Klimakteriet Flashcards Preview

T9 > Klimakteriet > Flashcards

Flashcards in Klimakteriet Deck (19):
0

Hur länge varar ett klimakterie normalt?

Ca 5 år efter menopaus

1

Hur påvekerar rökning menopaus?

Rökare ca 2 år,tidigare

2

Definition av menopaus

Sista menstruation, blödningsfri ett år

3

Varför slutar kvinnan menstruera?

Två teorier, 1)slut på folliklar 2) folliklarna blir refraktära. Det som talar emot teori 1 är att kvinnor som opererat bort enmäggstock inte kommer i menopaus tidigare

4

Nämn några typiska klimakteriebesvär

Blödningsrubbningar
Tunna slemhinnor ( östrogenberoende)
Osteoporos

5

Hur behandlar man urogenitala besvär i samband med klimakteriet?

Små doser östrogen lokalt

6

Hur behandlas blödningsrubbningar i samband med klimakteriet?

Alla blödningar postmenpausalt skall utredas för cancer. Beror oftast inte på östrogenbrist utan obalans mot gulkroppshormonerna. Tillför dessa

7

Hur behandlas klimakteriesvettningar?

Östrogen hjälper

8

Påverkar preventivmedel osteoporos hos kvinnor?

Endast vid högdos p-spruta hämmas östrogenet. Annars nej

9

Kontraindikation till lokal östrogenbehandling

Behandling med aromatashämmare för bröstcancer

10

Hur länge får man stå på HRT hormon replacement therapy?

Max 5år därefter risk för bröstcancer. Bra mot vallningar

11

Vad innehåller HRT-behandling

Börjar med östradiol som tablett. Lägger sedan till gulekroppshormon.

12

Vad är nackdelen med att ge östrogen förutom bröstcancer

Att livmoderslemhinnan blöder kontinuerligt om inte gulekroppshormon läggs till behandlingen

13

Hur verkar kombinerade P-piller?

Östrogen och gulekroppshormon hämmar GnRH så att FSH och LH inte kan bildas. Östrogenet är inte nödvändigt, men hjälper till med blödningskontroll

14

Vilket är det vanligaste östrogenet i P-piller

Etinylöstradiol

15

Vilka skall inte P-piller föreskrivas till?

Känd koagulationsrubbning
Tidigare DVT
BMI>30
Migrän
Leversjukdom

16

Vad gör man om man glömt ta sin tablett?

Lugnt inom 12h. Om mer, finns ökad risk för graviditet inom en vecka

17

Verkningsmekanism för lågdos gestagener.(minipiller)

Låg dos påverkar inte GnRH axeln utan kvinnan har fortfarande ägglossningar. Istället blir cervixsekretet tätt

18

Vad innehåller dagenefterpiller och hur skall de tas

Höga doser gestagener, skall tas senast 3 dagar efter