Använd boken så här sidor 6-7 Flashcards Preview

Körkortsboken > Använd boken så här sidor 6-7 > Flashcards

Flashcards in Använd boken så här sidor 6-7 Deck (13):
1

använd boken så här

innan du börjar läsa boken bör du gå tillbaka till föregående uppslag och skaffa dig en uppfattning om innehållet.

在你开始读这本书之前,你应该回去前几页的内容获得一个想法。

2

i den fortsatta läsningen kan du ha nytta av att använda följande teknik:
börja med att skumma igenom ett uppslag så att du får innehållet klart för dig.
läs igenom högersidans text några gånger och stryk under viktiga ord och regler.
återvänd ofta till vänstersidan under genom läsningen.
anteckna, gärna direkt på uppslaget eller sist i boken, frågor till din lärare.
svara på de frågor som finns i Studiehäftet.

进一步阅读,您可以通过使用以下技术中获益:
开始略读,让你得到一个查找的内容为你准备好。
右页的文本读了几次,强调重要的单词和规则。
审阅期间经常回到左侧。
注意,最好直接在长期或在这本书的结尾,你的老师的问题。
响应在程序小册子所载的问题。

3

om du noggrant läser boken på detta sätt, så kan du senare göra snabba repetitioner genom att enbart läsa vänstersidor:

如果你读了这本书,这样,你可以在以后通过加载只有左侧的快速重复:

4

kantrubrik
kantrubriken visar i vilket avsnitt av ett kapitel du befinner dig.
kantrubrik är vertikalt placerad för att du lätt ska hitta när du bläddrar igenom boken.

färgkoder
vänstersidorna har en särskild färg för varje kapitel.

边境线
边境的标题显示在这部分您所在地区的一章。
边境线垂直定位,让你轻松发现,当你通过本书的浏览。

颜色代码
的左边都有一个特定的颜色为各章节。

5

synen 192-193 sidor

en till två procent av synfältet.

periferiseende

i resten av ditt synfält är synskärpan sämre.

视力

一到两成视觉领域。

周边视力

在你的视野的其余部分是视力恶化。

6

fakta om synen

perifera seendet

försämras av alkohol, trötthet och stress.

mörkernärsynthet
för en del av oss ökar närsyntheten i mörker.

nattblindhet
avsaknad av mörkerseende kan vara medfött eller en följd av sjukdom

介绍视线

周边视力

受损的酒精,疲劳和压力。

黑暗的近视
对某些人来说,在黑暗中增加近视。

夜盲症
缺乏夜视可能是先天性或疾病的结果

7

synfel

kommer ofta smygande. det är svårt att upptäcka själv.
kolla synen regelbundet

缺陷

往往是阴险的。这是很难发现自己。
规律检查视力

8

synfälts defekter

kan uppstå genom olika sjukdomar.
det är allvarligt, eftersom förmågan att upptäcka andra trafikanter försvåras.

视野缺损

可能发生的各种疾病。
这是严重的,因为能够检测到其他道路使用者更加困难。

9

7 7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7 7

10

7 7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7 7

11

sidhuvud
här ser du överst till vänster kapitlets namn och till höger avsnittet. här befinner du dig i avsnittet vi är så olika som finns i kapitlet människan.


这里你可以看到左上角的章节名称和右侧部分。在这里你会发现自己在本节中,我们是不同的章节中的人。

12

marginaltext

marginaltexterna finns till för att du lätt ska kunna hitta i boken.
dessa sökord fungerar också som stödord till texten.
här är det synskärpa som är extra viktigt.

孖展文本

孖展文本,您可以轻松地找到这本书。
这些关键词也可以作为关键词文本。
这是愿景,更重要的是。

13

sidhänvisningar
längst bok i boken finns ett register med sökord.

arbetsmaterial
till boken finns sidomaterial i form av
- studiehäftet
- vägmärken & vägmarkeringar
studiehäftet finns också delat i form av teorihäftet respektive kör häftet.

页面引用
最长的一本书,在书中有一个索引关键字。

工件
本书的侧壁材料的形式
- 研究小册子
- 道路标志及道路标记
学习小册子的理论的户口簿和运行小册子的形式共享。