sidor 120 bilens köregenskaper Flashcards Preview

Körkortsboken > sidor 120 bilens köregenskaper > Flashcards

Flashcards in sidor 120 bilens köregenskaper Deck (17):
1

bilens köregenskaper

så här inverkar farten på stoppsträckan

stoppsträcka= reaktionssträcka + bromssträcka

reaktionssträckans längd avgörs av farten och reaktionstiden.

farten är 30 km/h, dvs nästan 9 m/s, reaktionstiden antas vara ungefär en sekund.
reaktionssträckan blir då ca 9 meter.

ett förenklat sätt att räkna ut den ungefärliga reaktionssträckan:
stryk 0 i farten och multiplicera med tre
30 km/h - 3*3 - 9 meter
60 km/h - 6*3 - 18 meter
90 km/h - 9*3 - 27 meter

bromssträckan beror på fart,
väglag, däck, bromsteknik,
bromsar med mera
den ökar kvadratiskt med ökande fart.

lllustrationen visar hur stoppsträckan påverkas av farten.
R= reaktionssträckan
B= bromssträckan

汽车的驾驶

因此会影响速度的停止距离

停止距离=反应距离+制动距离

反应腿的长度确定的速度和反应时间。

的速度是30公里/小时,即近9米/秒,反应时间被假定为大约一秒钟。
然后反应距离是大约9英尺。

一种简化的方式来计算的近似反应路线:
在旅途中,咖啡0乘以三
30公里每小时 - 3* 3 - 9英尺
60公里/小时 - 6* 3 - 18米
90公里每小时 - 9 *3 - 27米

制动距离取决于速度,
路况,轮胎,制动技术,
刹车等。
它增加了二次增长速度。

lllustrationen受此举显示了如何停止距离。
R =反应距离
B =制动距离

2

121 121 121 121 121 121

121 121 121 121 121 121

3

naturlagar

en härlig upplevelse
fullständig kontroll och friheten
attraherar
märker
inbromsningar
kraft
bromspedalen
okontrollerad
sladd som följd.

att få stopp på bilen
tänkbart
hinder på

stoppsträcka
reaktionssträcka och bromssträcka

reaktionssträckan
sträcka
upptäckt
snabbt du reagerar

rörelseenergi
föremål
kvadratiskt i hållande till farten.

bromssträcka
därmed också bromssträckan

väggreppet
friktionen
avgörs av
underlaget
däckens kvalitet

自然法则

一个愉快的经验
完整的控制和自由
吸引
标签
制动
强制
刹车踏板
不受控制
作为结果的编码。

把车停下来
可能
障碍

停止距离
反应距离和制动距离

反应路线
伸展
发现
很快,你的反应

动能
主题
速度的平方。

制动距离
因此制动距离

牵引
摩擦
是由
基地
轮胎质量

4

122 122 122 122 122 122

122 122 122 122 122 122

5

bromssträckan påverkas också av

väglag
däck
bromsar
bromsteknik
lastens placering

dåliga förhållanden
idealiska förhållanden

bromskrafterna
tillgängliga väggreppet
ostyrbar
sladda runt.

broms- och sidkrafterna på däcken från vägen
fartminskning, sväng och kursstabilitet
kvadratiskt
ökande fart i
en given manöver

制动距离也受

条件
甲板
刹车
制动技术
负载放置

条件差
理想的情况下

制动力
可牵引
放肆的
四处飘散。

从道路上的轮胎的制动和力量
放缓,转向和方向稳定性

增加势头
 一个给定的控制

6

123 123 123 123 123 123

123 123 123 123 123 123

7

väggreppet

glatt is
skillnaden
säkerhetsavstånd
räcker till.

styrbarhet och kursstabilitet
väggrepp
sidled
gira av
svårkontrollerade
bakvagnssladdar.

sidkrafter
framdäcken
vrider sig
tyngd punkt

kvadrat
bromskraftsbehovet

förbrukar
styra
stabilisera
tvärbromsning
styra
sladdar runt

tyngdlagen
uppförsbacke
utförsbacke
erfarenheten

längre bromssträcka

svårigheterna
väglag
utför
påfrestning
värmeutvecklingen
enorm
medföra
beläggen mattas
bromsförmåga
en lägre växel.

牵引

光滑的冰
差异
安全距离
够了。

操纵性和方向稳定性
牵引

偏航
难以控制
后方线。

侧向力
前轮胎
旋转
焦点


制动力需要

消耗
控制
稳定
制动硬
控制
周围的电线

重力
上坡
下坡
经验

更长的制动距离

困难
条件
执行
应力
产生的热量
巨大
导致
衬里放缓
制动
一个较低的齿轮。

8

124 124 124 124 124 124

124 124 124 124 124 124

9

understyrning
överstyrning

uppleva
riktning
moddplanar
gaspådrag
framhjulsdriven

lågt ringtryck
slitna framdäck
släpfordon
spärrad differential
fyrhjulsdrift utan mellan differential.

förhållandet
i sidgrepp
stabil
benägen
sidgrepp
dock av

转向不足的
转向过度

经验
方向
搪塑平展
促进
前轮驱动

轮胎气压过低
佩戴前轮胎
拖车
阻塞差分
四驱没有中央差速器。


侧握柄
稳定

侧握
然而,通过

10

125 125 125 125 125 125

125 125 125 125 125 125

11

mer om bilens köregenskaper

uppträdande
situationer
svårbegripligt
placering
utslitna
en felaktig fördelning
bromskraften mörker
förrän
olyckstillbud och olycka

över- och understyrning
däcken tar spjärn mot vägbanan
kurvan
sidgrepp
bakänden
hamna utanför framänden
pekar
livsfarliga
sidorörelser
raksträckor
vindbyar
ojämnheter
rotationen
förlora
kursstabilitet
vridit på

更多有关该车的操控

行为
情况
很难理解
放置

分配不当
制动力黑暗
直到
事故和事故

过度和不足的
轮胎将针对巷道振奋
曲线
侧握
后端
属于的前端
指着
致命
横向运动

阵风
粗糙度
自转
失去
汇率稳定
已开启

12

understyrning

sidgrepp
tvärtom
oavsett
föredras
bilsäkerhetsexpertisen
förarskicklighet
anses
kana rakt fram
hamna
okontrollerad
bredsladd
krockskydd
styrbarhet
raksträckor
vattenplaning
plötsligt
återfår
sidgrepp

不足

侧握
反之亦然
无论
首选
汽车知识
驾驶技巧
被视为
移出
结束
不受控制
广泛线
碰撞保护
可操纵

水漂
突然
恢复
侧握

13

däckens betydelse

olyckor sladdar
kolliderar
orsaken
tappar greppet
vägegenskaperna

轮胎意义

事故线
碰撞
导致
失去抓地力
抓地力

14

128 128 128 128 128 128 128

128 128 128 128 128 128 128

15

bromssystemen

ett hydrauliskt tvåkrets bromssystem
vakuumservo
ett mekaniskt parkeringsbromssystem.

vakuumservo
handbromsspak (parkeringsbroms)
trumbroms
skivbroms
bromspedal
bromsvätskebehållare

tvåkrets
inträffar
röda kretsen
förlorar
bromsförmåga
vakuumservo
förstärker bromskraften.
bogsering
läckage
utslitna bromsklotsar
drar åt sig fukt
bör bytas vartannat år.

制动系统

制动系统的液压回路
真空伺服
一个机械式驻车制动系统。

真空伺服
手刹杆(停车场)
鼓式制动器
盘式制动器
刹车踏板
制动液

两电路
发生
红电路
失去
制动
真空伺服
放大制动武力。
拖带
泄漏
磨损的刹车片
吸引水分
应每两年更换一次。

16

129 129 129 129 129 129 129

129 129 129 129 129 129 129

17

bromssystemen
parkeringsbromsen

en separat broms.
enbart
en varningslampa
lossa
vana
fuktigt
risk
ej i fuktig kyla
åtdragen

färdbromsen
en reservledning
regelbundet
vartannat år

vkkuumservo
förstärks
bogserad
avstängd motor

制动系统
驻车制动

一个单独的制动。

警示灯
释放
习惯
湿
风险
不潮湿阴冷
应用的

行车制动
储备管理
经常
每隔两年

vkkuumservo
放大
跟随
发动机关闭