Obstretrisk Blödning Flashcards Preview

T9 > Obstretrisk Blödning > Flashcards

Flashcards in Obstretrisk Blödning Deck (12):
0

Vad är en postpartumblödning?

Blödning >1000 ml

1

Vad är vanligast, primär eller sekundär postpartumblödning?

Primär inom 24h är vanligast. Speciellt vanligt vid kejsarsnitt jämfört med vaginal förlossning.

2

Hur många förlossningar sker per år? Hur vanligt är det med blödning?

100000 förlossningar. Postpartumblödningar vid 5-13% dvs en vanlig åkomma

3

Nämn några orsaker till maternell mortalitet

Blödning -vanligast i Afrika Asien
Hypertoni - vanligast i Karibien Latinamerika
Tromboembolism - Storbritannien, Sverige
Infektion
Suicid

4

Vad händer med blodvolymen under graviditeten?
Hur lång tid tar det innan en blödning blir livshotande?

Blodvolymen hos kvinnan ökar under graviditeten,
Då kvinnan blött ut 40% är situationen livshotande. En normal blödning är 600-700 ml /min dvs livshotande inom en minut

5

Vilka är de fyra T:na vid blödning

Tone -70% slapp livmoder
Trauma- 20% ruptur
Tissue - 10%
Thrombin - koagulationsrubbning mycket ovanligt

6

Vad är en vanlig orsak till atoni?

Kvarvarande placenta
Uttröttad livmoder, svarar inte på oxytocin. Vanligare hos mångföderskor och tvillingförlossning
Försämrad kontraktion

7

Hur ska du agera för att förebygga blödning?

Ge oxytocin
Kontrollerat drag i navelsträngen - dvs säker avgång av moderkaka
Massera livmodern

8

Arbetsordning vid större postpartumblödning

Ta bort placenta
Sy bristningar
Bimanuell uterusmassage
Uterotonika

Fungerar inget ovanstående ska hon ner på operation.

Följ hela tiden. Puls BT mängd blödning
Sätt nålar, syrgas, ge blod/plasma

9

Hur ges lämpligen oxytocin och varför?

Det ges bäst som infusion eftersom halveringstiden är kort

10

Vad är en bakrikateter?

En ballong som blåses upp i vaginan i samband med blödning. Måste packa nedom för att inte glida ut. Max 24h pga infektionsrisk därför ges samtidigt antibiotika

11

Vad är placenta acreta

Abnormal inväxt av chorionvilli i myometriet.
Riskfaktorer tidigare snitt