sidor 113 Bilen Flashcards Preview

Körkortsboken > sidor 113 Bilen > Flashcards

Flashcards in sidor 113 Bilen Deck (14):
1

underverk
elektronik
inbyggd
styrs
avstämda
insprutningssystem
exakt
en katalysator
låser
antisladdsystem
skydd
komplicerade
säkerhetssystem
krockkuddar
bältessträckare och stolar som kollapsar
påkörning
bakifrån
allmänhet
reparera bilen
kontrollera
upptäcka
går sönder.
en verkstad ta över
avsnittet
reda ut
uppsikt över
specialkunskaper
åtgärda

奇迹
电子
建于
控制
匹配
喷射系统
确切
的催化剂

牵引力控制系统
保护
复杂
安全
安全气囊
预紧器和椅子倒塌
碰撞

通常
修理汽车
确认
检测
破损。
工作坊
部分
整理

专业知识
固定

2

114 114 114 114 114 114

114 114 114 114 114 114

3

bilens inre säkerhet

ett bra krockskydd
kräver din medverkan!

deformationszon
sämre skydd
deformationszon

bilbälte
bilbältet nära kroppen
innanför
vridet

huvudskydd och ryggstöd
justera höjd och vinkel

汽车的内部安全

良好的抗冲击保护
需要您的参与!

形变
保护较少
形变


傍身带
里面
双绞线

头部和背部支撑
调整高度和角度

4

115 115 115 115 115 115

115 115 115 115 115 115

5

en kollision

ett skyddande skal
inbyggda
säkerheten
bakparti
deformationszoner
trycks
kontrollerat
mjukt
påfrestningarna
styvare

sidokollision
åkande
konstruktioner
krockkrafterna

krocksäkerhet
klarar
en krock
uppfattning
testar

碰撞

保护壳
嵌入式
安全

溃缩区
按下
检查


更严厉的

侧面碰撞
乘骑
结构
崩溃的力量

耐撞
通过
崩溃
知觉
测试

6

bilbälte
sträck bältet

spänt

graviditet
undvika

justera höjd och vinkel
whiplash
nackskador
pisksnärtskador
whiplash


拉伸带

紧张

怀孕
避免

调整高度和角度
挥鞭
颈部受伤
鞭打
挥鞭

7

116 116 116 116 116

116 116 116 116 116

8

bilens inre säkerhet

krockkudden samverkar med bilbältet.
minimiavstånd 25 cm
krockkudden fylls på 0,1 sekunder
kraften i uppblåsningen kan orsaka allvarliga skador om du hamnat för nåra.
använd bilbältet

passagerarplatsens krockkudde
inga bilbarnstolar på plats med krockkudde.
koppla ur på märkesverkstad
eller med nyckel
i vissa bilar går det inte att koppla ur krockkudden.

placera lasten rätt
lågt, fastspänt,
mot stöd-såhär ska det se ut.

汽车的内部安全

安全气囊与安全带。
25厘米的最小距离
在0.1秒内气囊膨胀
通胀的力量可能会造成严重的伤害,如果你太接近降落。
使用安全带

乘客安全气囊
没有儿童座椅的安全气囊的地方。
断开车间
或带键
在一些汽车,你不能断开气囊。

正确放置负载
低,夹紧,
以支持应该如何看。

9

117 117 117 117 117 117

117 117 117 117 117 117

10

krockkudde

krockkudde
kraftig kollision
blåses skyddande kuddar
passageraren
framsätet
åkande vid kollisioner från sidan

risk
krävs
en fart på
aktiveras
innan de aktiveras

tillsammans med bilbälte
inga barn i framsätet
kopplas bort.
instruktionsboken

last i bilen
lågt fastspänt
bagage
fastspänt
lösa föremål
projektiler
lägga tyngre saker
i bagageutrymmet
åkande
öglor
spännband

安全气囊

安全气囊
剧烈碰撞
充气保护垫
乘客
前排座椅
从侧面碰撞的乘员

风险
需要
升压
活性
在激活前

连同安全带
没有孩子在前排座位
断开。
用户手册。

装载在车上
低紧张的
行李
紧张的
松散的对象
弹丸
添加较重的物品
在行李箱
乘骑
循环
肩带

11

118 118 118 118 118 118

118 118 118 118 118 118

12

barnsäkert

babyskydd
sitter stadigt
spänns fast med bilbältet
på avstånd från instrumentpanelen
får ej användas på plats med inkopplad krockkudde

bältesstol, bälteskudde.

välj bältesstol
saknar nackskydd bak.

bakåtvänd bilbarnstol

monteras i framsätet lutande mot instrumentpanelen
monteras i baksätet lutande mot passagerarstolens ryggstöd.

använd E-godkänt bilbarnskydd.
se som är enbart T-godkända får ej användas efter 9 maj 2008.

孩子的安全

婴儿
牢牢
在安全腰带与紧固
从仪表板的距离
可能不能用在这里提供一种安全气囊

加高座椅,加高座椅。

选择加高座椅
缺乏头枕后方。

后面对汽车座椅

安装在前排座位靠在仪表板
安装在后座乘客靠在座椅靠背上。

使用E-批准的儿童安全座椅。
看看谁是唯一的T-核准,不得使用二零零八年五月九日后。

13

119 119 119 119 119 119

119 119 119 119 119 119

14

barn i bilen
föraransvar

ansvarig
framförallt
de allra minsta är
ett bakåtvänt babyskydd

bakåtvänd bilbarnstol
instruktionsboken
särskilda
fästanordningar
en ställning för fastsättning.

undvik framåtmontage

ett fåtal modeller
framåtvänt läge.
ordinarie
bilbälte
avsevärt sämre
förmåga

bältesstol
bälteskudde
bältesstol
säkraste
placeringen
diagonaldelen

stadigt
hjässa
överkant
tillfällig färd
sträckor
transport
sträckor

汽车中的儿童
驾驶员的责任

负责
尤其
最小的是
一个面向后方的婴儿座椅

后面对汽车座椅
用户手册。
具体
附件
一个固定的位置。

避免安装

少数机型
朝前的位置。
普通

相当糟糕
能力

加高座椅
儿童安全座椅
加高座椅
最安全的
位置
对角线部分

稳定

顶部
临时记录
延伸
运输
延伸