Innehåll Flashcards Preview

Körkortsboken > Innehåll > Flashcards

Flashcards in Innehåll Deck (14):
1

innehåll

内容,目录

2

använd boken så här.

使用这样的书。

3

introduktion

att ta körkort
inledande begrepp
trafikens grundregler

介绍

获取驾照
最初的概念
交通基本规则

4

stadskörning

körning på gator med mindre trafik
körning på gator med mer trafik
körning i tät stadstrafik
att stanna eller parkera

城市驾驶

街道上行驶,较少的流量
街道上行驶更多的流量
驾驶沉重的城市交通
停止和停车

5

landsvägskörning

när du kör ut på en större väg
körning på landsväg
omkörning på landsväg
när du kör av från en större väg
viltfaran
stannande, parkering och vändning
motorväg och motortrafikled.

公路驾驶

当您运行的主要道路上
农村公路上行驶
在高速公路上超车
从主要道路运行时
野生的危险
停,停车和转弯
高速公路和高速公路。

6

bilen

bilens inre säkerhet
bilens köregenskaper
bilens huvuddelar
kontroller före och under körning.

汽车

汽车的内部安全
汽车的驾驶
主要汽车零部件
测试之前和期间驾驶。

7

mörkerkörning

mörkerproblem
bilens belysning

夜间驾驶

黑暗的问题
汽车用灯

8

halkkörning

olika former av halka
vinterutrustning
riskutbildning del 2

安全驾驶

各种形式的滑移
冬季设备
风险教育第2部分

9

människan

att utvecklas till en erfaren bilförare
vi är så olika
att påverkas发展成为一个经验丰富的司机
我们是如此不同
影响

10

miljön

vad kan du göra?
olika bränslen
människan och miljön
framtiden påverkar du

环境

你能做些什么呢?
不同燃料
人与环境
未来影响你

11

kompletteringar

hastighetstablå
besiktning och registrering
försäkringar
lasta bilen
köra med släpvagn
frågor och svar om körkort

增加 ,补充

速度画面
检查和登记
保险
卸载的车
挂车驾驶
关于驾驶执照的问题和答案

12

om olyckan är framme

vad kan du göra?
de vanligaste olyckstyperna

如果发生意外

你能做些什么呢?
最常见的类型的事故

13

utomlands med bilen

inför resan
iväg

国内外汽车

前行, 行前
离 , 在路上

14

övrigt

definitioner
lagtext
sidhänvisningar

其他

定义
法律文本
页面引用