Introduktion sidor 18 Flashcards Preview

Körkortsboken > Introduktion sidor 18 > Flashcards

Flashcards in Introduktion sidor 18 Deck (8):
1

Bevis och behörigheter

förarbevis för moped klass två.
ett förarbevis.
ett traktorkort

证据和权限

牌照轻便摩托车二级。
一个许可证。
拖拉机牌照

2

snöskoter
terränghjuling

雪地车
沙滩车

3

traktorkort

traktor
motorredskap klass två.
dispens
enbart köra en kortare sträcka
en gårds ägor
ställer lagen inget krav på
utfärdat före

拖拉机牌照

挖掘装载机
设备类两种。
豁免
只有很短的距离运行
农场庄园
法律并没有规定要求
前发出

4

yrkeskompetensbevis

taxiförarlegitimation

inneha
genomgå

职业技能证明

的士牌照

持有
经历

5

19 19 19 19 19

19 19 19 19 19

6

körkortsbehörigheter

AM-körkort krävs för att få köra moped klass ett. och klass två.
traktor och vissa typer av motorredskap.

A1-körkort krävs för lätt motorcykel. klass ett.

motoreffekt
slagvolym

A-körkort krävs för tung motorcykel.

förhållande
tjänstevikten
innehaft
genomfört

驾驶执照

AM许可证才能驾驶轻便摩托车类1。和二级。
拖拉机和某些类型的机械。

A1执照需要为轻便摩托车。一类。

发动机功率
排量

重型机车需要一个许可证。


整备质量
保持
实施

7

B-körkort ger dig rätt att köra personbil med totalvikt av högst 3.5 ton och lätt lastbil.

bägge med lätt släpfordon.
tre- och fyrhjulig motorcykel, terrängvagn , motorredskap, mopeder och de fordon som kräver traktorkort.

C-körkort gäller för tung lastbil och för personbil med totalvikt över 3.5 ton samt ett lätt släpfordon.

D-körkort gäller för buss och ett lätt släpfordon.

E-körkort gäller för släpfordon oavsett vikt och antal.
dragfordonet

yrkesförare

B照你有权开车,总重量不超过3.5吨和轻型卡车。

同时轻型拖车。
三,四轮摩托车,越野车,机动设备,轻便摩托车和拖拉机牌照的车辆。

C牌重型卡车和客车总重3.5吨,光拖车。

D特许权适用于巴士及轻型拖车。

进出口经营权适用于拖车,无论重量和数量。
牵引车

专业的驱动程序

8

tredje körkortsdirektivet

körkortsbehörigheter träder

nya behörigheter

第三驾驶执照指令

驾驶执照进入

新评级