Puerperiet Flashcards Preview

T9 > Puerperiet > Flashcards

Flashcards in Puerperiet Deck (14):
0

Vd är puerperiet?

2 h efter partus

1

Redogör för BESLUT

Bröst
Endometrie

Livmoder
Urinvägar
Trombos

Fråga om brösten/amning, magen, bristningen, kissa, ben och andningen(trombos) , halsont, sjukdom i hemmet, förlossningen och hur det går hemma.

2

Vad händer med livmodern efter partus

6v går den från 1000g -> 80g normalt att blöda under den tiden

3

Vad minskar blödning i hemmet efter förlossning

Amning, livmoder massage.
På sjukhus kan man kontrollera om moderkakerest med ultraljud.
Pröva oxytocin

4

När återkommer mensen efter födsel?

Efter 12 v

5

När är HBt som lägst efter förlossning och varför?

3e dagen. Då har vätska mobiliserats från det kroppsliga ödemet och erytrocyterna späds. Om tidigare hjärtsvag finns risk för hjärtsvikt.

6

Hur ter sig trombocyterna och leukocyterna postpartum.

Tillfälligt förhöjda

7

Nämn några faktorer som ökar risken för urinretention

Oxytocin
EDA
Smärta från förlossningen

Profylaktisk behandling består av smärtlindring, mobilisering

8

Nämn något speciellt som brukar hända runt 3e dagen?

Baby blues. Hormonerna rasar och det gråts mycket.
Patienter som sedan tidigáre behandlas med SSRI har en ökad risk för postpartumpsykos

9

Vad är risken med mastit? Hur märks det på patienten

Leder till inflammation, bakterier kan ansamlas och en abscess kan utvecklas. Svängande feber, svullet rodnat bröst.
Till en början räcker det att tömma bröstet försöka lindra med värme. Om det sitter i flera dagar misstänk infektion ge Heracillin

10

Vilken är den vanligaste bakterieinfektionen i endometriet? Hur diagnosticeras det?

Rejäl ömhet över livmoder. Grupp A streptokocker är det vanligaste

11

Vad innehåller ett bra status på en mamma?

AT, MoS, lgll, lungor, hjärta, bröst, buk-uterus, ben
Gyn: SpU, cx-odling, palpation, doft och ta en urinodling.

12

Vad kan man misstänka hos en patient med lätt sänkt AT, ömmar över uterus? Vd göra.

Endometrit, odla ge Heracillin

13

Vilken bakterie orsakar barnasängsfeber?

GAS