Barn Och Astma Flashcards Preview

T9 > Barn Och Astma > Flashcards

Flashcards in Barn Och Astma Deck (16):
0

Vd ingår i den atopiska triaden?

Astma snuva och atopisk dermatit

1

Hur utreder man ett barn med misstänkt allergi

Kroppslig undersökning
Pricktest

2

Vd finns det förbehandlingar mot eksem

Steroid
Mjukgörande
Ljusbehandling

3

Vilken är den vanligaste matallergin?

Mjölk följt av ägg

4

Hur utreds födoämnesallergi?

Pricktest
Rast
Lapptest

Transglutaminas antikroppar
Tarmbiopsi

5

Vilka är de vanligaste allergenen vid astma

Pollen kvalster pälsdjur

6

Hur utreds astmabarn?

Följ längd och vikt så att de inte hämmas i sin utveckling.
Specifik utredning med pricktest och RAST
Lungfunktion med spirometri för att mäta reversibilitet.

7

Från vilken ålder kan man göra pricktest respektive RAST

Finns ingen åldersgräns. Kör från start

8

Vilken är den viktigaste utlösaren av astma

Generellt infektioner ex rhinovirus
Kommer före katt pollen rökning

9

Hur miljösanerar man kring ett astmatiskt barn?

Bort med husdjur om de utlöser
Sluta röka
Kvalsterlakan
Städa regelbundet

10

Hur många barn dör varje år av astma?

1/år

11

Varningstecken för svår astma?

Att andningen tystnar, barnet tröttnat
Sjunkande Sao2
Hög AF

12

Behandling av akut svår astma?

Upprepa b2stimulerare
Var försiktig med steroid då det kan hämma tillväxt
Överväg adrenalin ges endast på intensivvårdsavdelningen
Cpap bättre än respirato

13

Hur kan man skilja på vasovagalreaktion och anafylaxi?

Vasovagal blek kallsvettig långsam puls
Anafylaxi varm kletig, snabb puls

14

Vilket är det viktigaste läkemedlet vid anafylaxi? Hur ska det ges?

Adrenalin. Ge upprepade IM, överväg sedan adrenalin IV eftersom det ger fruktansvärd ångest.

15

Vad kan ges utöver adrenalin vid anafylaxi?

Bronkdilaterare
Antihistamin
Steroid - var försiktig med barn påverkar tillväxten