sidor 86 omkörning på landsväg Flashcards Preview

Körkortsboken > sidor 86 omkörning på landsväg > Flashcards

Flashcards in sidor 86 omkörning på landsväg Deck (33):
1

omkörning på landsväg

möten
halvvägs.
förenkla

uppfattar situationen
vägrenen
farlig situation
avbryta en omkörning i tid.
kunskap

在高速公路上超车

会议
半途而废。
简化

察觉情况

危险的境地
中止超车时间。
知识

2

87 87 87 87 87 87 87 87

87 87 87 87 87 87 87 87

3

hur långt bort är den mötande och var kommer vi att mötas?

säkra bedömningar
avståndet
genomföra
på ett säkert sätt
anledning
hamna i

mötespunkten
felbedömer
fria omkörningssträckan
bredvid

möte och vägren

breda vägrenar
farligt
tvingar mötande
undvika en kollision
uppmärksamhet
backig
uppstår
förutse
siktsträcka
fart riktigt
avbryta
skede
omkörd

如何远离迎面而来的,我们将在哪里见面?

准确的估计
距离
实施
安然
原因
结束了在

交汇点
误判
免费超车


会议和路边

宽青草
危险的
迫使迎面而来
避免碰撞
注意
丘陵的
发生
预测
能见距离
速度确实
打断
舞台
超越

4

88 88 88 88 88 88 88 88

88 88 88 88 88 88 88 88

5

88 88 88 88 88 88 88 88

88 88 88 88 88 88 88 88

6

omkörning på landsväg

kör inte om där det kan uppstå fara...
omkörd
i köer
när sikten är skymd
före högerregelskorsningar
ger tecken för vänstersväng

在高速公路上超车

不运行,如果有危险...
超越
在队列
当能见度被遮蔽
正确的规则通道
左转提供左转信号,转向灯

7

fartskillnaden ökar riskerna

kräver
särskild
planering
LGF-skylt

速度差增加风险

要求
特别
规划
LGF板

8

89 89 89 89 89 89 89 89

89 89 89 89 89 89 89 89

9

89 89 89 89 89 89 89 89

89 89 89 89 89 89 89 89

10

är omkörning tillåten?
vid backkrön
strax före
på obevakade

允许超车?
波峰

在无人值守

11

risk
traktorer

konstruerat
hastighet

väghållningsfordon
ständigt
uppmärksamhet
impulsiva
förberedd

风险
拖拉机

构建
速度

道路维修车辆
不变
注意
浮躁
准备

12

90 90 90 90 90 90 90 90

90 90 90 90 90 90 90 90

13

90 90 90 90 90 90 90 90

90 90 90 90 90 90 90 90

14

hinder utmed kanten
vad döljer traktom?

håll ut till kantlinjen
kantlinjen
vägrenen
bedömer

körfältsvägvisare
färdmål

沿着边缘的障碍
拖拉机隐藏了什么?

伸手到边境
边境

评定

车道路标
目的地

15

91 91 91 91 91 91 91

91 91 91 91 91 91 91

16

91 91 91 91 91 91 91

91 91 91 91 91 91 91

17

finns det hinder utmed kanten?
utmed
medveten
framför

omkörd
eventuellt
underlätta
bakomvarande
sakta
krokig
råka ut
situationer
räcker
ordentligt
bromsa
ovana
antingen
ytterbackspegeln

沿边缘有障碍吗?
沿
察觉


超越
可选
便利
在你身后
慢慢地

遭遇
情况
足够
正确

习惯

车外后视镜

18

92 92 92 92 92 92

92 92 92 92 92 92

19

92 92 92 92 92 92

92 92 92 92 92 92

20

vägrenen

är inget extra körfält
släppa fram omkörande
bör undvikas i mörker och på ställen med skymd sikt没有多余的车道
释放超车
应避免在黑暗的地方管窥

21

93 93 93 93 93 93 93

93 93 93 93 93 93 93

22

93 93 93 93 93 93 93

93 93 93 93 93 93 93

23

vågrenen

kantlinjen
åsikter
ett säkerhetsområde
gående
säkert
märkt
släppa fram
uppskattat
smidigt
längre sträckor
tillfälligt
en bakomvarande

路边

边境
意见
安全区
行人
安全
标记
疏通
赞赏
平滑
更长的距离
暂时
目前背后

24

ej i mörker

siktsträckan
riskabelt

ej vid skymd sikt
väjningsplikt

överhuvudtaget
försiktig
siktsträcka
backkrön
upptäcker
eventuella

不是在黑暗中

的范围内的可见性
冒险的

不阻塞
维权之路

任何
关心
能见距离
波峰
检测
任何

25

ej före korsningar

undvika
missförstånd
trafikanter
tolka

不前的十字路口

避免
误解
道路
解释

26

smal vägren

breda
landsvägar
mötande
förutsättningen

sammanvävning

stigningsfält

branta backar
löst

狭窄的路边

广阔
公路
迎面而来的
前提

交织

梯度场

陡峭的山坡
溶解

27

94 94 94 94 94 94 94

94 94 94 94 94 94 94

28

94 94 94 94 94 94 94

94 94 94 94 94 94 94

29

när du kör av från en större väg
vänstersvängar med lägre risk

spanska svängen

从主要道路运行时
左转风险较低

西班牙转

30

95 95 95 95 95 95 95 95

95 95 95 95 95 95 95 95

31

95 95 95 95 95 95 95 95

95 95 95 95 95 95 95 95

32

högersväng
kör tydligt
tydlig körning
överraskar
medtrafikanter
förbered
kontrollera
körriktningstecken
mjukt ner
kanten
sträckan
uppskattat
uppmärksam
fartblindhet

右转
润清
清除运行
惊喜
其他道路使用者
准备
确认
方向标志
轻轻向下
边缘
路线
赞赏
细心
速度失明

33

vänstersväng
komplicerade
trafiksituationerna
inträffar
samarbetet
bilförarna

vänstersväng lågtrafik
förbered
undviker
betydligt

向左
复杂
交通的情况下,
发生
合作
司机

左转离峰
准备
避免
显著