sidor 263 utomlands med bilen Flashcards Preview

Körkortsboken > sidor 263 utomlands med bilen > Flashcards

Flashcards in sidor 263 utomlands med bilen Deck (22):
1

utomlands med bilen
trafiken över gränserna ökar allt mer.
vi har fått större möjligheter att med bilens hjälp utforska Europa.
i detta avsnitt får du en del tips och råd om att köra utomlands.

vi behöver väl inte tillägga att detta läser du bara om intresse finns.

与国外汽车
跨境交通的要求不断提高。
我们有更多的机会,以帮助汽车的探索欧洲。
在本节中你会得到一些提示和建议对推动国外。

我们并不需要补充的是,这是只读的,如果有兴趣。

2

264 264 264 264 264 264 264 264

264 264 264 264 264 264 264 264

3

inför resan
planering
detta kan du ha nytta av inför en bilresa utomlands.
känner du dig osäker på vad som gäller för olika länder.
så har motororganisationerna
mer detaljerad information.


biljetter
pass - ID-kort
även om passkontrollen vid gränsen har upphört i många EU-länder ska du ändå ha med dig ett pass eller ett internationellt ID-kort vid resa inom schengenområdet.

försäkringar
bilförsäkring
kontrollera med försäkringsbolaget hur din bil är försäkrad.
sjukförsäkring
på försäkringskassans hemsida kan du beställa ett sjukförsäkringskort.
det gäller för sjukvård i alla länder som sverige har avtal med.
hemförsäkring
kontrollera att hemförsäkringen gäller och vad den omfattar.

之前的行程
规划
这可以有面临一个驱动器在国外的利益。
你觉得不确定该怎么适用于不同的国家。
然后机动车组织
更详细的信息。


门票
护照 - 身份证
即使在边境护照检查在许多欧盟国家已经停止,你还是应该携带在申根区域内的护照或国际身份证出行。

保险
汽车保险
检查与保险公司你的车是如何投保。
健康保险
关于社会保险的网站,你可以订购一个健康保险证。
条款保健于所有国家,瑞典有一个协议。
家居保险
请检查您的家庭保险条款和它涵盖了什么。

4

fullmakt
kör du en tjänstebil.
ska du ha fullmakt från ägaren som visar att du har rätt att disponera bilen.

registreringsbevis till din bil
du ska ta med registreringsbeviset så fort du lämnar sverige.

s-märke
det är obligatoriskt med s-märke på bilen.

kartor - gps
en översiktskarta på Europa är överlägset bäst när man ska planera bilsemestern.
den duger däremot inte att köra efter.
gamla och dåliga kartor kan fördärva semestern.
det bästa är kanske att använda en GPS för att hitta rätt.

reservlampor
vissa länder kräver att du medför reservlampor i bilen.

varningstriangel
i vissa länder krävs två varningstrianglar.

授权书
你开的是公司的车。
您必须从业主委托书,说明你有一个占据了车右边。

为您的车辆登记证书
你只要你离开瑞典携带登记证。

S-标签
它是强制性的,同时对汽车的标志。

地图 - GPS
计划驾车时欧洲的概述地图是迄今为止最好的。
这是不够好,但不运行。
旧的和坏的地图可以毁掉你的假期。
最好的可能是使用全球定位系统来找到自己的方式。

更换灯泡
一些国家要求您携带备用的灯泡在车上。

三角警示牌
在一些国家,两次警告三角形。

5

265 265 265 265 265 265 265 265

265 265 265 265 265 265 265 265

6

förbandslåda
brandsläckare
det krävs brandsläckare i en del länder.

service på bilen
för att du ska få en lyckad semester måste bilen fungera.
ett gott råd är att ta kontakt med en verkstad i god tid före resan.

verktyg och reservdelar
enklare reservdelar. t ex glödlampor kan bespara dig en hel del besvär.
om du har med det.
det kan också vara bra att komplettera med några användbara verktyg. t ex domkraft.
är din bil utrustad enbart med ett nöd reservhjul, innebär en punktering att du får stanna på platsen tills hjulet är lagat.
ett riktigt reservhjul är nödvändigt.

急救箱
灭火器
要求灭火器在某些国家。

在轿厢服务
为了有一个成功的节日车必须工作。
我的建议是联系一个车间预先的行程。

工具和备件
简单的部分。如灯泡可以节省你很多的尴尬。
如果你拥有了它。
它也可以是很好的补充一些有用的工具。例如,顶起。
你的车用应急备用轮胎专门配备​​,是指爆胎你可以留在网站上说,直到轮是固定的。
备胎是真的有必要。

7

extra nycklar till bilen
har du inte reservnycklar till bilen kan det medföra en veckas försening i resan,
om oturen är framme.
till många bilar går det inte att tillverka nycklar på plats.
det måste ske via den svenska bilfirman.

额外的车钥匙
你没有备用车钥匙可能会导致一个星期的延迟在旅途中,
如果不幸罢工。
很多车您不能出示到位键。
它必须经过瑞典汽车公司来完成。

8

dubbdäck
du bör kontrollera vad som gäller.
tyskland har exempelvis förbud mot användning av dubbdäck.

rätt lufttryck
körning i hög fart och /eller med mycket last kräver ett kraftigt förhöjt lufttryck i däcken.
se bilens instruktionsbok.

mobiltelefon
i de flesta europeiska länder är det förbjudet att tala i mobiltelefon
utan att använda hansfree-utrustning. samtidigt som man kör.

reflexväst
i många europeiska länder är det lag på obligatorisk orange eller gul reflexväst som ska användas om bilen stannar och du ska åtgärda något utanför bilen.

镶满轮胎
你应该检查什么就是什么。
德国,例如,禁止使用镶钉轮胎的。

适当充气
在高速行驶和/或沉重的负荷,需要在轮胎显著升高的空气压力。
看使用说明书。

手机
在大多数欧洲国家,禁止谈论的手机
不使用免提设备。而驾驶。

反光背心
在许多欧洲国家有强制性橙色或黄色反光背心中使用的法律,如果汽车停止,您应该修复车外的东西。

9

266 266 266 266 266 266 266 266

266 266 266 266 266 266 266 266

10

i väg
färjetransporten
lämnar du sverige med en färja kan lastningen av bilen på bildäck vara problematisk.
det är ofta mycket trångt och lätt att skrapa mot andra bilar. du kan råka ut för en klurig ersättningsfråga.
och det är inte alls självklart att din bil försäkring gäller på färjan.

在路上
轮渡运输
离开瑞典渡轮到汽车的装上汽车甲板可能会产生问题。
它往往是非常拥挤,容易刮到其它车辆。你可能会遇到一个棘手的赔偿问题。
它不是完全清楚,你的汽车保险是对渡轮有效。

11

broavgifter
du använder kanske öresundsbron och storebeltsbroen för att komma till kontinenten.
räkna med broavgifter som du erlägger vid särskilda avgiftsstationer.

körning
de praktiska tips du får här.
liksom de länder vi nämner är endast ett urval.
du kan få mer detaljerad information.
om du vänder dig till en motororganisation som M, MHF eller KAK.

过桥费
您可能正在使用öresundsbron和storebeltsbroen去大陆。
关于过桥费算不算你付出的专用充电站。

主动
本实用技巧你来到这里。
以及我们提到的国家是唯一的选择。
你可以得到更详细的信息。
如果你把一个马达机构M,MHF或乙级。

12

bilbälte
bilbälte, även i baksätet, är obligatoriskt i de allra flesta länder.

barn i bil
i vissa länder finns det förbud för barn att sitta i framsätet.
de får inte ens göra det i bilbarnstol.

安全带
安全带,即使在​​后座上,是强制性的大多数国家。

孩子在车
在一些国家有禁止儿童坐在前排座位。
他们甚至不完成它在汽车座位上。

13

snökedjor
vintertid är snökedjor obligatoriskt på vissa högt belägna vägar.
framför allt i Alperna.
det finns möjlighet att hyra snökedjor på olika ställen.

alpvägar
den som är på väg uppåt, har alltid företräde.
tänk på att köra på låg växel,
motorbromsa utför,
ju brantare lutning desto lägre växel
annars kan bilens bromsar bli för varma och därmed sluta fungera.

雪地防滑链
冬季雪地防滑链是强制性的一些高海拔的路线。
特别是在阿尔卑斯山。
它可以租用雪链在不同的地方。

alpvägar
谁在一路上涨,总是有优先权。
一定要在低挡运行,
发动机制动下坡,
斜率越陡,齿轮的下部
否则汽车的刹车太热,因而失败。

14

267 267 267 267 267 267 267 267

267 267 267 267 267 267 267 267

15

halvljus på dagen
i många europeiska länder använder man halvljus även på dagen.
men det kan skilja mellan olika länder.
ta reda på vad som gäller för de länder som du ska besöka.

alkohol
hör aldrig samman med bilkörning.
vilket land du än befinner dig i.
reglerna skiljer sig
och det finns länder som har absolut 0-gräns.

parkeringsregler
parkeringsregler är krångliga överallt.
ta med en parkeringsskiva.
den kan du ha nytta av.

hastighetsregler
dessa skiljer sig åt i alla länder.
du bör läsa vad som står angivet på stora informationstavlor direkt vid gränsen.

böter
i många länder utdöms böter direkt på platsen.
du kommer inte vidare, om kassan är för skral.

övningskörning
räkna inte med att övningsköra under bilsemestern.
det är ett fåtal länder som tillåter privat övningskörning och i så fall bara för landets invånare.

蘸日期
在许多欧洲国家在白天使用近光均匀。
但它可以因国而异。
找出适用于您将访问的国家。

酒精
从来没有听到与驾驶有关。
你是哪个国家英寸
规则不同
并有具有绝对0限制的国家。

停车规则
停车规则到处都是复杂的。
拿一个停车盘。
它可以是有用的。

速度控制
这些不同的每一个国家。
你应该读什么,直接在边境上写的大型信息板。


在许多国家,处以罚款当场。
你不打算上,如果结帐是很少。

学习者
不要指望下练习驾驶驾驶。
也有少数国家允许私人执业,如果是这样,只是为国家的居民。

16

268 268 268 268 268 268 268 268

268 268 268 268 268 268 268 268

17

danmark
hastighetsbegränsning i tätort gäller från ortsnamnsskylten och upphör vid en ny skylt med streck över ortsnamnet.

丹麦
在市区限速来自于地名标志和结束时,一个新的标志与破折号在城市名称。

18

tyskland
landet är känt för sin autobahn.
du stöter ofta på skylten rekommenderad fart 130.
på de sträckor där farten inte är begränsad.
tänk på att du har väjningsplikt vid påfarten till autobahn.
räkna inte med att få hjälp att komma ut på samma sätt som i sverige.

stau är ett förhatligt ord för alla på autobahn,
men köer måste du räkna med.
trafikintensiteten är inte på något sätt jämförbar med den i sverige.
planera din körning genom att förlägga den till tider med lågtrafik.
när du råkar ut för stau
kan det ske mycket överraskande.
då är risken för påkörning bakifrån stor.
slå på varningsblinkers
tills de bakomvarande uppmärksammat att du står still.
är du i högerfil.
så placera dig ordentiligt till höger och i vänsterfil ordentligt till vänster.
detta gör man för att det ska skapas en gata för utryckningsfordon mellan körfälten.

lyssna på bilradion efter varningar om köer och olyckor.
de sänder varje timme anvisningar för trafikanterna.
det finns alternativa vägar.
umleitung
som man kan använda om man planerar sin körning och har lite tur.

många städer har infört miljözoner. umweltzonen
för att få köra i en miljözon ska en särskild dekal
feinstaubplakette
sitta på vindrutan.
det gäller även utlandsregistrerade bilar.
du kan köpa dekalen bl.a. på TUV kontor.

pröva gärna något annat än autobahn
tyskland är ett oerhört vackert land vid sidan om motorvägen.
det finns många namngivna turistvägar.
som är en njutning att färdas på.


för hastighetsbegränsningar i tätorter används samma system som i danmark.
en bok som heter links+rechts der autobahn.
kan du ha mycket nytta av för att planera övernattningar.
du kan köpa den i sverige,
men den är ofta billigare på bensinstationerna i tyskland.

德国
国是著名的高速公路。
你经常会遇到的推荐标速度130 。
上航线,其中速度没有限制。
请注意,您必须在高速公路让路的坡道。
不要指望得到帮助摆脱同样的方式在瑞典。

STAU是一个可恶的字给任何人在高速公路,
但队列,你必须期待。
业务强度是没有办法媲美,在瑞典。
通过将其放置在低流量的时候计划你的驾驶。
当你进入STAU
它可以是非常令人吃惊的。
那么追尾碰撞中的风险很大。
开启危险报警闪光灯
直到那些背后注意到,你站着不动。
你在正确的车道。
如此定位自己是彻底的左,右箭头牢牢左侧。
这样做是为了它创造车道之间的紧急车辆一条街。

听你的汽车收音机的交通拥堵和事故的警告。
他们每播出小时的指示道路使用者。
有替代路线。
Umleitung
也可以利用规划自己的驾驶时,并有一点点运气。

许多城市纷纷出台环境区。 Umweltzonen
用于驱动低排放区,一个特殊的贴花
Feinstaubplakette的许可证
坐于挡风玻璃。
它也适用于外国注册汽车。
你可以买贴花包括在TUV办公室。

请尝试的东西比其他高速公路
德国是一个令人难以置信的美丽的国家在公路边。
有许多命名的旅游线路。
那是一种享受骑。
在市区限速使用相同的系统在丹麦。
一本书,叫做链接+ RECHTS德高速公路。
你能有多大的好处规划过夜。
你可以在瑞典买的话,
但它往往是较便宜的加油站在德国。

19

österrike
i österrike gäller andra hastighetsgränser än i tyskland.
annars är det i mångt och mycket samma regler,
men du måste betala avgift för att få köra på autobahn.
vid gränsstationerna köper du ett märke.
som du klistrar på vindrutan du kan också välja giltighetstid på din motorvägsavgift.

det finns en del vägar och tunnlar där det krävs en extra avgift, maut.

奥地利
在谈到奥地利比德国第二速度的限制。
否则这几乎是同样的规则,
但你必须支付的费用来驱动的高速公路。
在边境站,购买一个品牌。
你贴在挡风玻璃上,您也可以选择有效期在您的公路收费期限。

还有一些道路和隧道,需要支付额外的费用,MAUT。

20

269 269 269 269 269 269 269 269

269 269 269 269 269 269 269 269

21

schweiz
liksom i österrike måste du lösa ut ett märke för att få köra på motorvägarna.
skillnaden är ,
att du måste betala för ett helt år .
även om du bara kör en enda dag.
i schweiz finns dessutom vägar
där man måste betala en engångs avgift för att få köra.

frankrike
här betalar du avgift på motorvägarna,
beroende på hur lång sträcka du kör.
betalningen sker vid speciella stationer.
peage
antingen vid infart eller vid avfart från motorvägen.
det finns även andra vägar med avgifter inom frankrike.
vägavgifterna är en ganska dryg post i reskassan

瑞士
以及在奥地利,你必须摆脱困境徽章驾驶在高速公路上。
不同的是;
你要满一年。
即使你只运行一个单一的一天。
在瑞士也有办法
其中一个须支付一次性费用来运行。

法国
在这里,你将支付的公路税,
这取决于你开车走多远。
支付是在特殊的车站进行。
Peage酒店
无论是在入口或从高速公路出口。
也有其他的方式来收费在法国。
过路费是一个相当一个多星期的旅行基金

22

italien
man använder samma system med vägavgifter som i frankrike.
tänk på att de italienska bilförarna anser sig vara de modigaste i europa.
så modiga att det verkar vara möjligt för dem att köra om även i obefintliga luckor
du ska ha blinkers till vänster under hela tiden.
då du gör en omkörning på en italiensk väg.

england
ett av få länder i europa som har vänstertrafik är storbritannien.
detta skapar egentligen störst problem när du går.
att gå över en gata i london utan att vara koncentrerad. är livsfarligt.

eftersom ditt halvljus är asymmetriskt, bländar du mötande då du kör på vänster sida.
klistra tejp på strålkastarna.
annars blir du inte omtyckt av dina anglosachsiska medtrafikanter.

vägarna i england är ofta mycket smala med hus och utfarter direkt vid kanten av vägen.
trots det är tempot högt och trafiken intensiv.

norge
för att köra bil i oslo måste du betala vägavgifter .
du bör dessutom repetera högerregeln.
här används den.

finland
trafiken i finland är ganska lik den i sverige.

意大利
在法国使用的使用费相同的系统。
请记住,意大利司机认为自己是最勇敢的在欧洲。
所以勇敢,这似乎是可能让他们在不存在的差距跑约什
你应该有转弯信号至左的全部时间。
那么你就意大利的道路超车。

英国
少数几个欧洲国家已经离开的一个必须团结一致。
当您去这造成更大的问题。
走跨越在伦敦街头,而不会集中。是致命的。

因为你的低光束是不对称的,迎面而来的眩光,当你开车在左侧。
粘贴胶带上的大灯。
否则你就不会被你的盎格鲁 - 撒克逊道路使用者很喜欢。

道路在英国往往很窄,房子和退出直接在马路边上。
即使是这样的速度高,交通密集。

挪威
 开车在奥斯陆需要缴纳路税。
你也应该重复正确的规则。
这是它。

芬兰
芬兰交通十分相似,在瑞典。