Från liten Till Stor Flashcards Preview

T9 > Från liten Till Stor > Flashcards

Flashcards in Från liten Till Stor Deck (16):
0

När är man längdmässigt färdigväxt?

Efter puberteten

1

Hur förändras ett barns BMI

Tjockast vid ett år, slankast vid 6 år, stiger sedan successivt

2

En faktor som påverkar längdtillväxt utöver genetiken?

Nutrition. I tider av svält har folk varit kortare

3

I vilka faser delas tillväxten upp i?

Spädbarns - hög hastighet, IGF-1, thyroideahormon och kortison(hämmar), tillväxthormon, styr främst längstillväxten
Barndoms - stabil tillväxt, om än avtagande från två år. Tillägg av androgener till tillväxten. Dessa produceras i binjuren
Pubertets - + könshormon

4

Vilka tillväxer mest i puberteten, pojkar/flickor?

Pojkar?

5

Vad är första pubertetstillväxt hos pojkar resp flickor

Testikeltillväxt och bröst, därefter längdtillväxt

6

Hur stor är medelskillnaden mellan män och kvinnor

13cm

7

Hur beräknar man target Height hos ett barn

Mammas längd + 13 cm + pappas längd delat med två

8

Vad krävs för normal tillväxt?

Frisk
Näring
Normala hormoner

9

När är det legitimt att behandla med tillväxthormon?

Vid avsaknad av tillväxthormon

11

Vad är normal kortvuxemhet och vad kan man göra?

Det är då barnet är kort eftersom föräldrarna är korta. Ska inte behandlas

12

Vilket hormon styr tillväxten under spädbarnstiden?

IGF-1, thyroideahormon och kortisol(fråmst hämmande av tillväxt)

13

Vilka hormon styr tillväxten under barndomsåren?

tillväxthormon och till viss del androgener (adrenarke, telarke)

14

Vad styr tillväxten under tonåren?

könshormoner tillsammans med hormonen frå
Spädbarnsåldern: IGF-1, thyroideahormon, kortisol
Barndomsåren: androgener + GH

15

Hur beräknar man targetheight för en pojke?

(mammas längd + pappas + 13cm ) /2

16

Vad ger ett mer precist mått på biologisk ålder?

skelettåldersbestämning