprängning av vissa hjärtfel
Dränage av hydrothorax

Mm mm

12

Hur vanligt är det med tvilling tvilling syndrom?

10%

13

När är fri abort tillåtet?

Upp till v17+6